Slovensko

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aplikácie Versuni Air+


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v auguste 2023.

Aplikácia Versuni Air+ („Aplikácia“) vám umožňuje ovládať, monitorovať a spravovať čističe vzduchu a robotické vysávače Philips (súhrnne „Zariadenia“) odkiaľkoľvek a kedykoľvek („Služby“). Vezmite do úvahy, že nie všetky zariadenia podporujú ovládanie pomocou tejto aplikácie. 


Aplikácia a Zariadenia sú riadené spoločnosťou Versuni Netherlands B.V. alebo ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností alebo dcérskych spoločností („Versuni“, „náš“, „my“ alebo „nás“). 


Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené alebo spracované zariadením alebo aplikáciou. Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov pri používaní aplikácie vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, a tiež aké sú vaše individuálne práva.

Aké osobné údaje získavame a na aké účely?


Osobné údaje prijímame alebo zhromažďujeme pri poskytovaní našich služieb, vrátane toho, keď pristupujete, preberáte a inštalujete aplikáciu, a to spôsobom podrobne opísaným nižšie.
 
 • Údaje konta
 • Údaje zariadenia
 • Ostatné poskytované údaje
 • Súbory cookie a analytické údaje
 • Údaje o hodnotení a recenzii
 • Podpora zákazníkov
 • Kombinované údaje 
 • Povolenia
 • S kým sa zdieľajú Osobné údaje
 • Ako dlho uchovávame vaše údaje?
 • Vaše voľby a práva
 • Chránime vaše osobné údaje
 • Špeciálne informácie pre rodičov
 • Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov
 • Kontaktujte nás

 

Údaje konta


V závislosti od našej krajiny sa môžete do aplikácie prihlásiť pomocou svojho účtu Versuni použitím svojho profilu na sociálnych sieťach alebo svojho telefónneho čísla.


 • Keď sa prihlasujete prostredníctvom sociálnych sietí, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, adresu URL, dátum narodenia, domovskú stránku a polohu) a e-mail. V Číne sa môžete prihlásiť pomocou svojho konta Wechat. Pri používaní svojho konta Wechat zhromažďujeme vaše ID konta Wechat a verejný profil vrátane mena a profilovej fotografie. Upozorňujeme, že váš poskytovateľ sociálnych sietí môže zhromažďovať informácie o tom, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho účtu na sociálnych sieťach. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov vášho poskytovateľa sociálnych sietí a oboznámte sa s ich postupmi pri ochrane osobných údajov.

 • Pri vytváraní konta Versuni môžu zhromažďované osobné údaje obsahovať vaše meno, používateľské meno alebo e-mailovú adresu. V takom prípade vám odošleme uvítací e-mail na účely overenia vášho vytvoreného účtu, na komunikáciu s vami v prípade vašich otázok, na odosielanie oznámení výlučne súvisiacich so službami alebo na priame marketingové komunikácie, ak sa prihlásite na ich odber. Svoj Versuni účet môžete taktiež používať na objednávanie produktov, zariadení alebo služieb od spoločnosti Philips alebo Versuni zúčastňovať sa na akciách alebo hrách, na aktivitách v sociálnych sieťach súvisiacich s akciami spoločnosti Philips alebo Versuni (napríklad kliknutie na „páči sa mi“ alebo „zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo na našich prieskumoch o produktoch.


  Údaje vášho konta používame na vytvorenie a správu vášho konta. Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje zariadenia


Keď spárujete svoje zariadenie s aplikáciou, zhromaždíme IP adresu smerovača, ktorý sa pripája k vášmu zariadeniu. Navyše môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:
 
 • Čističe vzduchu.

  (I) Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, prevádzkového režimu, zapnutia/vypnutia napájania, rýchlosti ventilátora, plánovača a ovládacích príkazov.

  (II) Všeobecné údaje o kvalite ovzdušia vrátane indexu alergénov v interiéri, koncentrácie častíc PM2,5, teploty, plynu a vlhkosti.

 • Robotický vysávač.

  (I) Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, údajov plánovača, počtu cyklov a trvania čistenia. 

  Tieto údaje môžeme použiť na poskytovanie služieb, na oboznámenie sa zariadenia s okolitým prostredím, na vylepšovanie našich zariadení a služieb a na umožnenie vášho zapojenia pri používaní zariadenia a jeho služieb.

  Keďže sa vaše údaje zariadenia spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje zariadenie s aplikáciou na účely služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

Ostatné poskytované údaje


V závislosti od modelu vášho zariadenia na čistenie vzduchu vás môže aplikácia požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka ohľadom vašich otázok v súvislosti s kvalitou vzduchu v interiéri, doby, kedy ste sa presťahovali do svojho domu/miestnosti, či miestnosti, kde sa zariadenie nachádza. Aplikácia použije vaše odpovede na nastavenie najvhodnejšieho prevádzkového režimu pre vaše zariadenie. Taktiež môžeme spracovať odpovede v tomto dotazníku na účely vykonania analýzy a použijeme tieto výsledky na vylepšenie výrobkov príp. vývoj alebo marketing.
 
Keďže sa vaše ostatné poskytované údaje spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje zariadenie (zariadenia) s aplikáciou na účely využívania služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú na účely analýzy, za založené na našom oprávnenom záujme.

Súbory cookie a analytické údaje


Na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, objasňovanie a prispôsobovanie našich služieb používame súbory cookie, označenia alebo podobné technológie („súbory cookie“). Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať nasledujúce osobné údaje (informácie týkajúce sa používania aplikácie): jedinečné používateľské číslo zariadenia, adresa IP mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a operačného systému, údaje o relácii a využívaní, ako aj informácie o výkonnosti súvisiace s používanou službou. 

Keď udelíte súhlas s poskytnutím údajov o svojej aplikácii v záujme zlepšovania aplikácie a prijímania prispôsobených služieb, získavame a spracúvame vaše údaje o používaní vašej aplikácie tak, ako je to podrobne uvedené nižšie. Na tento účel používame viacerých poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje o vašej aplikácii v našom mene a podľa našich pokynov. Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookie, aby nám pomohli získavať vaše informácie.


Táto aplikácia využíva službu Google Firebase od spoločnosti Google, ktorá poskytuje analytické služby. Služba Google Firebase používa súbory cookie alebo podobné techniky, aby pomohli analyzovať všeobecné vzorce pohybu prostredníctvom našej aplikácie. Pri odoslaní informácie vytvorenej súborom cookie o používaní aplikácie spoločnosti Google, spoločnosť Google zabezpečí, že vaša IP adresa je anonymizovaná predtým, ako sa bude môcť použiť určenie geografickej polohy, a je nahradená všeobecnou IP adresou pred uchovaním. Spoločnosť Google môže túto informáciu použiť na vyhodnotenie vášho používania aplikácie, zostavovanie správ o činnosti aplikácie pre nás a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s činnosťou a používaním našej aplikácie.

 

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie touto aplikáciou nájdete v oznámení o súboroch cookie, v nastaveniach súkromia aplikácie. Upozorňujeme, že vaše súbory cookie a analytické údaje spracúvame len po udelení súhlasu.

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje o hodnotení a recenzii


Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme takéto informácie spracovať s cieľom reagovať na vaše komentáre a otázky, pochopiť, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámiť sa s vaším všeobecným vnímaním aplikácie a našej značky, ako aj použiť tieto náhľady na vylepšenie aplikácie a/alebo našich výrobkov a služieb. My môžeme vidieť len používateľské meno vášho obchodu s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ nebudete chcieť, aby sme to urobili, neprepojíme tieto informácie s prihlasovacími údajmi na vaše konto ani so žiadnymi inými informáciami, ktoré sme od vás získali. V prípade, že požadujete zákaznícku podporu, môžeme použiť naše údaje na ďalšie riešenie vášho prípadu a previesť vás cez proces našej zákazníckej podpory v súlade s časťou „Zákaznícka podpora“ uvedenou ďalej nižšie. 


Považujeme spracovanie vašich údajov o hodnotení a recenzii za založené na našom oprávnenom záujme.

Starostlivosť o zákazníkov


Prevádzkujeme a poskytujeme naše služby, vrátane poskytovania podpory zákazníkom a zlepšovania, stanovovania a prispôsobovania našich služieb. Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžete nám poskytnúť informácie o tom, ako Služby používate, vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Versuni a o tom, ako vás kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Tieto informácie môžeme tiež použiť, aby sme dokázali reagovať v prípade, keď nás kontaktujete.

 

Spracovanie vašich údajov pri kontakte s podporou zákazníka považujeme za nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Kombinované údaje


Vaše osobné údaje vrátane údajov konta, údajov zariadenia a súborov cookie, môžeme kombinovať s údajmi zhromažďovanými počas používania a interakcií s našimi digitálnymi kanálmi, napr. s údajmi sociálnych sietí, webových stránok, e-mailov, aplikácií a prepojených produktov, vrátane adries IP, súborov cookie, informácií o mobilnom zariadení, komunikácií, na ktoré kliknete alebo klepnete, podrobností o polohe a webových stránok, ktoré navštívite.


Kombinované údaje môžeme analyzovať s cieľom poskytnúť vám personalizované služby. Pomáha nám to tiež zlepšovať obsah, funkčnosť a použiteľnosť aplikácie, zariadení a služieb, ako aj vyvíjať nové produkty a služby. Spracúvanie vašich kombinovaných údajov považujeme za založené na našom oprávnenom záujme.


Ak sa rozhodnete prijímať reklamné informácie o našich produktoch, službách, udalostiach a reklamných akciách, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a správania online, marketingové a reklamné informácie vám môžeme zasielať prostredníctvom e-mailu, a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne siete. Keďže chceme túto komunikáciu prispôsobiť vašim preferenciám a správaniu a zabezpečiť vám tak relevantnejšiu a lepšiu osobnú skúsenosť, je možné, že budeme vaše kombinované údaje analyzovať. Predtým, ako vám pošleme reklamné informácie, požiadame vás o súhlas.

Povolenia


Ak aplikácia potrebuje povolenie na prístup k senzorom vášho mobilného zariadenia (napr. fotoaparátu, Wi-Fi, geografickej polohe alebo Bluetooth) alebo k iným údajom (napr. fotografiám) na účely služieb, požiadame vás o súhlas. Tieto údaje používame iba vtedy, keď to je nevyhnutné na poskytovanie služieb a iba s vaším súhlasom.


 

 • Všeobecné povolenia
 • Wi-Fi. Na nastavenie párovania vášho zariadenia (zariadení). 
 • Fotoaparát. Na naskenovanie kódu QR pri spustení párovania zariadenia (zariadení).
 • Fotografia. Na povolenie funkcie zdieľania fotografií, ktorá vám umožňuje vytvárať snímky kvality vzduchu v interiéri alebo exteriéri a zdieľať ich prostredníctvom SMS/aplikácie Wechat alebo iných sociálnych kanálov.
 • Volanie. Ak chcete prostredníctvom našej aplikácie telefonicky kontaktovať podporu zákazníkom.
 • Hrubá geografická poloha a poloha. 
 • Párovanie zariadenia. Operačné systémy Android vyžadujú na pripojenie aplikácie k zariadeniu hrubú geografickú polohu. Systém iOS vyžaduje prístup k údajom o polohe na rozpoznanie, kedy sa aplikácia a zariadenia nachádzajú nablízku. Takéto údaje nijakým spôsobom nespracúvame. Tieto údaje sú uložené vo vašom mobilnom zariadení, ku ktorému nemáme prístup. Ak odstránite svoj profil alebo aplikáciu, tieto údaje sa z vášho mobilného zariadenia odstránia.
 • Nájsť predajňu Versuni v blízkosti. Ak povolíte túto funkciu, použijeme vaše údaje o polohe, aby sme vás nasmerovali k predajni alebo stredisku starostlivosti o zákazníkov vo vašom okolí.
 • Režim Auto Plus. Ak zdieľate svoju polohu, v aplikácii vám poskytneme informácie o kvalite vzduchu v reálnom čase. Ak povolíte režim Auto Plus, zariadenie automaticky prispôsobí svoj výkon (rýchlosť ventilátora) na základe informácií o kvalite vnútorného a vonkajšieho vzduchu v reálnom čase. Režim Auto Plus tiež berie do úvahy váš spôsob používania zariadenia. To môže viesť k lepšiemu výkonu alebo k nižšej spotrebe energie zariadenia. Režim Auto Plus môžete kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach aplikácie.  
 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom mobilného zariadenia na ukladanie jazykových konfigurácií a ďalších súborov, ktoré aplikácia používa na prevádzku (napr. grafiky, mediálne súbory alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu odstránite, tieto údaje sa z mobilného zariadenia odstránia.
 • Povolenia týkajúce sa čističov vzduchu.  
 • Informácie o počasí a kvalite ovzdušia. Ak aktivujete toto povolenie, aplikácia zdieľa vaše anonymizované údaje o polohe (na úrovni mesta) s treťou stranou, aby vám na domovskej stránke aplikácie poskytla mapu polohy s informáciami o kvalite ovzdušia. Táto tretia strana je AirMatters.
 • Povolenia aplikácie môžete kedykoľvek zablokovať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia. Vezmite do úvahy, že ak sa ich rozhodnete zablokovať, nemusíte mať k dispozícii na používanie určité služby (ich časti alebo ako celok).

 

Prečítajte si viacČítať menej

S kým sa zdieľajú Osobné údaje

 

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a/alebo platnými právnymi predpismi.


 

Poskytovatelia služieb

Pri prevádzke, poskytovaní, vylepšovaní, analýze, prispôsobovaní, podpore a propagácií našich služieb spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:
 

 • Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská, transakčné služby a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na spustenie aplikácie alebo poskytovanie služieb.

 • Poskytovatelia analytických služieb.

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na vykonávanie analytických činností týkajúcich sa aplikácie.  Od poskytovateľov služieb vyžadujeme poskytovanie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je podobná úrovni ochrany poskytovanej ňou samotnou. Od našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a iba na špecifické účely uvedené vyššie, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov potrebnému na poskytovanie konkrétnej služby a aby zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov.


Ostatné tretie strany

Spoločnosť Versuni môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak zdieľame osobné údaje s tretími stranami používajúcimi osobné údaje na vlastné účely, budeme vás o tom informovať a požiadame vás o súhlas, ak to vyžadujú príslušné platné zákony, a to ešte pred zdieľaním vašich údajov. V takom prípade si pozorne prečítajte ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli o ich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov vrátane informácií o tom, aký typ osobných údajov zhromažďujú a ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

 

Spoločnosť Versuni z času na čas predá svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. V rámci takéhoto prenosu vlastníctva by sa mohli ku kupujúcej spoločnosti preniesť aj vaše osobné údaje, ktoré s daným podnikom priamo súvisia. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú nami voľne postúpiteľné ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, nadobudnutím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo v súlade so zákonom alebo inak a my môžeme previesť vaše osobné údaje ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, ktorémukoľvek z nástupníckych subjektov alebo novému vlastníkovi.

 

Ak vaše zariadenie podporuje hlasové ovládanie, zvoľte a prečítajte si príslušnú časť týkajúcu sa spracovania údajov hlasového ovládania nižšie. Kontaktujte zákaznícku podporu (airpurifier.service@versuni.com), ak neviete, ktorého hlasového asistenta podporuje vaše zariadenie.

 

Asistent Amazon Alexa

V niektorých krajinách funkcia čističa vzduchu Philips umožňuje ovládať vaše zariadenie pomocou asistenta Amazon Alexa. Ak túto funkciu aktivujete, spoločnosť Versuni vám umožní prepojiť váš účet Amazon s vaším účtom Versuni. Pri prepájaní vašich účtov spoločnosti Versuni a Amazon nezávisle prijímajú technické opatrenia na overenie vašej totožnosti. Spoločnosť Versuni poskytne spoločnosti Amazon identifikátory vášho účtu, ale neposkytne vaše prihlasovacie údaje k účtu vrátane mena alebo e-mailovej adresy.
 

Keď hovoríte s asistentom Alexa, spoločnosť Amazon zasiela písomnú verziu vašich hlasových pokynov od nás spolu s vaším jedinečným identifikátorom. My tieto informácie spracujeme, aby sme zrealizovali vaše pokyny a zareagovali v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Našu písomnú odpoveď poskytneme spoločnosti Amazon, aby vás mohla informovať o výsledku vášho pokynu v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Podmienkami používania spoločnosti Amazon. Spoločnosť Versuni a asistent Alexa si môžu takisto vymieňať informácie o zariadeniach, ktoré ste sa rozhodli ovládať pomocou Funkcie, a to aj v prípade aktualizácie, zmeny alebo odstránenia zariadenia.
 

Beriete na vedomie, že vaše pokyny a odpovede môžu predstavovať osobné údaje. Takisto beriete na vedomie, že spoločnosť Amazon vám poskytuje svoje vlastné služby a že povolením Funkcie nám dávate pokyn na poskytnutie vašich osobných údajov spoločnosti Amazon. Spoločnosť Amazon môže vaše osobné údaje spracúvať v krajinách iných ako vaša krajina pobytu, ktoré môžu mať odlišný právny rámec na ochranu vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zakázaním funkcie. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania asistenta Alexa od spoločnosti Amazon. Zmluvné podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Asistent Google

V niektorých krajinách funkcia čističa vzduchu Philips umožňuje ovládať vaše zariadenie pomocou asistenta Google. Ak túto funkciu aktivujete, spoločnosť Versuni vám umožní prepojiť váš účet Google s vaším účtom Versuni. Pri prepájaní vašich účtov spoločnosti Versuni a Google nezávisle prijímajú technické opatrenia na overenie vašej totožnosti. Poskytujeme spoločnosti Google identifikátory vášho účtu, ale neposkytujeme vaše prihlasovacie údaje k účtu vrátane mena alebo e-mailovej adresy.

 

Keď hovoríte s asistentom Google, spoločnosť Google nám zašle písomnú verziu vašich hlasových pokynov spolu s vaším jedinečným identifikátorom. My tieto informácie spracujeme, aby sme zrealizovali vaše pokyny a zareagovali v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Našu písomnú odpoveď poskytneme spoločnosti Google, aby vás mohla informovať o výsledku vášho pokynu v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov a podmienkami používania spoločnosti Google. Spoločnosti Versuni a Google si môžu takisto vymieňať informácie o zariadeniach, ktoré ste sa rozhodli ovládať pomocou funkcie, a to aj v prípade aktualizácie, zmeny alebo odstránenia zariadenia.

 

Beriete na vedomie, že vaše pokyny a odpovede môžu predstavovať osobné údaje. Takisto beriete na vedomie, že spoločnosť Google vám poskytuje svoje vlastné služby a že povolením Funkcie nám dávate pokyn na poskytnutie vašich osobných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže vaše osobné údaje spracúvať v krajinách iných ako vaša krajina pobytu, ktoré môžu mať odlišný právny rámec na ochranu vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zakázaním funkcie. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania týkajúcich sa asistenta Google.

 

IFTTT

Spoločnosť Versuni vám ponúka funkciu využívania služby IFTTT pomocou vášho zariadenia. IFTTT sa používa na vytváranie podmienených príkazov. Viac informácií o poskytovaných službách nájdete na webovej stránke IFTTT.

 

Ak chcete túto funkciu využívať, vytvorte si konto IFTTT, prepojte ho so svojím kontom Versuni a pridajte prepojenie na svoje zariadenie.


pozorňujeme vás, že ak chcete tieto služby využívať, budeme musieť so službou IFTTT zdieľať niektoré vaše osobné údaje. Spoločnosť Versuni a funkcia IFTTT nezávisle prijímajú technické opatrenia na overenie vašej totožnosti. Pri používaní funkcie IFTTT sa váš identifikačný token, identifikátor zariadenia a spúšťače zdieľajú medzi spoločnosťami, aby sa mohli vykonať požadované služby.

 
Beriete na vedomie, že služba IFTTT vám poskytuje svoje vlastné služby a povolením funkcie nám dávate pokyn na poskytnutie vašich osobných údajov službe IFTTT. Služba IFTTT môže vaše osobné údaje spracúvať v krajinách iných ako vaša krajina pobytu, ktoré môžu mať odlišný právny rámec na ochranu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach o používaní osobných údajov služby IFTTT Zásady ochrany súkromných údajov – IFTTT.


Súhlas môžete kedykoľvek zmeniť. Svoj súhlas môžete odvolať odpojením služby IFTTT čističky vzduchu Philips alebo appletu. Po odpojení viac nebudeme s funkciou IFTTT zdieľať vaše osobné údaje.

 

Prenos údajov do iných krajín

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracovávať v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme pobočku alebo v ktorej sídlia poskytovatelia služieb, ktoré využívame. Používaním aplikácie alebo služieb beriete na vedomie prenos informácií (ak nastane) do krajín mimo krajiny vášho pobytu, ktoré môžu mať pravidlá na ochranu údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim osobným údajom.


Vaše osobné údaje sa môžu preniesť na naše pridružené spoločnosti alebo poskytovateľov služieb, ktoré boli Európskou komisiou uznané za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP. Pri prenose údajov do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov.

Prečítajte si viacČítať menej

Ako dlho uchovávame vaše údaje?


Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktoré sa údaje zhromažďujú. Následne ich vymažeme na základe platných právnych predpisov. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie doby uchovávania údajov našou spoločnosťou, patria: (i) vaše používanie aplikácie a služieb; (ii) či existuje právny záväzok, ktorému podliehame, alebo (iii) či sa uchovanie odporúča vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad vo vzťahu k uplatniteľným premlčacím predpisom, sporom alebo regulačným vyšetrovaniam).

Vaše voľby a práva


Ak chcete odoslať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré ste nám v minulosti poskytli, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (do rozsahu, na ktorý máte zákonný nárok), môžete nás kontaktovať prostredníctvom Kontaktujte nás | Versuni. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vo svojej žiadosti jasne uveďte, aké osobné údaje by ste chceli získať, opraviť, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme vyhovieť iba žiadostiam týkajúcim sa osobných údajov spojených s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo iných informácií o konte, ktoré používate na odosielanie vašej žiadosti, a možno budeme musieť pred spracovaním vašej žiadosti overiť vašu totožnosť. Vašej žiadosti sa pokúsime vyhovieť hneď, ako to bude možné, a v súlade s platnými právnymi predpismi.


Tam, kde je nevyhnutný váš súhlas so zhromažďovaním alebo spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.


Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje možnosti a práva, nemusíte mať k dispozícii na používanie našu aplikáciu alebo určité služby (ich časti alebo ako celok).

Prečítajte si viacČítať menej

Chránime vaše osobné údaje


Záleží nám na vašom súkromí a berieme vážne našu zodpovednosť za ochranu vami zverených údajov pred ich náhodnou alebo neoprávnenou úpravou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo neoprávneným prístupom. Používame množstvo bezpečnostných technológií, technických a organizačných opatrení, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše údaje. Za týmto účelom implementujeme, okrem iného, kontrolu prístupu k týmto údajom, použitie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Špeciálne informácie pre rodičov


Hoci naša aplikácia a služby nie sú zacielené na neplnoletých používateľov, ako to definujú platné právne predpisy, naším zámerom nie je spracovávať osobné údaje neplnoletých. Dôrazne nabádame rodičov a opatrovníkov, aby sa aktívne zaujímali o aktivity a záujmy svojich detí na internete.


Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo svoje osobné údaje bez ich súhlasu, je nutné nás kontaktovať prostredníctvom Kontaktujte nás | Versuni. Ak zistíme, že nám neplnoletý/-á poskytol/-la osobné údaje, odstránime ich z našich súborov

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov


Vyhradzujeme si právo čas od času zmeniť alebo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Po aktualizácii tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaný aj dátum uvedený v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 


Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť okamžite po jeho uverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje preferencie alebo ukončite používanie našej aplikácie alebo služieb. Ak budete naďalej pristupovať k našej aplikácii alebo službám, potvrdzujete tým, že ste boli informovaní o vyhlásení o ochrane osobných údajov v jeho upravenej podobe a súhlasíte s ním.

Kontaktujte nás


Ak máte nejakú otázku ohľadom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom Kontaktujte nás | Versuni. Prípadne máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine alebo regióne.


Versuni Netherlands B.V.
Claude Debussylaan 88, 1082 MD, 
Amsterdam, Holandsko

Dodatočné informácie pre obyvateľov s trvalým pobytom v Kalifornii

 

Oddiel 1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka umožňuje našim zákazníkom s trvalým pobytom v Kalifornii požiadať a získať od nás raz ročne bezplatné informácie o osobných údajoch (ak existujú), ktoré sme poskytli v predchádzajúcom kalendárnom roku tretím stranám na účely priameho marketingu. Ak takýto prípad nastane, informácie budú obsahovať zoznam kategórií zdieľaných osobných údajov a názvy a adresy všetkých tretích strán, s ktorými informácie boli zdieľané v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku.  Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a chceli by ste takúto žiadosť podať, navštívte našu webovú stránku o ochrane osobných údajov: domesticappliances.philips.com/privacy


Na základe zákona o ochrane súkromia občanov štátu Kalifornia z roku 2018 („CCPA“) poskytujeme nasledujúce podrobnosti ohľadom kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame o obyvateľoch s trvalým pobytom v Kalifornii prostredníctvom zariadenia a/alebo stroja.  Podrobnosti o spôsobe, akým narábame s osobnými údajmi podľa zákona CCPA v rámci iných kontextov, nájdete tu.  Podľa zákona CCPA sú „osobné údaje“ informácie, ktoré vedú k identifikácii, súvisia, alebo by mohli byť v rozumnej miere prepojené s konkrétnym obyvateľom alebo konkrétnou domácnosťou v štáte Kalifornia.  


Zdroje osobných údajov  

Osobné údaje zhromažďujeme z nasledujúcich zdrojov: 

• Naše interakcie s vami prostredníctvom zariadenia a/alebo stroja; a 

• Naše pobočky a spoloční marketingoví partneri a/alebo obchodní partneri.


Zhromažďovanie a poskytovanie osobných údajov  

V nasledujúcej tabuľke je podrobne uvedené, ktoré kategórie osobných údajov o obyvateľoch Kalifornie plánujeme zhromažďovať, ako aj ktoré kategórie osobných údajov sme doteraz zhromažďovali a poskytovali na naše prevádzkové obchodné účely v predchádzajúcich 12 mesiacoch.

Kategórie osobných údajov

Poskytnuté ktorým kategóriám tretích strán na prevádzkové obchodné účely

Identifikátory, ako sú meno, kontaktné údaje, IP adresa a ostatné online identifikátory.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; dôveryhodní poskytovatelia služieb ako tretie strany; obchodní partneri; poskytovatelia vašich účtov sociálnych médií v spojitosti so sociálnym zdieľaním, ktoré si vyberiete na používanie v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Osobné údaje podľa definície v zákone o záznamoch zákazníkov v štáte Kalifornia, ako sú meno a kontaktné údaje.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Vlastnosti chránených klasifikácií podľa zákonov štátu Kalifornia alebo federálnych zákonov, ako je napríklad primárny jazyk.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Informácie a aktivitách na internete alebo v sieti, ako sú história prehliadania stránok a interakcie s našimi online službami

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany; ako aj obchodní partneri, v súlade s vašimi voľbami a v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Údaje o zemepisnej polohe, ako je poloha zariadenia.

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Závery vyvodené z akýchkoľvek vyššie uvedených osobných údajov na vytvorenie profilu napríklad o preferenciách, správaní a vlastnostiach jednotlivca 

Naše pobočky a dcérske spoločnosti; poskytovatelia služieb ako tretie strany v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Používanie osobných údajov

Tieto kategórie osobných údajov používame na účely prevádzky, riadenia a uchovávania našej firmy, poskytovania našich produktov a služieb, ako aj dosahovania našich podnikateľských zámerov a cieľov podľa vyššie uvedeného popisu v časti „Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely?“

Nepredávame ani sme nepredali osobné údaje v predchádzajúcich 12 mesiacoch podľa definície „predaja“ v zákone CCPA. Nepredávame osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov.

 

Osobné práva a požiadavky 

Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia, môžete žiadať, aby sme vykonali nasledovné: 


• Poskytnúť vám nasledujúce informácie týkajúce sa 12 mesiacov pred vašou žiadosťou:  

o Kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili a kategórie zdrojov, z ktorých sme takéto osobné údaje zhromaždili; 

o Konkrétne časti osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili;  

o Podnikateľský alebo obchodný účel zhromažďovania (ak sa to vzťahuje na daný prípad) osobných údajov o vás; a  

o Kategórie osobných údajov o vás, ktoré sme inak zdieľali alebo poskytovali, a kategórie tretích strán, s ktorými sme zdieľali alebo ktorým sme poskytli takéto osobné údaje (ak sa to vzťahuje na daný prípad).  

 

• Odstránenie osobných údajov, ktoré sme od vás zhromaždili.  

Ak chcete podať žiadosť o poskytovaní alebo odstránení popísanom vyššie, kontaktujte nás na:  domesticappliances.philips.com/privacy.  Overíme a odpovieme na vašu žiadosť  podľa vyššie uvedeného popisu v časti „Vaše voľby a práva” a v súlade s platnými zákonmi, pričom vezmeme do úvahy typ a citlivosť osobných údajov podliehajúcich príslušnej žiadosti.  Je možné, že budeme od vás požadovať ďalšie osobné údaje, ako sú napríklad emailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo, aby sme mohli overiť vašu identitu a chrániť vás proti podvodným žiadostiam. Ak podáte žiadosť o odstránenie, pred odstránením vašich osobných údajov vás môžeme požiadať o overenie vašej žiadosti.  


Máte právo na ochranu pred nezákonnou diskrimináciou kvôli uplatňovaniu svojich práv vyplývajúcich zo zákona CCPA.  


Oprávnení zástupcovia 

Ak chcete podať žiadosť ako oprávnený zástupca v mene obyvateľa štátu Kalifornia, môžete využiť spôsoby podania uvedené vyššie.  Ako súčasť nášho procesu overenia vás môžeme požiadať o poskytnutie nasledovného podľa daného prípadu:  


• Dôkaz o vašej registrácii na ministerstve zahraničných vecí štátu Kalifornia na vykonávanie podnikania v Kalifornii; 

• Plná moc od obyvateľa štátu Kalifornia podľa častí 4000-4465 dedičského zákonníka; 

• Písomné povolenie, ktorým vás obyvateľ Kalifornie oprávnil na podanie žiadosti v mene príslušného obyvateľa.  Toto povolenie musí byť podpísané (prostredníctvom fyzické alebo elektronického podpisu) obyvateľom Kalifornie.   


Ak podávate žiadosť v mene obyvateľa Kalifornie a neposkytnete nám plnú moc od príslušného obyvateľa podľa častí 4000-4465 dedičského zákonníka, môžeme tiež žiadať od príslušného obyvateľa, aby: 


• Vám poskytol písomné povolenie podpísané príslušným obyvateľom na podanie žiadosti v mene príslušného obyvateľa; 

• Overil vlastnú identitu obyvateľa priamo u nás; 

• Priamo u nás potvrdil, že ako obyvateľ vám poskytol povolenie na podanie žiadosti.

Prečítajte si viacČítať menej

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.