Vyvinuté pre oblasť vzdelávania

 

Oblasť vzdelávania sa rýchlo mení. Celkové zapojenie znamená vysokorýchlostný prístup k informáciám, všestranné možnosti pripojenia, schopnosť integrovať najnovšie aplikácie a softvér a samozrejme aj bohatý obsah. Sortiment profesionálnych displejov Philips bol navrhnutý špeciálne na tieto účely. 

 

Urobte významné zmeny vo svojej inštitúcii vybavením zamestnancov tým najlepším. Prispejte k oživeniu každej vyučovacej hodiny v triede pomocou interaktívnych displejov. Vylepšite kancelárie na fakulte najnovšou technikou, aby ste udržali motiváciu a hrdosť kolektívu. Posuňte svoje vzdelávacie zariadenie na vyššiu úroveň vďaka využitiu profesionálnych displejov Philips. 

Odporúčané modely

Philips
Advantage


Displeje Philips spájajúce kreativitu, ovládanie a účinnosť sú navrhnuté na posunutie trhu v oblasti vzdelávania na vyšší štandard. 

Viacdotykový displej
 

Zaktivizujte študentov pomocou interaktívnej tabule. Naše dotykové displeje, vybavené automatickým rozpoznávaním dotykov, funkciou plug and play a rozpoznávaním dotykov viacerými prstami vám pomôžu zvýšiť zapojenie a efektivitu. 

Systém SmartPower
 

Zvýšte energetickú účinnosť na dosiahnutie ekologickejšieho výkonu a nižších prevádzkových nákladov. SmartPower je funkcia na šetrenie energie, ktorá ovláda podsvietenie displeja pomocou systému predvolieb. A aký je výsledok? Až o 50 % nižšia spotreba energie.

CMND & Control
 

Spravujte všetky pripojené displeje z jedného miesta. Pomocou nástroja CMND & Control môžete rýchlo a účinne aktualizovať softvér, nastavenia, konfigurácie plánovania a obsahu na všetkých displejoch.

CMND & Create
 

Prispôsobte svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Tento výkonný nástroj na tvorbu je začlenený do profesionálneho displeja Philips a pomôže vám navrhovať a vytvárať vlastný bohatý a podmanivý obsah. Umožní vám odosielať akékoľvek správy s jednoduchým a pútavým dizajnom študentom a na fakultu.

 

Kontakty


Potrebujete viac informácií? Pomôžeme vám.