top banner

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov k aplikácii Clean Home+ App Privacy Notice

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 1. septembra 2021.

Aplikácia Philips Domestic Appliances Clean Home+ (ďalej len „aplikácia“) vám umožňuje ovládať, monitorovať a spravovať čističe vzduchu domácich spotrebičov a robotické vysávače Philips (ďalej súhrnne len „zariadenia“) odkiaľkoľvek a kedykoľvek (ďalej len „služby“). Vezmite do úvahy, že nie všetky zariadenia podporujú ovládanie pomocou tejto aplikácie. 

 

Aplikácia a zariadenia sú riadené spoločnosťou Philips Domestic Appliances Nederland B.V. alebo ktoroukoľvek z jej pobočiek alebo dcérskych spoločností („Philips Domestic Appliances“, „náš“, „my“ alebo „nás“).  Osobné údaje, ktoré spracúvame, sa zhromažďujú z aplikácie a/alebo z akéhokoľvek zariadenia, ktoré sa rozhodnete s aplikáciou spárovať.  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené alebo spracované zariadením alebo aplikáciou. Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov pri používaní aplikácie vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, a tiež aké sú vaše individuálne práva.

 

Prečítajte si aj naše Oznámenie o súboroch cookie a Podmienky používania

Aké osobné údaje získavame a na aké účely?

Osobné údaje prijímame alebo zhromažďujeme pri poskytovaní našich služieb, vrátane toho, keď pristupujete, preberáte a inštalujete aplikáciu, a to spôsobom podrobne opísaným nižšie.

account data

Údaje konta

Do aplikácie sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo pomocou svojho profilu na sociálnych sieťach. Používatelia v Číne sa môžu prihlásiť aj pomocou svojich telefónnych čísel. 

 

 • Keď sa prihlasujete prostredníctvom sociálnych sietí, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, adresu URL, dátum narodenia, domovskú stránku a polohu) a e-mail. V Číne sa môžete prihlásiť pomocou svojho konta Wechat. Pri používaní svojho konta Wechat zhromažďujeme vaše ID konta Wechat a verejný profil vrátane mena a profilovej fotografie. Upozorňujeme, že váš poskytovateľ sociálnych sietí môže zhromažďovať informácie o tom, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho účtu na sociálnych sieťach. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov vášho poskytovateľa sociálnych sietí (napr. siete Facebook, Google) a oboznámte sa s ich postupmi pri ochrane osobných údajov.

 

 • Pri vytváraní konta MyPhilips môžu zhromažďované osobné údaje obsahovať vaše meno, používateľské meno, e-mailovú adresu a heslo. V takom prípade vám odošleme uvítací e-mail na účely overenia vášho používateľského mena a hesla, na komunikáciu s vami v prípade vašich otázok, na odosielanie oznámení výlučne súvisiacich so službami alebo na priame marketingové komunikácie, ak sa prihlásite na ich odber. Svoje konto MyPhilips môžete taktiež používať na objednávanie produktov alebo služieb od spoločnosti Philips alebo Philips Domestic Appliances, účasť na akciách alebo hrách, účasť na aktivitách v sociálnych sieťach súvisiacich s akciami spoločnosti Philips alebo Philips Domestic Appliances (napríklad kliknutie na „páči sa mi“ alebo „zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo na prieskumoch o produktoch.

 

Údaje vášho konta používame na vytvorenie a správu vášho konta. Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Devices data

Údaje zariadenia

Keď spárujete svoje zariadenie s aplikáciou, zhromaždíme IP adresu smerovača, ktorý sa pripája k vášmu zariadeniu. Navyše zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 

 • Čističe vzduchu. 

(I) Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, prevádzkového režimu, zapnutia/vypnutia napájania, rýchlosti ventilátora, plánovača a ovládacích príkazov.

(II) Všeobecné údaje o kvalite ovzdušia vrátane indexu alergénov v interiéri, koncentrácie častíc PM2,5, teploty, plynu a vlhkosti.

 

 • Robotický vysávač.

(I) Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, údajov plánovača, počtu cyklov a trvania čistenia.

 

Tieto údaje používame na poskytovanie služieb, na oboznámenie sa zariadenia s okolitým prostredím, na vylepšovanie našich zariadení a služieb a na umožnenie vášho zapojenia pri používaní zariadenia a jeho služieb.

 

Keďže sa vaše údaje zariadenia spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje zariadenie s aplikáciou na účely služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Ostatné poskytované údaje

V závislosti od modelu vášho zariadenia na čistenie vzduchu vás môže aplikácia požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka ohľadom vašich otázok v súvislosti s kvalitou vzduchu v interiéri, doby, kedy ste sa presťahovali do svojho domu/miestnosti, či miestnosti, kde sa zariadenie nachádza. Aplikácia použije vaše odpovede na nastavenie najvhodnejšieho prevádzkového režimu pre vaše zariadenie. Taktiež spracujeme odpovede v tomto dotazníku na vykonanie analýzy a použijeme tieto výsledky na vylepšenie výrobkov alebo vývoj a/alebo marketing.

 

Keďže sa vaše ostatné poskytované údaje spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje zariadenie s aplikáciou na účely služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) a v rozsahu spracovania údajov na analýzu, aby vyplývalo z legitímneho záujmu podľa článku 6.1.(f) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Cookies Image

Súbory cookie a analytické údaje

Na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, objasňovanie a prispôsobovanie našich služieb používame súbory cookie, označenia alebo podobné technológie („súbory cookie“). Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať nasledujúce osobné údaje (informácie týkajúce sa používania aplikácie): jedinečné používateľské číslo zariadenia, adresa IP mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a operačného systému, údaje o relácii a využívaní, ako aj informácie o výkonnosti súvisiace s používanou službou. 

 

Keď udelíte súhlas s poskytnutím údajov o svojej aplikácii v záujme zlepšovania aplikácie a prijímania prispôsobených služieb, získavame a spracúvame vaše údaje o používaní vašej aplikácie tak, ako je to podrobne uvedené nižšie. Na tento účel používame viacerých poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje o vašej aplikácii v našom mene a podľa našich pokynov. Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookie, aby nám pomohli získavať vaše informácie.

 

Táto aplikácia používa analytickú službu Adobe Analytics („Adobe Analytics“) poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Služba Adobe Analytics používa súbory „cookie“ alebo podobné techniky, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašej aplikácii, aby pomohli analyzovať všeobecné vzorce pohybu prostredníctvom našej aplikácie. Pri odoslaní informácie vytvorenej súborom cookie o používaní aplikácie spoločnosti Adobe, spoločnosť Adobe zabezpečí, že vaša IP adresa je anonymizovaná predtým, ako sa bude môcť použiť určenie geografickej polohy, a je nahradená všeobecnou IP adresou pred uchovaním. V mene spoločnosti Philips Domestic Appliances použije spoločnosť Adobe túto informáciu na vyhodnotenie vášho používania aplikácie, zostavovanie správ o činnosti aplikácie pre spoločnosť Philips Domestic Appliances a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s činnosťou a používaním aplikácie spoločnosti Philips Domestic Appliances. Spoločnosť Adobe nebude vašu IP adresu priraďovať k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva.

 

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie touto aplikáciou nájdete v oznámení o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii v nastaveniach súkromia aplikácie. Upozorňujeme, že vaše súbory cookie a analytické údaje spracúvame až po tom, ako ste nám poskytli svoj súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Údaje o hodnotení a recenzii

Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme takéto informácie spracovať s cieľom reagovať na vaše komentáre a otázky, pochopiť, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámiť sa s vaším všeobecným vnímaním aplikácie a našej značky, ako aj použiť tieto náhľady na vylepšenie aplikácie a/alebo našich výrobkov a služieb. My môžeme vidieť len používateľské meno vášho obchodu s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ nebudete chcieť, aby sme to urobili, neprepojíme tieto informácie  prihlasovacími údajmi na vaše konto ani žiadne iné informácie, ktoré sme od vás získali. V prípade, že požadujete zákaznícku podporu, môžeme použiť naše údaje na ďalšie riešenie vášho prípadu a previesť vás cez proces našej zákazníckej podpory v súlade s časťou „Zákaznícka podpora“ uvedenou ďalej nižšie.

 

Spracovanie vašich údajov hodnotení a recenzií považujeme za také, ktoré vyplýva z legitímneho záujmu spoločnosti Philips Domestic Appliances a ktoré povoľuje zákon podľa článku 6.1. (písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Location data

Podpora zákazníkov

Prevádzkujeme a poskytujeme naše služby, vrátane poskytovania podpory zákazníkom a zlepšovania, stanovovania a prispôsobovania našich služieb. Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžete nám poskytnúť informácie o tom, ako Služby používate, vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips Domestic Appliances a o tom, ako vás kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Tieto informácie môžeme tiež použiť, aby sme dokázali reagovať v prípade, keď nás kontaktujete. 

 

Spracovanie vašich údajov pri kontakte s podporou zákazníka považujeme za nevyhnutné na plnenie zmluvy zákonnej na základe článku 6.1.(b) nariadenia (EÚ) 2016/679, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana.

Prečítajte si viacČítať menej

Combined data

Kombinované údaje 

Vaše osobné údaje, vrátane údajov konta, údajov zariadenia a súborov cookie, môžeme kombinovať s údajmi zhromažďovanými počas používania a interakcií s digitálnymi kanálmi spoločnosti Philips Domestic Appliances, napr. s údajmi sociálnych sietí, webových stránok, e-mailov, aplikácií a prepojených produktov, vrátane adries IP, súborov cookie, informácií o mobilnom zariadení, komunikácií, na ktoré kliknete alebo klepnete, podrobností o polohe a webových stránok, ktoré navštívite.

 

Kombinované údaje analyzujeme v záujme poskytnúť vám personalizované služby. Pomáha nám to tiež zlepšovať obsah, funkčnosť a použiteľnosť aplikácie, zariadení a služieb, ako aj vyvíjať nové produkty a služby. V takom prípade považujeme spracovanie vašich kombinovaných údajov za legitímny a zákonný záujem v súlade s článkom 6.1. (písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Ak sa rozhodnete prijímať reklamné informácie o produktoch, službách, udalostiach a reklamných akciách spoločnosti Philips Domestic Appliances, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a správania online, marketingové a reklamné informácie vám môžeme zasielať prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne siete. Keďže chceme túto komunikáciu prispôsobiť vašim preferenciám a správaniu a zabezpečiť vám tak relevantnejšiu a lepšiu osobnú skúsenosť, je možné, že budeme vaše kombinované údaje analyzovať. Predtým, ako vám pošleme reklamné informácie, požiadame vás o súhlas.

Prečítajte si viacČítať menej

Third parties

Povolenia

 

Ak aplikácia potrebuje povolenie na prístup k senzorom vášho mobilného zariadenia (napr. fotoaparátu, Wi-Fi, geografickej polohe alebo Bluetooth) alebo k iným údajom (napr. fotografiám) na účely služieb, požiadame vás o súhlas. Tieto údaje používame iba vtedy, keď to je nevyhnutné na poskytovanie služieb a iba s vaším súhlasom.

 

 • Všeobecné povolenia
 • Wi-Fi. Na nastavenie párovania vášho zariadenia (zariadení).
 • Fotoaparát. Na naskenovanie kódu QR pri spustení párovania zariadenia (zariadení).
 • Fotografia. Na povolenie funkcie zdieľania fotografií, ktorá vám umožňuje vytvárať snímky kvality vzduchu v interiéri alebo exteriéri a zdieľať ich prostredníctvom SMS/aplikácie Wechat alebo iných sociálnych kanálov.
 • Volanie. Ak chcete prostredníctvom aplikácie telefonicky kontaktovať podporu zákazníkom spoločnosti Philips Domestic Appliances.
 • Hrubá geografická poloha a poloha.
 • Párovanie zariadenia. Operačné systémy Android vyžadujú na pripojenie aplikácie k zariadeniu hrubú geografickú polohu. Systém iOS vyžaduje prístup k údajom o polohe na rozpoznanie, kedy sa aplikácia a zariadenia nachádzajú nablízku. Takéto údaje nijakým spôsobom nespracúvame. Tieto údaje sú uložené vo vašom mobilnom zariadení, ku ktorému nemáme prístup. Ak odstránite svoj profil alebo aplikáciu, tieto údaje sa z vášho mobilného zariadenia odstránia.
 • Nájdite spoločnosť Philips Domestic Appliances blízko vás. Ak povolíte túto funkciu, použijeme vaše údaje o polohe, aby sme vás nasmerovali k predajni alebo stredisku starostlivosti o zákazníkov vo vašom okolí.
 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom mobilného zariadenia na ukladanie jazykových konfigurácií a ďalších súborov, ktoré aplikácia používa na prevádzku (napr. grafiky, mediálne súbory alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu odstránite, tieto údaje sa z mobilného zariadenia odstránia.

 

 • Povolenia týkajúce sa čističov vzduchu.
 • Informácie o počasí a kvalite ovzdušia. Ak aktivujete toto povolenie, aplikácia zdieľa vaše anonymizované údaje o polohe (na úrovni mesta) s treťou stranou, aby vám na domovskej stránke aplikácie poskytla mapu polohy s informáciami o kvalite ovzdušia. Táto tretia strana je AirMatters.

 

Povolenia aplikácie môžete kedykoľvek zablokovať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia. Vezmite do úvahy, že ak sa ich rozhodnete zablokovať, nemusíte mať k dispozícii na používanie určité služby (ich časti alebo ako celok).

 

S kým sa zdieľajú Osobné údaje

Spoločnosť Philips Domestic Appliances môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb tretích strán, obchodným partnerom a ďalším tretím stranám v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a príslušnými platnými zákonmi.

 

Poskytovatelia služieb

Pri prevádzke, poskytovaní, vylepšovaní, analýze, prispôsobovaní, podpore a propagácií našich služieb spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 • Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská, transakčné služby a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na spustenie aplikácie alebo poskytovanie služieb.

 

 • Poskytovatelia analytických služieb.

 

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na vykonávanie analytických činností týkajúcich sa aplikácie.  Spoločnosť Philips Domestic Appliances od poskytovateľov služieb vyžaduje poskytovanie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov, ktorá je podobná úrovni ochrany poskytovanej ňou samotnou. Od našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a iba na špecifické účely uvedené vyššie, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov potrebnému na poskytovanie konkrétnej služby a aby zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

Ostatné tretie strany

Spoločnosť Philips Domestic Appliances môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak zdieľame osobné údaje s tretími stranami používajúcími osobné údaje na vlastné účely, budeme vás o tom informovať a získame od vás súhlas, ak to vyžadujú príslušné platné zákony ešte pred zdieľaním vašich údajov. V takom prípade si pozorne prečítajte ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov vrátane informácií o tom, aký typ osobných údajov zhromažďujú a ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

 

Spoločnosť Philips Domestic Appliances z času na čas predá svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. V rámci takéhoto prenosu vlastníctva by sa mohli ku kupujúcej spoločnosti preniesť aj vaše osobné údaje, ktoré s daným podnikom priamo súvisia. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú spoločnosťou Philips Domestic Appliances voľne priraditeľné ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, nadobudnutím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo v súlade so zákonom alebo inak, a my môžeme previesť vaše osobné údaje ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo novému vlastníkovi.

 

Ak vaše zariadenie podporuje hlasové ovládanie, zvoľte a prečítajte si príslušnú časť týkajúcu sa spracovania údajov hlasového ovládania nižšie. Kontaktujte zákaznícku podporu (airpurifier.service@philips.com), ak neviete, ktorého hlasového asistenta podporuje vaše zariadenie.

 

Asistent Amazon Alexa

V niektorých krajinách funkcia čističa vzduchu Philips umožňuje ovládať vaše zariadenie pomocou asistenta Amazon Alexa. Ak túto funkciu aktivujete, spoločnosť Philips Domestic Appliances vám umožní prepojiť váš účet Amazon s vaším účtom Philips. Pri prepájaní vašich účtov spoločnosti Philips Domestic Appliances a Amazon nezávisle prijímajú technické opatrenia na overenie vašej totožnosti. Spoločnosť Domestic Appliances poskytne spoločnosti Amazon identifikátory vášho účtu, ale neposkytne vaše prihlasovacie údaje k účtu vrátane mena alebo e-mailovej adresy.

 

Keď hovoríte s asistentom Alexa, spoločnosť Amazon zasiela písomnú verziu vašich hlasových pokynov spoločnosti Philips Domestic Appliances spolu s vaším jedinečným identifikátorom. My tieto informácie spracujeme, aby sme zrealizovali vaše pokyny a zareagovali v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Našu písomnú odpoveď poskytneme spoločnosti Amazon, aby vás mohla informovať o výsledku vášho pokynu v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Podmienkami používania spoločnosti Amazon. Spoločnosť Domestic Appliances a asistent Alexa si môžu takisto vymieňať informácie o zariadeniach, ktoré ste sa rozhodli ovládať pomocou Funkcie, a to aj v prípade aktualizácie, zmeny alebo odstránenia zariadenia.

 

Beriete na vedomie, že vaše pokyny a odpovede môžu predstavovať osobné údaje. Takisto beriete na vedomie, že spoločnosť Amazon vám poskytuje svoje vlastné služby a že povolením Funkcie nám dávate pokyn na poskytnutie vašich osobných údajov spoločnosti Amazon. Spoločnosť Amazon môže vaše osobné údaje spracúvať v krajinách iných ako vaša krajina pobytu, ktoré môžu mať odlišný právny rámec na ochranu vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zakázaním Funkcie. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania asistenta Alexa od spoločnosti Amazon. Zmluvné podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Aplikácia Tmall Genie

V Číne podporujeme nástroj Phillips Air Skill v aplikácii Tmall Genie. Ak Funkciu aktivujete, spoločnosť Philips Domestic Appliances vám umožní prepojiť váš účet Tmall Genie s vaším účtom Philips. Pri prepájaní vašich účtov spoločnosť Philips Domestic Appliances a Tmall Genie nezávisle prijímajú technické opatrenia na overenie vašej totožnosti. Spoločnosť Philips Domestic Appliances poskytne aplikácii Tmall Genie identifikátory vášho účtu, ale neposkytne vaše prihlasovacie údaje k účtu vrátane mena alebo telefónneho čísla.

 

Keď hovoríte s asistentom Tmall Genie, Tmall Genie odosiela písomnú verziu vašich hlasových príkazov spoločnosti Philips Domestic Appliances spolu s vaším jedinečným identifikátorom. My tieto informácie spracujeme, aby sme zrealizovali vaše pokyny a zareagovali v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Našu písomnú odpoveď zdieľame s Tmall Genie, aby vás Tmall Genie mohla informovať o výsledku vášho pokynu v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov a podmienkami používania aplikácie Tmall Genie. Spoločnosť Philips  Domestic Appliances a asistent Tmall Genie si môžu takisto vymieňať informácie o zariadeniach, ktoré ste sa rozhodli kontrolovať pomocou Funkcie, a to aj v prípade aktualizácie, zmeny alebo odstránenia zariadenia.

 

Beriete na vedomie, že vaše pokyny a odpovede môžu predstavovať osobné údaje. Takisto beriete na vedomie, že aplikácia Tmall Genie vám poskytuje svoje vlastné služby a že povolením funkcie nám dávate pokyn na poskytnutie vašich osobných údajov aplikácii Tmall Genie. Tmall Genie spracuje vaše osobné údaje v Číne. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zakázaním funkcie. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania aplikácie Tmall Genie. Zmluvné podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Asistent Google

V niektorých krajinách funkcia čističa vzduchu Philips umožňuje ovládať vaše zariadenie pomocou asistenta Google. Ak túto funkciu aktivujete, spoločnosť Philips Domestic Appliances vám umožní prepojiť váš účet Google s vaším účtom Philips. Pri prepájaní vašich účtov spoločnosti Philips Domestic Appliances a Google nezávisle prijímajú technické opatrenia na overenie vašej totožnosti. Spoločnosť Domestic Appliances poskytne spoločnosti Google identifikátory vášho účtu, ale neposkytne vaše prihlasovacie údaje k účtu vrátane mena alebo e-mailovej adresy.

 

Keď hovoríte s asistentom Google, spoločnosť Google zasiela písomnú verziu vašich hlasových pokynov spoločnosti Philips Domestic Appliances spolu s vaším jedinečným identifikátorom. My tieto informácie spracujeme, aby sme zrealizovali vaše pokyny a zareagovali v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Našu písomnú odpoveď poskytneme spoločnosti Google, aby vás mohla informovať o výsledku vášho pokynu v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov a podmienkami používania spoločnosti Google. Spoločnosti Domestic Appliances a Google si môžu takisto vymieňať informácie o zariadeniach, ktoré ste sa rozhodli ovládať pomocou funkcie, a to aj v prípade aktualizácie, zmeny alebo odstránenia zariadenia.

 

Beriete na vedomie, že vaše pokyny a odpovede môžu predstavovať osobné údaje. Takisto beriete na vedomie, že spoločnosť Google vám poskytuje svoje vlastné služby a že povolením Funkcie nám dávate pokyn na poskytnutie vašich osobných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže vaše osobné údaje spracúvať v krajinách iných ako vaša krajina pobytu, ktoré môžu mať odlišný právny rámec na ochranu vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zakázaním Funkcie. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania týkajúcich sa asistenta Google.

Prečítajte si viacČítať menej

Choices and rights

Prenos údajov do iných krajín

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracovávané v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme pobočku alebo v ktorej sídlia poskytovatelia služieb, ktoré využívame. Používaním služieb beriete na vedomie prenos informácií (ak nastane) do krajín mimo krajiny vášho bydliska, ktoré môžu mať pravidlá na ochranu údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim osobným údajom. 

 

Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje sa môžu preniesť na naše pridružené spoločnosti alebo poskytovateľov služieb v krajinách mimo EHP, ktoré boli Európskou komisiou uznané ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pri prenose údajov z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad naše pravidlá na ochranu osobných údajov zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch a/alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktoré sa údaje zhromažďujú. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie doby uchovávania údajov našou spoločnosťou, patria: (i) dĺžka používania aplikácie a služieb; ii) či existuje právny záväzok, ktorému podliehame alebo (iii) či sa uchovanie odporúča vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad vo vzťahu k uplatniteľným premlčacím predpisom, sporom alebo regulačným vyšetrovaniam).

 

Prečítajte si viacČítať menej

We protect your personal data

Vaše voľby a práva

Ak chcete odoslať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré ste nám v minulosti poskytli, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (do rozsahu, na ktorý máte zákonný nárok), môžete nás kontaktovať na adrese DAprivacy@philips.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Vo svojej žiadosti jasne uveďte, aké osobné údaje by ste chceli získať, opraviť, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme implementovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojených s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo iných informácií o konte, ktoré používate na odosielanie vašej žiadosti, a možno budeme musieť pred spracovaním vašej žiadosti overiť vašu totožnosť. Vašej žiadosti sa pokúsime sa vyhovieť hneď, ako to bude možné.

 

Tam, kde je nevyhnutný váš súhlas so zhromažďovaním alebo spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením. 

 

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje možnosti a práva, nemusíte mať k dispozícii na používanie určité služby (ich časti alebo ako celok).

 

Chránime vaše osobné údaje

Berieme vážne našu zodpovednosť za ochranu vami zverených údajov pred ich náhodnou alebo neoprávnenou úpravou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo neoprávneným prístupom. Používame množstvo bezpečnostných technológií, technických a organizačných opatrení, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše údaje. Za týmto účelom implementujeme, okrem iného, kontrolu prístupu k týmto údajom, použitie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Prečítajte si viacČítať menej

Special information for parents

Špeciálne informácie pre rodičov

Keďže služby nie sú určené deťom, pred uložením, použitím alebo zverejnením osobných údajov dieťaťa najskôr v súlade so zákonom požiadame o povolenie jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti súkromia a dôrazne nabádame rodičov a opatrovníkov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri online aktivitách a záujmoch svojich detí.

 

Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo svoje osobné údaje bez ich súhlasu, je nutné nás kontaktovať na adrese DAprivacy@philips.com. Ak zistíme, že dieťa nám poskytlo osobné údaje, jeho údaje odstránime z našich súborov.

Prečítajte si viacČítať menej

Changes to the privacy notice

Informácie špecifické pre lokalitu: Práva na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia (iba USA)

V § 1798.83 občianskeho zákonníka štátu Kalifornia sa našim zákazníkom s pobytom v Kalifornii povoľuje požiadať a získať od nás raz za rok bezplatné informácie o osobných údajoch (ak nejaké existujú), ktoré sme poskytli tretím stranám na účely priameho marketingu v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak takýto prípad nastane, tieto informácie budú obsahovať zoznam kategórií osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, a názvy a adresy všetkých tretích strán, ktorým boli informácie poskytnuté v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte pobyt v Kalifornii a chcete podať takúto žiadosť, prejdite na našu webovú stránku týkajúcu sa ochrany osobných údajov: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Prečítajte si viacČítať menej

Changes to the privacy notice

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše služby sa môžu z času na čas meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času zmeniť alebo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Po aktualizácii tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaný aj dátum uvedený v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť okamžite po jeho uverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje preferencie alebo zvážte ukončenie používania našich služieb. Ak budete naďalej pristupovať k našim službám a využívať ich aj po tom, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti, potvrdzujete tým, že ste boli informovaní o vyhlásení o ochrane osobných údajov v jeho upravenej podobe.

Prečítajte si viacČítať menej

Contact Image

Kontaktujte nás

Ak máte nejakú otázku ohľadom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, kontaktujte našu kanceláriu ochrany údajov na adrese DAprivacy@philips.com. Prípadne máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine alebo regióne.

 

Philips Domestic Appliances NederlandB.V.

High Tech Campus 42, 5656 AE,

Eindhoven, The Netherlands

Dodatočné informácie pre obyvateľov s trvalým pobytom v Kalifornii

 

Oddiel 1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka umožňuje našim zákazníkom s trvalým pobytom v Kalifornii požiadať a získať od nás raz ročne bezplatné informácie o osobných údajoch (ak existujú), ktoré sme poskytli v predchádzajúcom kalendárnom roku tretím stranám na účely priameho marketingu. Ak takýto prípad nastane, informácie budú obsahovať zoznam kategórií zdieľaných osobných údajov a názvy a adresy všetkých tretích strán, s ktorými informácie boli zdieľané v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku.  Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a chceli by ste takúto žiadosť podať, navštívte našu webovú stránku o ochrane osobných údajov: domesticappliances.philips.com/privacy

 

Na základe zákona o ochrane súkromia občanov štátu Kalifornia z roku 2018 („CCPA“) poskytujeme nasledujúce podrobnosti ohľadom kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame o obyvateľoch s trvalým pobytom v Kalifornii prostredníctvom zariadenia a/alebo stroja.  Podrobnosti o spôsobe, akým narábame s osobnými údajmi podľa zákona CCPA v rámci iných kontextov, nájdete tu. Podľa zákona CCPA sú „osobné údaje“ informácie, ktoré vedú k identifikácii, súvisia, alebo by mohli byť v rozumnej miere prepojené s konkrétnym obyvateľom alebo konkrétnou domácnosťou v štáte Kalifornia.

 
Zdroje osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme z nasledujúcich zdrojov: 

 • Naše interakcie s vami prostredníctvom zariadenia a/alebo stroja; a 
 • Naše pobočky a spoloční marketingoví partneri a/alebo obchodní partneri.


Zhromažďovanie a poskytovanie osobných údajov

V nasledujúcej tabuľke je podrobne uvedené, ktoré kategórie osobných údajov o obyvateľoch Kalifornie plánujeme zhromažďovať, ako aj ktoré kategórie osobných údajov sme doteraz zhromažďovali a poskytovali na naše prevádzkové obchodné účely v predchádzajúcich 12 mesiacoch. 

Kategórie osobných údajov 

Poskytnuté ktorým kategóriám tretích strán na prevádzkové obchodné účely 

Identifikátory, ako sú meno, kontaktné údaje, IP adresa a ostatné online identifikátory.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; dôveryhodní poskytovatelia služieb ako tretie strany; obchodní partneri; poskytovatelia vašich účtov sociálnych médií v spojitosti so sociálnym zdieľaním, ktoré si vyberiete na používanie v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Osobné údaje podľa definície v zákone o záznamoch zákazníkov v štáte Kalifornia, ako sú meno a kontaktné údaje.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Vlastnosti chránených klasifikácií podľa zákonov štátu Kalifornia alebo federálnych zákonov, ako je napríklad primárny jazyk.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Informácie a aktivitách na internete alebo v sieti, ako sú história prehliadania stránok a interakcie s našimi online službami

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany; ako aj obchodní partneri, v súlade s vašimi voľbami a v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Údaje o zemepisnej polohe, ako je poloha zariadenia.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Závery vyvodené z akýchkoľvek vyššie uvedených osobných údajov na vytvorenie profilu napríklad o preferenciách, správaní a vlastnostiach jednotlivca 

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Používanie osobných údajov

Tieto kategórie osobných údajov používame na účely prevádzky, riadenia a uchovávania našej firmy, poskytovania našich produktov a služieb, ako aj dosahovania našich podnikateľských zámerov a cieľov podľa vyššie uvedeného popisu v časti „Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely?“

 

Nepredávame ani sme nepredali osobné údaje v predchádzajúcich 12 mesiacoch podľa definície „predaja“ v zákone CCPA. Nepredávame osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov.


Osobné práva a požiadavky

Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia, môžete žiadať, aby sme vykonali nasledovné:

 • Poskytnúť vám nasledujúce informácie týkajúce sa 12 mesiacov pred vašou žiadosťou:
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili a kategórie zdrojov, z ktorých sme takéto osobné údaje zhromaždili;
 • Konkrétne časti osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili;
 • Podnikateľský alebo obchodný účel zhromažďovania (ak sa to vzťahuje na daný prípad) osobných údajov o vás; a
 • Kategórie osobných údajov o vás, ktoré sme inak zdieľali alebo poskytovali, a kategórie tretích strán, s ktorými sme zdieľali alebo ktorým sme poskytli takéto osobné údaje (ak sa to vzťahuje na daný prípad).
 • Odstránenie osobných údajov, ktoré sme od vás zhromaždili.

 

Ak chcete podať žiadosť o poskytovaní alebo odstránení popísanom vyššie, kontaktujte nás na:  domesticappliances.philips.com/privacy.  Overíme a odpovieme na vašu žiadosť  podľa vyššie uvedeného popisu v časti „Vaše voľby a práva” a v súlade s platnými zákonmi, pričom vezmeme do úvahy typ a citlivosť osobných údajov podliehajúcich príslušnej žiadosti.  Je možné, že budeme od vás požadovať ďalšie osobné údaje, ako sú napríklad emailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo, aby sme mohli overiť vašu identitu a chrániť vás proti podvodným žiadostiam. Ak podáte žiadosť o odstránenie, pred odstránením vašich osobných údajov vás môžeme požiadať o overenie vašej žiadosti.

 

Máte právo na ochranu pred nezákonnou diskrimináciou kvôli uplatňovaniu svojich práv vyplývajúcich zo zákona CCPA.

 

Oprávnení zástupcovia

Ak chcete podať žiadosť ako oprávnený zástupca v mene obyvateľa štátu Kalifornia, môžete využiť spôsoby podania uvedené vyššie. Ako súčasť nášho procesu overenia vás môžeme požiadať o poskytnutie nasledovného podľa daného prípadu:

 • Dôkaz o vašej registrácii na ministerstve zahraničných vecí štátu Kalifornia na vykonávanie podnikania v Kalifornii;
 • Plná moc od obyvateľa štátu Kalifornia podľa častí 4000-4465 dedičského zákonníka;
 • Písomné povolenie, ktorým vás obyvateľ Kalifornie oprávnil na podanie žiadosti v mene príslušného obyvateľa.  Toto povolenie musí byť podpísané (prostredníctvom fyzické alebo elektronického podpisu) obyvateľom Kalifornie.

 

Ak podávate žiadosť v mene obyvateľa Kalifornie a neposkytnete nám plnú moc od príslušného obyvateľa podľa častí 4000-4465 dedičského zákonníka, môžeme tiež žiadať od príslušného obyvateľa, aby:

 • Vám poskytol písomné povolenie podpísané príslušným obyvateľom na podanie žiadosti v mene príslušného obyvateľa;
 • Overil vlastnú identitu obyvateľa priamo u nás;
 • Priamo u nás potvrdil, že ako obyvateľ vám poskytol povolenie na podanie žiadosti. 

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.