file background image

Magnetic Resonance Therapy

Enhance therapy with MR integration

We are always interested in engaging with you.

Let us know how we can help.

1
Select your area of interest
2
Contact details

Therapy Systems

MRI is uniquely qualified to become a primary imaging modality to enable oncology specialists to address their challenges, from diagnosis to therapy guidance and follow-up.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?