Slovensko

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
aplikácie Philips OneBlade
 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 1. januára 2022.

 

Aplikácia Philips OneBlade vám poskytuje prispôsobené služby v oblasti zdravia (ďalej len „Služby“). V závislosti od vašich volieb a vášho regiónu môže aplikácia spracúvať osobné údaje z rôznych produktov Philips, ktoré sa dokážu pripojiť k aplikácii (ďalej len „Produkt“).

 

Účelom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť ako chránime osobné údaje pri používaní našich Služieb vrátane toho, aké informácie a osobné údaje získavame, prečo ich získavame a čo s nimi robíme a aké sú vaše individuálne práva.

 

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. so sídlom na adrese High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Holandsko, a všetky jej pridružené alebo dcérske spoločnosti (ďalej len „Philips“, „naše“ alebo „my“ v príslušnom tvare).

 

Aké informácie a osobné údaje získavame a na aké účely?

Informácie a osobné údaje spracúvame, ako sa podrobne opisuje nižšie, pri poskytovaní svojich Služieb vrátane prípadov, keď pristupujete k aplikácii, preberáte ju a inštalujete alebo používate naše Služby. Vaše osobné údaje spájame s jedinečnými identifikátormi. Tieto osobné údaje môžeme používať spôsobom vymedzeným nižšie na poskytovanie Služieb, na základe vášho súhlasu alebo vašej žiadosti podľa našich podmienok na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, prispôsobovanie, podporovanie a ponúkanie našich Služieb na základe nášho oprávneného záujmu alebo s cieľom splniť právnu povinnosť, ktorej môžeme podliehať. Ak nechcete, aby sme získavali a spracúvali vaše osobné údaje, je možné, že nebudete môcť používať Služby.

 

Údaje účtu

Do aplikácie sa môžete prihlásiť pomocou konta Philips alebo pomocou svojho profilu na sociálnych médiách vrátane svojho konta Apple. Osobné údaje, ktoré získavame, môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, krajinu, jazyk a heslo. Spracúvame aj informácie o vašom používaní aplikácie vrátane informácií o vašich reláciách, prihlasovacích a overovacích údajov, ktoré používame na správu vášho konta.

 

Keď sa rozhodnete prihlásiť prostredníctvom sociálnych sietí, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, adresu URL, dátum narodenia, domovskú stránku a polohu) a e-mail na účely overenia. V takom prípade váš poskytovateľ sociálnych sietí môže zhromažďovať informácie o tom, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho konta na sociálnych sieťach. Ak sa chcete dozvedieť o postupoch svojich poskytovateľov sociálnych médií (napr. Facebook, Google, Apple) v oblasti ochrany údajov vrátane toho, aké druhy osobných údajov získavajú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia, prečítajte si ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Údaje vášho konta používame, aby sme vytvorili a spravovali vaše konto, umožnili vám bezpečne sa prihlásiť do aplikácie a poskytovali vám prispôsobené Služby. Ak si vytvoríte konto Philips, aby ste sa prihlásili do aplikácie, zašleme vám uvítací e-mail na overenie vášho používateľského mena a hesla, aby sme s vami mohli komunikovať v reakcii na vaše otázky, zasielať vám oznámenia súvisiace výlučne so službami alebo realizovať priamu marketingovú komunikáciu, ak ste na to poskytli súhlas. Svoje konto Philips môžete používať aj na objednávanie produktov alebo služieb spoločnosti Philips, účasť na propagačných akciách alebo hrách, účasť na aktivite na sociálnych médiách spojenej s propagačnou akciou spoločnosti Philips (napríklad kliknutie na „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“), ako aj na účasť na testovaní produktov či prieskumoch.

 

Citlivé osobné údaje

Je možné, že pri používaní aplikácie nám poskytnete citlivé informácie, ako sú podrobnosti o vašom životnom štýle a zdraví. Takisto môžeme získavať osobné údaje z Produktov, ktoré sa rozhodnete používať v kombinácii s aplikáciou. V tejto časti sa podrobne uvádzajú druhy získavaných osobných údajov na základe funkcií, ktoré využívate, a povahy Produktov, ktoré s aplikáciou spárujete. Túto časť budeme aktualizovať, hneď ako spustíme nové Produkty a funkcie.

 

 • Starostlivosť o mužský zovňajšok. V závislosti od vašich volieb bezpečne uchovávame údaje o vašom holení a úprave vzhľadu vo vašom konte, aby ste ich mohli ľahko obnoviť, ak si aplikáciu nainštalujete do iného zariadenia. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli prispôsobenú skúsenosť v oblasti holenia a úpravy vzhľadu, napríklad prostredníctvom prispôsobených programov poradenstva a ďalších služieb. Súčasťou spracúvaných údajov sú vaše:
 • podrobnosti o holení vrátane informácií o vašom holiacom strojčeku, ako je model, sériové číslo, údaje o reláciách a používaní, používanie kvapaliny CleanPod, ako aj frekvencia a trvanie holenia,
 • podrobnosti o pokožke a chĺpkoch na tvári vrátane fotografií pokožky alebo tváre, ktoré nahráte do aplikácie; profil, farba a typ vašej pokožky a chĺpkov, ako aj návyky pri starostlivosti o pokožku a problémy s pokožkou,
 • podrobnosti o životnom štýle a zdraví, ktoré zadáte do aplikácie, vrátane návykov, stresu, spánku a prostredia, ako aj preferencie štýlu,
 • fotografie vrátane profilových fotografií a fotografií tváre, vlasov a pokožky vždy, keď je to potrebné, aby ste si mohli vychutnať niektoré funkcie aplikácie,
 • údaje konta, vzorce používania aplikácie a podrobnosti o mobilnom zariadení,
 • odpovede na naše otázky zamerané na prispôsobenie.

 

Na základe vašich nastavení vám môžeme posielať e-maily, upozornenia push, poskytovať obsah v aplikácii a správy v aplikácii. Vaše údaje môžeme tiež kombinovať, pseudonymizovať, anonymizovať alebo zoskupovať na účely prispôsobenia.

 

S výnimkou situácií stanovených vyššie vás prosíme, aby ste nám neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho poistenia, informácie súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politické názory, náboženské, filozofické alebo iné presvedčenie, zdravie, sexuálny život alebo sexuálna orientácia, biometria alebo genetické charakteristiky, kriminálne pozadie alebo členstvo v odboroch) v aplikácii, prostredníctvom aplikácie ani žiadnymi inými spôsobmi.

 

Analytické údaje

V závislosti od vašich volieb nám môžete pomôcť zlepšiť aplikáciu a naše prepojené produkty (ako aj vyvinúť pre vás nové riešenia v oblasti zdravia!) na základe údajov, ktoré pozorujeme a získavame, keď používate naše služby. Robíme to tým, že:

 

 • posudzujeme, ako používate aplikáciu a ako aplikácia funguje vo vašom mobilnom zariadení vrátane prípadov, keď aplikácia zlyhá, s cieľom identifikovať a odstrániť problémy,
 • zavádzame a analyzujeme zmeny alebo funkcie v rôznych skupinách s cieľom pochopiť interakcie,
 • hodnotíme, ako sa k aplikácii pristupuje a ako sa používa, a priamo vás prepojíme na konkrétne časti aplikácie,
 • komunikujeme s vami, aby sme získali spätnú väzbu, v prípade potreby vám poskytujeme podporu a zasielame vám oznámenia súvisiace so službou,
 • pozývame vás, aby ste sa zúčastnili na prieskumoch alebo výskumných projektoch organizovaných skupinou Philips, a zaznamenávame vaše odpovede.

 

Tieto poznatky môžeme použiť aj na ďalšie prispôsobenie našich služieb. Na základe údajov, ktoré sledujeme, keď používate aplikáciu a svoj prepojený produkt, sa budeme snažiť pochopiť, ktoré vzorce používania vedú k určitým interakciám s aplikáciou, napríklad čítanie konkrétneho článku v aplikácii, nákup produktu, pokračujúce používanie aplikácie alebo vytváranie podmienok, ktoré sú relevantné pre produkt, ktorý používate. Tieto informácie použijeme na vytvorenie pravidiel toho, ktorý obsah sa má zobrazovať ktorým používateľom, a napokon aj na zlepšenie algoritmov používaných pri poskytovaní prispôsobených služieb. Ak sa do aplikácie prihlásite prostredníctvom svojho konta Philips, tieto informácie použijeme na prispôsobenie vášho používania na základe vašich vzorcov používania aplikácie.

 

Spracúvané údaje zahŕňajú údaje konta, jedinečné identifikátory, údaje o reláciách a používaní, operačný systém, model, informácie o sieti a (maskované) IP adresy, informácie o aplikácii, ako je názov aplikácie, jej verzia, používanie a udalosti, navštívené stránky, informácie o relácii, údaje prepojených zariadení, údaje, ktoré zadávate do aplikácie, ako aj údaje získané pri interakcii s digitálnymi kanálmi spoločnosti Philips, napríklad vaše registrované produkty. Môžeme používať súbory cookie, označenia a/alebo podobné technológie a používať poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú vaše údaje v našom mene a na základe našich pokynov. Vaše údaje môžeme kombinovať, pseudonymizovať, anonymizovať alebo zoskupovať na štatistické, analytické účely a účely prispôsobenia.

 

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje vrátane údajov konta, súborov cookie atď. môžeme kombinovať s údajmi získavanými počas používania a interakcií s digitálnymi kanálmi spoločnosti Philips, napr. so sociálnymi sieťami, s webovými lokalitami, e-mailmi, aplikáciami a prepojenými produktmi, vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilnom zariadení, oznámení, na ktoré kliknete alebo ťuknete, podrobností o polohe a webových lokalít, ktoré navštívite.

 

Vaše kombinované údaje môžeme analyzovať s cieľom poskytovať vám služby, ako sú prispôsobené postupy čistenia pleti a holenia; osobné programy poradenstva týkajúce sa pokožky a/alebo holenia; rady týkajúce sa úpravy vzhľadu a holenia; prispôsobené rady s tými najlepšími strihmi fúzov a brady; tipy na holenie a úpravu vzhľadu, ako aj s cieľom vylepšovať obsah, funkcie a použiteľnosť aplikácie, Zariadenia a Služieb a vyvíjať nové produkty a služby v oblasti starostlivosti o mužský zovňajšok. V takom prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za spracúvanie na základe oprávneného záujmu spoločnosti Philips, ktoré je zákonné podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Údaje o hodnotení a recenzii

Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme takéto informácie spracovať s cieľom reagovať na vaše komentáre a otázky, pochopiť, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámiť sa s vaším všeobecným vnímaním aplikácie a našej značky, ako aj použiť tieto postrehy na vylepšenie aplikácie. My môžeme vidieť len používateľské meno vášho obchodu s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ nebudete chcieť, aby sme to urobili, neprepojíme tieto informácie s prihlasovacími údajmi na vaše konto ani so žiadnymi inými informáciami, ktoré sme od vás získali. V prípade, že potrebujete zákaznícku podporu, vaše údaje môžeme použiť na ďalšie riešenie vášho prípadu a na to, aby sme vás previedli cez proces našej zákazníckej podpory, v súlade s časťou „Údaje zákazníckej podpory“ uvedenou nižšie.

 

Údaje zákazníckej podpory

Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho používania našich Služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips, ako aj spôsobu, akým vás možno kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Prevádzkujeme a poskytujeme naše služby, vrátane poskytovania podpory zákazníkom a zlepšovania, stanovovania a prispôsobovania našich služieb. Tieto informácie taktiež používame, aby sme dokázali reagovať v prípade, keď nás kontaktujete.

 

Marketingové údaje

Ak udelíte súhlas s prijímaním propagačných oznámení o produktoch, službách, udalostiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, ktoré pre vás môžu byť relevantné na základe vašich preferencií a správania online, môžeme vám zasielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne médiá. Keďže chceme tieto oznámenia prispôsobiť vašim preferenciám a správaniu a zabezpečiť vám tak relevantnejšiu a lepšie prispôsobenú skúsenosť, je možné, že budeme vaše osobné údaje analyzovať a kombinovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a z odberu týchto oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

 

Súbory cookie a informácie o zariadení

Na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, chápanie a prispôsobovanie svojich Služieb používame súbory cookie, značky alebo podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“) a/alebo získavame informácie z vášho mobilného zariadenia a Produktu. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a súvisiaci Produkt a získavať informácie a osobné údaje vrátane vášho jedinečného používateľského čísla zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o relácii a používaní, ako aj informácií o výkonnosti súvisiacich so službou, ktoré sú informáciami o vašom používaní aplikácie. Tieto informácie môžeme použiť aj na to, aby sme vám zobrazili obsah špecifický pre vašu krajinu (vrátane informácií vo vašom miestnom jazyku).

 

Povolenia

Aplikácia vás môže požiadať o povolenie na prístup k úložiskám, snímačom alebo iným funkciám vášho mobilného zariadenia. Prístup vyžadujeme v prípade, že je to nevyhnutné na poskytovanie Služieb, ako je uvedené nižšie.

 • Bluetooth a Wi-Fi. Na pripojenie k internetu vyžaduje aplikácia pripojenie Wi-Fi.   Na pripojenie vášho zariadenia/zariadení k aplikácii je takisto potrebné pripojenie Bluetooth/Wi-Fi.  Pripojenie Bluetooth/Wi-Fi môžete kedykoľvek zablokovať v nastaveniach mobilného zariadenia.
 • Poloha. Aby sa používatelia mohli prostredníctvom telefónu pripojiť k akémukoľvek zariadeniu s rozhraním Bluetooth a používať ho, operačné systémy Android od používateľov vyžadujú, aby aplikácii udelili povolenie na prístup k približnej geografickej polohe. Podobne systém iOS môže používateľov požiadať, aby aplikácii udelili povolenie na prístup ku geografickej polohe. Aplikácia tieto povolenia nepoužíva na určenie vašej polohy a spoločnosť Philips vaše údaje o polohe nezískava. Povolenia týkajúce sa polohy môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach svojho mobilného zariadenia.
 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom mobilného zariadenia na ukladanie jazykových konfigurácií a ďalších súborov, ktoré aplikácia používa na prevádzku (napr. návody na použitie, grafiky, mediálne súbory alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu odstránite, súbory sa z vášho mobilného zariadenia odstránia.
 • Fotografie a médiá. Ak do svojho konta nahrávate fotografie, aplikácia požaduje povolenie na prístup k fotoaparátu alebo ku galérii fotografií mobilného zariadenia.  Operačné systémy Android môžu požadovať povolenie pre videá, no aplikácia povolenie použije iba na to, aby vám umožnila nahrať vašu fotografiu.

 

V niektorých prípadoch môže váš operačný systém vyžadovať povolenia, ktoré vaše mobilné zariadenie potrebuje z technických dôvodov, ale o ktorých nerozhoduje ani ich nepoužíva spoločnosť Philips. Nebudeme zhromažďovať žiadne údaje súvisiace s takýmito povoleniami, pokiaľ to nie je potrebné na poskytovanie našich Služieb v súlade s týmto Vyhlásením.

 

Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zablokovať alebo zrušiť v nastaveniach vášho operačného systému.

 

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje môžu byť poskytnuté iným pridruženým spoločnostiam Philips, ktoré sú súčasťou skupiny Philips. Prístup k informáciám budú mať iba osoby (v rámci spoločnosti Philips), ktoré ich potrebujú poznať. Spoločnosť Philips môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami, obchodným partnerom alebo ďalším tretím stranám v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a/alebo príslušnými platnými zákonmi.

 

Pridružené spoločnosti

Vaše údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi spoločnosťami Philips, ktoré sú súčasťou skupiny Philips. Niektoré spoločnosti Philips nám napríklad môžu pomôcť spravovať infraštruktúru aplikácií alebo spravovať vaše otázky. Vaše údaje budú spracúvať iba ľudia, od ktorých sa na plnenie úloh striktne vyžaduje prístup.

 

Poskytovatelia služieb

Pri prevádzke, poskytovaní, vylepšovaní, analýze, prispôsobovaní, podpore a propagácií našich služieb spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

 • Poskytovatelia IT a cloudových služieb. Títo poskytovatelia služieb poskytujú potrebný hardvér, softvér, sieťové, úložné, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na spustenie aplikácie alebo poskytovanie Služieb.
 • Poskytovatelia analytických služieb a služieb prieskumov. Títo poskytovatelia služieb poskytujú potrebný hardvér, softvér, sieťové a úložné služby a/alebo súvisiace technológie, ktoré potrebujeme na vykonávanie analytických činností týkajúcich sa aplikácie alebo realizáciu prieskumov.

 

Spoločnosť Philips vyžaduje od poskytovateľov služieb poskytovanie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je podobná úrovni ochrany poskytovanej ňou samotnou. Od našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a iba na špecifické účely uvedené vyššie, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov potrebnému na poskytovanie konkrétnej služby a aby zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

Ostatné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Keď spoločnosť Philips poskytuje osobné údaje tretím straním, ktoré používajú vaše osobné údaje na vlastné účely, bude vás o tom informovať a/alebo získa váš súhlas v súlade s príslušnými právnymi predpismi ešte pred poskytnutím vašich osobných údajov. V takom prípade si pozorne prečítajte ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov vrátane informácií o tom, aký typ osobných údajov získavajú a ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

 

Spoločnosť Philips z času na čas predá svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. V rámci takéhoto prenosu vlastníctva by sa mohli ku kupujúcej spoločnosti preniesť aj vaše osobné údaje, ktoré s daným podnikom priamo súvisia. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú spoločnosťou Philips voľne priraditeľné ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, nadobudnutím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo v súlade so zákonom alebo inak, a my môžeme previesť vaše osobné údaje ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo novému vlastníkovi.

 

Napokon ak to vyžaduje zákon alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, môžeme vaše údaje poskytnúť verejným a štátnym orgánom.

 

Prenos údajov do iných krajín

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracovávané v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme organizáciu alebo v ktorej sídlia poskytovatelia služieb, ktoré využívame. Používaním služieb beriete na vedomie prenos informácií (ak nastane) do krajín mimo krajiny vášho bydliska, ktoré môžu mať pravidlá na ochranu údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim osobným údajom.

 

Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje sa môžu preniesť našim pridruženým spoločnostiam, poskytovateľom služieb alebo tretím stranám v krajinách mimo EHP, ktoré boli Európskou komisiou uznané ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu).

 

Pri prenose údajov z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, napríklad do Spojených štátov, sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad naše Záväzné podnikové predpisy pre údaje o zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch a/alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať kliknutím na vyššie uvedený odkaz alebo ak nás budete kontaktovať tu.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktoré sa údaje zhromažďujú. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie času uchovávania, patria: i) trvanie používania aplikácie a Služieb; ii) či existuje právna povinnosť, ktorej podliehame, alebo iii) či sa uchovávanie odporúča vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad vo vzťahu k uplatniteľným premlčacím lehotám, sporom alebo regulačným vyšetrovaniam).

 

Vaše voľby a práva

Ak chcete odoslať žiadosť o prístup k osobným údajom, ktoré ste nám v minulosti poskytli, o ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči nim, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu, v akom je vám toto právo na prenosnosť údajov poskytnuté platnými právnymi predpismi), môžete nás kontaktovať tu.

 

Vo svojej žiadosti jasne uveďte, aké osobné údaje by ste chceli získať, opraviť, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme vyhovieť iba žiadostiam týkajúcim sa osobných údajov spojených s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo iných informácií o konte, ktoré používate na odosielanie vašej žiadosti, a možno budeme musieť pred spracovaním vašej žiadosti overiť vašu totožnosť. Vašej žiadosti sa pokúsime sa vyhovieť hneď, ako to bude možné.

 

V prípadoch, kde spracúvame vaše údaje za účelom poskytovania našich Služieb na základe našich podmienok, je možné, že nebudeme môcť poskytovať Služby, pokiaľ vaše údaje nespracujeme. V prípadoch, kde sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, zaisťujeme, aby spracovanie neprevážilo vaše práva a záujmy v oblasti ochrany osobných údajov. V prípadoch, kde sa spoliehame na súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

 

Chránime vaše osobné údaje

Potvrdzujeme, že spoločnosť Philips je zodpovedná za ochranu vami zverených údajov pred ich náhodnou alebo neoprávnenou úpravou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo neoprávneným prístupom, a že túto zodpovednosť berieme vážne. Spoločnosť Philips používa množstvo bezpečnostných technológií, technických a organizačných opatrení, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše údaje. Za týmto účelom implementujeme, okrem iného, kontrolu prístupu k týmto údajom, použitie brán firewall a zabezpečených protokolov.

 

Špeciálne informácie pre rodičov

Keďže Služby nie sú určené deťom, pred uložením, použitím alebo zverejnením osobných údajov dieťaťa spoločnosť Philips najskôr v súlade so zákonom požiada o povolenie jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti súkromia a dôrazne nabádame rodičov a opatrovníkov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri online aktivitách a záujmoch svojich detí.

 

Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, kontaktujte nás tu. Ak zistíme, že dieťa nám poskytlo osobné údaje, jeho údaje odstránime z našich súborov.

 

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Služby sa môžu z času na čas meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času zmeniť alebo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Po aktualizácii tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaný aj dátum uvedený v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Odporúčame vám, aby ste sa pravidelne oboznamovali s najnovšou verziou tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť okamžite po jeho uverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje preferencie alebo zvážte ukončenie používania našich Služieb. Ak budete naďalej pristupovať k našim službám a využívať ich aj po tom, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti, potvrdzujete tým, že ste boli informovaní o vyhlásení o ochrane osobných údajov v jeho upravenej podobe.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo so spôsobom, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, môžete kontaktovať spoločnosť Philips a/alebo našu zodpovednú osobu tu. Prípadne máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine alebo regióne.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE

Eindhoven, Holandsko

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.