Oznámenie o ochrane osobných údajov k aplikácii Philips Clean Home+

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 19. marca 2020.

Aplikácia Philips Clean Home+ (ďalej len „Aplikácia“) vám umožňuje ovládať, monitorovať a spravovať čističe vzduchu a robotické vysávače Philips (ďalej súhrnne len „Zariadenia“) odkiaľkoľvek a kedykoľvek (ďalej len „Služby“).

 

Aplikáciu a Zariadenia ovláda spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. alebo ktorákoľvek z jej pridružených alebo dcérskych spoločností (ďalej len „Philips“, „náš“ alebo „my“ v príslušných tvaroch). Spracúvame osobné údaje zhromaždené z Aplikácie a/alebo akéhokoľvek Zariadenia, ktoré ste sa rozhodli spárovať s Aplikáciou.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené alebo spracované Zariadením a/alebo Aplikáciou.Cieľom tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov pri vašom používaní Aplikácie vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj vašim individuálnym právam.

 

Prečítajte si tiež naše Oznámenie o súboroch cookie a Zmluvné podmienky.

Aké Osobné údaje zhromažďujeme a na aké Účely

Osobné údaje prijímame alebo zhromažďujeme pri poskytovaní našich Služieb, vrátane toho, keď pristupujete, preberáte a inštalujete Aplikáciu, a to spôsobom podrobne opísaným nižšie.
account data

Údaje konta

Do Aplikácie sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo pomocou profilu na sociálnych médiách. Používatelia v Číne sa môžu prihlásiť aj pomocou svojho telefónneho čísla.

 

 • Pri prihlásení prostredníctvom sociálnych médií môžu osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, zahŕňať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, adresu profilu, dátum narodenín, domovskú stránku a polohu) a e-mailovú adresu, ktoré použijeme na účel autentifikácie. V Číne sa môžete prihlásiť pomocou účtu Wechat. Ak použijete svoj účet Wechat, zhromažďujeme vaše identifikačné číslo účtu Wechat a verejný profil vrátane mena a profilovej fotografie. Upozorňujeme vás, že poskytovateľ sociálnych médií môže zhromažďovať informácie o skutočnosti, že používate Aplikáciu a prihlasujete sa do nej pomocou účtu na sociálnych médiách. Ak sa chcete dozvedieť o ich postupoch ochrany osobných údajov, prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov svojho poskytovateľa sociálnych médií (napr. Facebook, Google).

 

Ak si vytvoríte účet MyPhilips, medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môže patriť vaše meno, používateľské meno, e-mailová adresa a heslo. V takom prípade vám odošleme uvítací e-mail na účel overenia vášho používateľského mena a hesla, na komunikáciu s vami v prípade vašich otázok, na odosielanie oznámení výlučne súvisiacich so službami alebo na priamu marketingovú komunikáciu, ak sa prihlásite na odber. Svoje konto MyPhilips môžete taktiež používať na objednávanie produktov alebo služieb od spoločnosti Philips, účasť na propagačných akciách alebo hrách, účasť na aktivitách na sociálnych médiách súvisiacich s propagačnými akciami spoločnosti Philips (napríklad kliknutie na „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo na prieskumoch o produktoch

 

Údaje vášho konta používame na vytvorenie a spravovanie vášho konta. Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie Služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej
Devices data

Údaje zariadenia

Po spárovaní vášho Zariadenia s Aplikáciou zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 

 • Čističe vzduchu.

(I)  Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, prevádzkového režimu, zapnutia/vypnutia napájania, režimu, rýchlosti ventilátora, plánovača a ovládacích príkazov.

(II)  Všeobecné údaje o kvalite ovzdušia vrátane indexu alergénov v interiéri, koncentrácie častíc PM2,5, teploty, plynu a vlhkosti.

 

 • Robotický vysávač.

(I) Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, údajov plánovača, počtu cyklov a trvania čistenia.

 

Zhromažďujeme tiež adresu IP smerovača, ktorý sa pripája k vášmu Zariadeniu.

Tieto údaje používame na poskytovanie Služieb, na lepšie oboznámenie sa Zariadenia s okolitým prostredím, na vylepšovanie nášho Zariadenia a Služieb a na umožnenie vášho väčšieho zapojenia pri používaní zariadenia a jeho služieb.

 

Keďže sa vaše údaje zariadenia spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje Zariadenie s Aplikáciou na účely Služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

 

Ostatné poskytované údaje

V závislosti od modelu vášho Zariadenia na čistenie vzduchu sa vám môže v Aplikácii zobraziť krátky dotazník týkajúci sa vašich záujmov v súvislosti s kvalitou vzduchu v interiéri, času, pred akým ste sa presťahovali do svojho domu/miestnosti, a miestnosti, kde ste Zariadenie umiestnili. Aplikácia vaše odpovede použije na nastavenie najvhodnejšieho prevádzkového režimu vášho Zariadenia.

 

Keďže sa vaše ostatné poskytované údaje spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje Zariadenie s Aplikáciou na účely Služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej
Cookies

Sušienky

Súbory cookies, tagy alebo podobné technológie (ďalej len „Cookies“) používame na prevádzku, poskytovanie, vylepšovanie, pochopenie a prispôsobenie svojich Služieb. Súbory Cookies nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať vaše osobné údaje vrátane vášho jedinečného používateľského čísla zariadenia, adresy IP vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o relácii a využívaní alebo informácií o výkonnosti súvisiacich so službou, ktoré sú informáciami o vašom používaní Aplikácie.

 

Pred tým, ako použijeme Cookies na analytické účely, vás požiadame o súhlas. Ďalšie informácie o používaní súborov Cookies v tejto Aplikácii nájdete v Oznámení o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii v nastaveniach súkromia Aplikácie.

Prečítajte si viacČítať menej
Location data

Zákaznícka podpora

Keď požadujete zákaznícku podporu, spracúvame informácie o podrobnostiach vášho prípadu vrátane čísla prípadu, vašich interakcií s nami a vašich kontaktných informácií. Navyše:

 

 • pri používaní funkcie „Kontaktovať vývojárov“ Aplikácie spracúvame správu o „Záznamoch Aplikácie“ s modelom a informáciami o výkonnosti vášho Zariadenia vrátane jeho súvisiacich jedinečných identifikátorov,

 

 • keď používate funkciu „Kontaktujte nás“ Aplikácie, spracúvame vaše otázky a poznámky spolu s informáciami o vašom mobilnom zariadení (ako je výrobca, model a operačný systém) a súvisiacich Zariadeniach.

 

Vaše údaje v rámci zákazníckej podpory používame, aby sme pochopili a opravili problémy, s ktorými ste sa stretli, poskytovali požadovanú podporu a v prípade potreby vás kontaktovali.

 

Vaše údaje v rámci zákazníckej podpory spracúvame tak, ako je to nevyhnutné na plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679. V niektorých prípadoch vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej
Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje, vrátane údajov konta, údajov zariadenia a súborov cookie, môžeme kombinovať s údajmi zhromažďovanými počas používania a interakcií s digitálnymi kanálmi spoločnosti Philips, napr. s údajmi sociálnych sietí, webových stránok, e-mailov, aplikácií a prepojených produktov, vrátane adries IP, súborov cookie, informácií o mobilnom zariadení, komunikácií, na ktoré kliknete alebo klepnete, podrobností o polohe a webových stránok, ktoré navštívite.

 

Kombinované údaje analyzujeme, aby sme vám poskytli prispôsobené Služby. Takisto nám to pomáha vylepšovať obsah, funkčnosť a použiteľnosť Aplikácie, Zariadenia (Zariadení) a Služieb, ako aj vyvíjať nové produkty a služby. V tomto prípade považujeme za základ spracúvania vašich kombinovaných údajov oprávnený záujem spoločnosti Philips a toto spracúvanie považujeme za zákonné v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Ak sa prihlásite na príjem propagačných správ týkajúcich sa produktov, služieb, udalostí a propagačných akcií spoločnosti Philips, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vašich preferencií a správania na internete, môžeme vám posielať marketingové a propagačné správy prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne médiá. Aby sme mohli prispôsobiť správy vašim preferenciám a správaniu a poskytnúť vám relevantnejší a osobnejší zážitok, môžeme analyzovať vaše kombinované údaje. Pred tým, ako vám odošleme propagačné správy, vás požiadame o súhlas.

Prečítajte si viacČítať menej
Third parties
Povolenia

 

 • prípade, že Aplikácia potrebuje povolenie na prístup k snímačom vášho mobilného zariadenia (napr. ku kamere, Wi-Fi, určeniu polohy alebo rozhraniu Bluetooth) alebo iným údajom (napr. k fotografiám) na účely poskytovania Služieb, požiadame vás o súhlas. Takéto údaje používame iba vtedy, ak je to potrebné na to, aby sme vám poskytli Služby, a iba po tom, ako ste nám poskytli svoj súhlas.

 

 • Všeobecné povolenia
 • Wi-Fi. Na nastavenie párovania vášho Zariadenia (Zariadení).
 • Fotoaparát. Na naskenovanie kódu QR, aby sa spustilo párovanie Zariadenia (Zariadení).
 • Fotografie. Na povolenie funkcie zdieľania fotografií, ktorá vám umožňuje vytvárať snímky kvality vzduchu v interiéri alebo exteriéri a zdieľať ich prostredníctvom SMS/aplikácie Wechat alebo iných sociálnych kanálov.
 • Hovory. Ak chcete prostredníctvom Aplikácie telefonicky kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Philips.
 • Hrubá geografická poloha a poloha.
 • Párovanie Zariadenia. Operačné systémy Android vyžadujú hrubú geografickú polohu na pripojenie Aplikácie k Zariadeniu. Operačný systém iOS vyžaduje prístup k údajom o polohe, aby rozpoznal, keď je Aplikácia so Zariadením (Zariadeniami) blízko pri sebe. Spoločnosť Philips však takéto údaje žiadnym spôsobom nespracúva. Údaje sa uchovávajú vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Ak vymažete svoj profil alebo Aplikáciu, tieto údaje budú z vášho zariadenia vymazané.
 • Nájdi Philips vo svojom okolí. Ak povolíte túto funkciu, použijeme vaše údaje o polohe, aby sme vás nasmerovali k predajni alebo centru starostlivosti o zákazníkov vo vašom okolí.
 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom mobilného zariadenia na ukladanie jazykových konfigurácií a ďalších súborov, ktoré Aplikácia používa na fungovanie (napr. grafiky, mediálne súbory alebo iné veľké programové aktíva). Ak Aplikáciu vymažete, údaje budú z mobilného zariadenia vymazané.
 • Povolenia týkajúce sa čističov vzduchu.
 • Informácie o počasí a kvalite vzduchu. Ak aktivujete toto povolenie, Aplikácia poskytne vaše anonymizované údaje o polohe (na úrovni mesta) jednému z našich poskytovateľov služieb, aby vám na domovskej stránke Aplikácie poskytol mapu polohy s informáciami o kvalite ovzdušia.

 

Povolenia aplikácie môžete kedykoľvek zablokovať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.

 

 

S kým sa zdieľajú Osobné údaje

Spoločnosť Philips môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb tretích strán, obchodným partnerom a ďalším tretím stranám v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov a príslušnými platnými zákonmi.

 

 

Poskytovatelia služieb

Pri prevádzke, poskytovaní, vylepšovaní, analýze, prispôsobovaní, podpore a propagácií našich Služieb spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

 

 • Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská, transakčné služby a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na spustenie Aplikácie alebo poskytovanie Služieb.

 

 • Poskytovatelia v oblasti analýz a zapojenia používateľa

Títo poskytovatelia poskytujú špecifické služby týkajúce sa Aplikácie, ako je analýza Aplikácie, správy v Aplikácii a notifikácie Push.

 

Spoločnosť Philips vyžaduje od poskytovateľov služieb poskytovanie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je podobná úrovni ochrany poskytovanej nami. Od našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a iba na špecifické účely uvedené vyššie, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov potrebnému na poskytovanie konkrétnej služby a aby zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

Ostatné tretie strany

Spoločnosť Philips takisto môže spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak spoločnosť Philips poskytne osobné údaje tretím stranám, ktoré používajú vaše osobné údaje na vlastné účely, spoločnosť Philips zabezpečí, aby vás informovala a/alebo získala váš súhlas, ak sa to vyžaduje podľa platných právnych predpisov, pred poskytnutím vašich osobných údajov. V takomto prípade si pozorne prečítajte ich oznámenia o ochrane osobných údajov, keďže v nich informujú o svojich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov vrátane toho, aký druh osobných údajov zhromažďujú a ako ich používajú, spracúvajú a ochraňujú.

 

Spoločnosť Philips občas predá svoj podnik alebo časť svojho podniku inej spoločnosti. Takýto prenos vlastníctva môže zahŕňať prenos vašich osobných údajov priamo súvisiaci s predajom príslušnej kupujúcej spoločnosti. Všetky naše práva a povinnosti na základe Oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne previesť akejkoľvek pridruženej spoločnosti v súvislosti so zlúčením, prevzatím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo iným právnym úkonom. Vaše osobné údaje môžeme previesť ľubovoľnej pridruženej spoločnosti, nástupníckemu subjektu alebo novému vlastníkovi.

 

Asistent Amazon Alexa

V niektorých krajinách podporujeme schopnosť čističov vzduchu Philips. Ak túto schopnosť povolíte, svoje Zariadenie (Zariadenia) budete môcť ovládať prostredníctvom asistenta Amazon Alexa. Keď povolíte asistenta Amazon Alexa, spoločnosť Amazon vám bude poskytovať vlastné služby. Prosíme vás, aby ste si prečítali Obchodné podmienkyOznámenie o ochrane osobných údajov asistenta Amazon Alexa.

 

Aplikácia Tmall Genie

V Číne podporujeme schopnosť Philips Air Skill v aplikácii Tmall Genie. Ak túto schopnosť povolíte, svoje Zariadenie budete môcť ovládať prostredníctvom reproduktora Tmall Genie. V takom prípade vám bude Tmall Genie poskytovať vlastné služby. Prosíme vás, aby ste si prečítali Obchodné podmienky and Oznámenie o ochrane osobných údajov Tmall Genie.

Prečítajte si viacČítať menej
Choices and rights

Prenos údajov do iných krajín

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracúvané v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme zariadenia alebo v ktorej angažujeme poskytovateľov služieb. Používaním Služieb beriete na vedomie prenos informácií (ak nastane) do krajín mimo krajiny vášho pobytu, ktoré môžu mať pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány presadzovania práva, regulačné agentúry alebo bezpečnostné orgány v týchto iných krajinách právo na prístup k vašim osobným údajom.

 

Ak sa nachádzate v EHP, môže dôjsť k prenosu vašich osobných údajov našim pridruženým spoločnostiam alebo poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré Európska komisia uznáva ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V prípade prenosov z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerane chrániace údaje, napríklad Spojené štáty, sme prijali primerané opatrenia, ako sú napríklad Záväzné podnikové pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov a/alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvom odkazu vyššie alebo ak nás kontaktujete tu.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobne údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené na základe účelov, na ktoré boli zhromažďované. Medzi kritériá určovania doby uchovávania patria: (i) dĺžka používania Aplikácie a Služieb; (ii) existencia zákonnej povinnosti voči nám; (iii) fakt, či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s platnými obmedzeniami, súdnymi procesmi alebo regulačnými vyšetrovaniami).

Prečítajte si viacČítať menej
We protect your personal data
Vaše voľby a práva

Ak chcete odoslať žiadosť o prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie osobných údajov alebo námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré ste nám v minulosti poskytli, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu, v akom sa vám toto právo na prenosnosť údajov poskytuje v platných právnych predpisoch), môžete nás kontaktovať tu. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Vo svojej žiadosti jasne uveďte údaje, ku ktorým chcete získať prístup, ktoré chcete opraviť, vymazať, obmedziť alebo ohradiť sa voči ich spracovaniu. Aby sme dokázali zabezpečiť dostatočnú ochranu, môžeme spracovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov prepojených s vaším kontom, e-mailovou adresou alebo inými informáciami z vášho konta, ktoré použijete na odoslanie žiadosti. Pred spracovaním vašej žiadosti môžeme požadovať overenie vašej identity. Pokúsime sa vyhovieť vašej žiadosti ihneď ako to bude možné.

 

Tam, kde je nevyhnutný váš súhlas so zhromažďovaním alebo spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje možnosti a práva, nemusíte mať k dispozícii na používanie určité Služby (ich časti alebo ako celok).

 

Keď spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, vrátane prípadu, keď s nami komunikujete na účel výkonu ktoréhokoľvek z vašich práv, toto spracúvanie považujeme za zákonné v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Chránime vaše osobné údaje

Našu povinnosť chrániť vaše údaje, ktoré ste zverili spoločnosti Philips, berieme veľmi vážne. Preto podnikáme kroky na ochranu pred neúmyselným alebo neoprávneným pozmenením, stratou, zneužitím zverejnením alebo prístupom. Spoločnosť Philips využíva na ochranu vašich údajov celú škálu bezpečnostných technológií a technických a organizačných opatrení. S týmto cieľom implementujeme (okrem iného) kontroly prístupu, používame brány firewall a bezpečnostné protokoly.

Prečítajte si viacČítať menej
Special information for parents
Špeciálne informácie pre rodičov

Hoci Služby nie sú zacielené na deti, ako to definujú platné právne predpisy, pravidlá spoločnosti Philips však ukladajú povinnosť zaistiť súlad so zákonom týkajúcim sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov detí, pokiaľ to vyžaduje ich rodič alebo opatrovník. Zaviazali sme sa chrániť súkromie detí a rázne podporujeme rodičov a opatrovníkov, aby sa aktívne zaujímali o aktivity a záujmy svojich detí na internete.

 

Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás tu. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo svoje osobné údaje dieťa, vymažeme ich zo svojich záznamov.

Prečítajte si viacČítať menej
Changes to the privacy notice
Informácie špecifické pre lokalitu: Práva na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia (iba USA)

V § 1798.83 občianskeho zákonníka štátu Kalifornia sa našim zákazníkom s pobytom v Kalifornii povoľuje požiadať a získať od nás raz za rok bezplatné informácie o osobných údajoch (ak nejaké existujú), ktoré sme poskytli tretím stranám na účely priameho marketingu v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak takýto prípad nastane, tieto informácie budú obsahovať zoznam kategórií osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, a názvy a adresy všetkých tretích strán, ktorým boli informácie poskytnuté v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte pobyt v Kalifornii a chcete podať takúto žiadosť, prejdite na našu webovú stránku týkajúcu sa ochrany osobných údajov: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Prečítajte si viacČítať menej
Changes to the privacy notice
Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Služby sa môžu z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo občas doplniť alebo aktualizovať toto Oznámenie o ochrane osobných údajov. Keď aktualizujeme toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, tiež aktualizujeme dátum vo vrchnej časti tohto oznámenia.

 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Nové Oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda platnosť hneď po zverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje predvoľby alebo zvážte ukončenie používania našich Služieb. Ak budete naďalej pristupovať k našim Službám a využívať ich aj po tom, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti, potvrdzujete tým, že ste sa informovali o revidovanom Oznámení o ochrane osobných údajov a vyjadrujete s ním súhlas.

Prečítajte si viacČítať menej
Contact

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo toho, ako spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, kontaktujte nás (vrátane našej zodpovednej osoby) tu. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán vo svojej krajine alebo regióne.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE

Eindhoven, The Netherlands

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.