1
Vzdelávanie

Pokročte vo vzdelávaní do budúcnosti

 

Svet sa digitalizuje, študenti očakávajú bohaté a podmanivé zážitky. Od objavovania vedomostí až po vyhľadanie trás – naše obrazovky informujú, vzdelávajú, zaujmú a spájajú. Naše tabule s vysokým rozlíšením zaujmú študentov bohatými možnosťami využitia médií a interakciou. Naše viacdotykové displeje vám pomôžu zorientovať sa a naše displeje Ambilight sú ideálne na vytvorenie silného zážitku na recepcii.

Výhody pre vzdelávanie:

✔   Zdieľajte správy a informácie s každým priamo na mieste
✔   Rýchlo zaistite aktualizácie a núdzové pokyny
✔   Jednoducho vytvárajte a spravujte obsah v rámci celého vzdelávacieho zariadenia
✔   Pomôžte študentom, učiteľom a návštevníkom zorientovať sa

Odporúčané modely

Philips
Advantage


Displeje Philips spájajúce kreativitu, ovládanie a účinnosť sú navrhnuté na posunutie trhu v oblasti vzdelávania na vyšší štandard. 

Viacdotykový displej
 

Zaktivizujte študentov pomocou interaktívnej tabule. Naše dotykové displeje, vybavené automatickým rozpoznávaním dotykov, funkciou plug and play a rozpoznávaním dotykov viacerými prstami vám pomôžu zvýšiť zapojenie a efektivitu. 

Systém SmartPower
 

Zvýšte energetickú účinnosť na dosiahnutie ekologickejšieho výkonu a nižších prevádzkových nákladov. SmartPower je funkcia na šetrenie energie, ktorá ovláda podsvietenie displeja pomocou systému predvolieb. A aký je výsledok? Až o 50 % nižšia spotreba energie.

CMND & Control
 

Spravujte všetky pripojené displeje z jedného miesta. Pomocou nástroja CMND & Control môžete rýchlo a účinne aktualizovať softvér, nastavenia, konfigurácie plánovania a obsahu na všetkých displejoch.

CMND & Create
 

Prispôsobte svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Tento výkonný nástroj na tvorbu je začlenený do profesionálneho displeja Philips a pomôže vám navrhovať a vytvárať vlastný bohatý a podmanivý obsah. Umožní vám odosielať akékoľvek správy s jednoduchým a pútavým dizajnom študentom a na fakultu.

 

Kontakty


Potrebujete viac informácií? Pomôžeme vám.