Slovensko

Aplikácia Philips Lumea IPL Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 27. októbra 2021.

Aplikácia Philips Lumea IPL vám pomôže spravovať ošetrenia a ciele pri odstraňovaní chĺpkov pri používaní zariadenia Lumea IPL („Zariadenie“) a poskytne vám prispôsobené rady v oblasti krásy a odstraňovania chĺpkov („Služby“).

Cieľom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov pri používaní našich Služieb vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, a tiež aké sú vaše individuálne práva.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na údaje spracúvané aplikáciou, ktorú spravuje spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V., alebo ktorákoľvek jej pridružená alebo dcérska spoločnosť („Philips“, „naše“, „my“ alebo „nás“).

Aké informácie a osobné údaje získavame a na aké účely?

Informácie a osobné údaje spracúvame pri poskytovaní našich Služieb, vrátane toho, keď pristupujete, preberáte a inštalujete aplikáciu, a to spôsobom opísaným nižšie. Tieto osobné údaje môžeme spracúvať na základe vášho súhlasu alebo požiadavky ako zmluvnú nevyhnutnosť, na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, prispôsobovanie, podporovanie a ponúkanie našich Služieb na základe nášho oprávneného záujmu alebo s cieľom splniť právnu povinnosť, ktorej môžeme podliehať. Ak nechcete, aby sme spracúvali vaše osobné údaje, je možné, že nebudete môcť používať Služby.

Citlivé osobné údaje

Pred zhromažďovaním citlivých osobných údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas. Na základe vášho výberu vám umožníme bezpečne ukladať podrobnosti o vašom skrášľovaní a odstraňovaní chĺpkov vo vašom konte, aby ste ich mohli ľahko znova uložiť, ak si aplikáciu nainštalujete do iného zariadenia. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli prispôsobenú skúsenosť v oblasti skrášľovania s odstraňovania chĺpkov, napríklad prostredníctvom prispôsobených programov poradenstva, pripomienok a ďalších Služieb. Súčasťou spracúvaných údajov sú vaše:

 • Preferencie a odpovede na naše otázky týkajúce sa prispôsobenia.
 • Podrobnosti o zariadení na odstraňovanie chĺpkov vrátane jedinečných identifikátorov a údajov o použití.
 • Podrobnosti o ošetrení vrátane harmonogramov ošetrení, priebehu a stavu.
 • Tón pleti a detaily chĺpkov vrátane pokožky, farby a typu vlasov, ako aj vaša rutina a problémy pri starostlivosti o pokožku a odstraňovaní chĺpkov.
 • Fotografie, vrátane fotografií častí tela, vlasov a pokožky, kedykoľvek je to potrebné, aby ste si mohli vychutnať niektoré funkcie aplikácie.
 • Podrobnosti o životnom štýle a pohodlí, ktoré zadáte do aplikácie, vrátane návykov stresu, spánku a prostredia.
 • Vzory používania aplikácie a podrobnosti o mobilnom zariadení.
   

Na základe vašich nastavení vám môžeme posielať e-maily, upozornenia push, obsah v aplikácii a správy v aplikácii. Vaše údaje môžeme tiež kombinovať, pseudonymizovať, anonymizovať alebo zoskupovať na účely prispôsobenia.
 

Údaje účtu
 

Vaše osobné údaje získavame, keď si vytvoríte konto. Do aplikácie sa môžete prihlásiť pomocou konta Philips alebo pomocou svojho profilu na sociálnych sieťach vrátane vášho konta Apple.

Zhromažďované osobné údaje môžu zahŕňať vaše používateľské meno, meno, e -mailovú adresu, krajinu, jazyk, heslo a demografické informácie, ako je pohlavie (voliteľné). Spracúvame tiež informácie o vašom používaní aplikácie vrátane vašich relácií, prihlasovacích a overovacích údajov, ktoré používame na správu vášho konta.
 

Keď sa rozhodnete prihlásiť prostredníctvom sociálnych sietí, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, adresu URL, dátum narodenia, domovskú stránku a polohu) a e-mail na účely overenia. V takom prípade váš poskytovateľ sociálnych sietí môže zhromažďovať informácie o tom, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho konta na sociálnych sieťach. Prečítajte si Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vášho poskytovateľa sociálnych sietí (napr. siete Facebook, Google, Apple) a oboznámte sa s ich postupmi pri ochrane osobných údajov.
 

Staršie verzie aplikácie vám umožňovali používať súpravu nástrojov Facebook SDK na prihlásenie, ktorá službe Facebook umožňuje spracúvať nasledujúce informácie:

 • Konfiguračné údaje. Po prihlásení používateľa služba Facebook pravidelne zasiela požiadavky na pozadí na automatickú správu životnosti prístupového tokenu.
 • Informácie o chybách. Služba Facebook zaznamenáva informácie o chybách (vrátane chýb, ktoré môžu vzniknúť počas spúšťania prihlásenia), ktoré môžu obsahovať ID používateľa, ktorý sa prihlásil v službe Facebook.
 • Krátkodobé údaje Služba Facebook meria určitú aktivitu používateľov na účely správy podvodov a zneužívania. Tieto údaje sa v prípade používateľov, ktorí sa neprihlásili v službe Facebook, ukladajú iba na veľmi krátke časové obdobie.
   

Viac o tom, ako spoločnosť Facebook používa informácie, nájdete v jej Zásadách ochrany súkromných údajov. Spoločnosť Facebook môže tieto informácie spracúvať v krajinách mimo vašej krajiny pobytu, ktoré nemusia poskytovať primeranú ochranu osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Vaše údaje účtu používame na vytvorenie a správu vášho účtu a poskytovanie prispôsobených Služieb. Svoje konto môžete použiť na prihlásenie v aplikácii. Ak si vytvoríte konto Philips, aby ste sa prihlásili do aplikácie, zašleme vám uvítací e-mail na overenie vášho používateľského mena a hesla, aby sme s vami mohli komunikovať v reakcii na vaše otázky, zasielať vám oznámenia súvisiace výlučne so službami alebo realizovať priamu marketingovú komunikáciu, ak ste na to poskytli súhlas. Svoje konto Philips môžete používať aj na objednávanie alebo registráciu produktov alebo služieb spoločnosti Philips, účasť na propagačných akciách alebo hrách, účasť na aktivite na sociálnych médiách spojenej s propagačnou akciou spoločnosti Philips (napríklad kliknutie na „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“), ako aj na účasť na testovaní produktov či prieskumoch.

Analytické údaje

Ak poskytnete súhlas, pomôžete nám zlepšiť aplikáciu a naše prepojené produkty (ako aj vyvinúť pre vás nové riešenia v oblasti zdravia) na základe údajov, ktoré pozorujeme a zhromažďujeme pri používaní našich Služieb. Tieto poznatky môžeme použiť aj na ďalšie prispôsobenie našich služieb. Spracúvané údaje zahŕňajú údaje, ktoré poskytnete pri používaní aplikácie, identifikátory mobilných zariadení, údaje o reláciách a využití, operačný systém, model, informácie o sieti a (maskované) adresy IP a informácie o aplikácii, ako je názov aplikácie, verzia, používanie a udalosti, navštívené stránky a informácie o relácii. Môžeme používať súbory cookie, označenia a/alebo podobné technológie a používať poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú vaše údaje v našom mene a na základe našich pokynov. Vaše údaje môžeme kombinovať, pseudonymizovať, anonymizovať alebo zoskupovať na štatistické, analytické účely a účely prispôsobenia. Viac podrobností nájdete v nastaveniach aplikácie.

Údaje súborov cookie

Spracúvame informácie z vášho mobilného zariadenia a na poskytovanie našich Služieb používame súbory cookie, označenia, pixely alebo podobné technológie („súbory cookie“). Naše súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať informácie a osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením. Informácie, ktoré spracúvame, môžu zahŕňať údaje o vašom mobilnom zariadení (ako sú jedinečné identifikátory, údaje o reláciách a využití, operačný systém, model, operátor, informácie o sieti a adresy IP) a informácie o aplikácii (napríklad názov aplikácie, verzia, používanie a udalosti, navštívené stránky a informácie o reláciách). Tieto informácie môžeme použiť aj na to, aby sme vám zobrazili obsah typický pre vašu krajinu (vrátane informácií vo vašom miestnom jazyku).

Marketingové údaje

Ak sa rozhodnete prijímať reklamné informácie o produktoch, službách, udalostiach a reklamných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a správania online, marketingové a reklamné informácie vám môžeme zasielať prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne siete. Keďže chceme tieto oznámenia prispôsobiť vašim preferenciám a správaniu a zabezpečiť vám tak relevantnejšiu a lepšie prispôsobenú skúsenosť, je možné, že budeme vaše osobné údaje analyzovať a kombinovať. Z odberu týchto oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Údaje prieskumov a výskumu

Môžeme vás pozvať, aby ste sa zapojili do prieskumov alebo výskumných štúdií. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú vaše odpovede, ktoré sa môžu týkať vášho názoru a skúseností pri interakcii s našimi službami alebo službami tretích strán, ako aj informácie o vašich skrášľovacích postupoch či postupoch pri odstraňovaní chĺpkov alebo o akýchkoľvek iných témach týkajúcich sa zdravia. Vaše údaje z prieskumov môžeme spracúvať v kombinácii s analytickými informáciami, ktoré zhromažďujeme pri používaní aplikácie. Tieto údaje používame na porozumenie našim používateľom a tieto poznatky používame na zlepšenie našich aplikácií a služieb v oblasti krásy spoločnosti Philips. Za týmto účelom analyzujeme a zoskupujeme vaše informácie a odpovede. Niektoré z týchto projektov môžeme realizovať anonymne, v takom prípade nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje. V každom prípade, kedykoľvek sa zapojíte do týchto projektov, dostanete doplňujúce informácie o tom, ako sa bude zaobchádzať s vašimi údajmi.

Údaje spätnej väzby

Môžeme vás požiadať o spätnú väzbu týkajúcu sa vašich skúseností s prístrojom Lumea. V niektorých prípadoch vás požiadame o povolenie zverejniť vaše meno a spätnú väzbu v aplikácii, aby sme pomohli ďalším používateľom. Pokiaľ vás neusmerníme inak, prosíme vás, aby ste nám nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje, ako sú čísla sociálneho poistenia, informácie súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politické názory, náboženské, filozofické alebo iné presvedčenie, zdravie, sexuálny život alebo sexuálna orientácia, biometria alebo genetické charakteristiky, kriminálne pozadie alebo členstvo v odboroch. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vašu spätnú väzbu vymazali.

Údaje zákazníckej podpory

Môžete nám poskytnúť informácie týkajúce sa vášho používania našich Služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips, ako aj spôsobu, akým vás možno kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť zákaznícku podporu. Prevádzkujeme a poskytujeme naše služby, vrátane poskytovania podpory zákazníkom a zlepšovania, stanovovania a prispôsobovania našich Služieb. Tieto informácie taktiež používame, aby sme dokázali reagovať v prípade, keď nás kontaktujete.

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje môžeme kombinovať spolu s údajmi konta, ďalšími poskytnutými údajmi, údajmi zariadenia, súbormi cookie, údajmi o polohe, údajmi zhromažďovanými počas používania a interakcií s digitálnymi kanálmi spoločnosti Philips, ktoré zahŕňajú údaje sociálnych médií, webových stránok, e-mailov, aplikácií a prepojených produktov, adresy IP, súbory cookie, informácie o zariadení, komunikácie, na ktoré kliknete alebo klepnete, podrobnosti o polohe a webové stránky, ktoré navštívite. V závislosti od vášho výberu môžeme analyzovať vaše kombinované údaje, aby sme vám mohli poskytnúť služby, ako napríklad poskytnúť vám prehľad o vašich ošetreniach odstraňovania chĺpkov a dodávať prispôsobený obsah, správy a tipy v súlade s týmto vyhlásením. Tieto údaje tiež môžeme použiť na zlepšenie obsahu, funkcií a použiteľnosti aplikácie a Služieb, ako aj na vývoj nových produktov a Služieb v oblasti skrášľovania.

Údaje o hodnotení a recenzii

Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme takéto informácie spracovať s cieľom reagovať na vaše komentáre a otázky, pochopiť, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámiť sa s vaším všeobecným vnímaním aplikácie a našej značky, ako aj použiť tieto náhľady na vylepšenie aplikácie. My môžeme vidieť len používateľské meno vášho obchodu s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ nebudete chcieť, aby sme to urobili, neprepojíme tieto informácie  prihlasovacími údajmi na vaše konto ani žiadne iné informácie, ktoré sme od vás získali. V prípade, že požadujete zákaznícku podporu, môžeme použiť naše údaje na ďalšie riešenie vášho prípadu a previesť vás cez proces našej zákazníckej podpory v súlade s týmto Vyhlásením.

Povolenia

Aplikácia vás môže požiadať o povolenie na prístup k úložným funkciám, snímačom alebo iným funkciám vášho mobilného zariadenia. Prístup vyžadujeme v prípade, že je to nevyhnutné na poskytovanie Služieb, ako je uvedené nižšie.

 • Fotoaparát alebo galéria fotografií Ak do aplikácie nahrávate obrázky, aby ste si mohli vychutnať naše služby, bude aplikácia potrebovať vaše povolenie. Aplikácia bude tiež vyžadovať povolenie, keď vám umožní naskenovať čiarový kód vášho zariadenia, aby ste získali podrobnosti o produkte. Údaje čiarových kódov neuchovávame.
 • Volanie. Ak sa rozhodnete zavolať zákaznícku podporu spoločnosti Philips prostredníctvom aplikácie, aplikácia si vyžiada povolenie na prístup k funkciám telefonického hovoru vo vašom mobilnom zariadení.
 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom mobilného zariadenia na ukladanie jazykových konfigurácií a ďalších súborov, ktoré aplikácia používa na prevádzku (napr. návody na použitie, grafiky, mediálne súbory alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu odstránite, súbory sa z vášho mobilného zariadenia odstránia.
 • Mikrofón a zvukové nahrávanie Môžete používať určité funkcie aplikácie alebo sa pripojiť k výskumným projektom, ktoré aplikácii umožňujú počítať počet zábleskov vášho zariadenia na základe zvukov, ktoré vydáva pri zábleskoch. V týchto prípadoch bude aplikácia potrebovať vaše povolenie na prístup k funkciám mikrofónu alebo nahrávaniu vášho zariadenia. Pokiaľ nezískame váš výslovný súhlas, nebudeme ukladať ani pristupovať k žiadnym zvukovým záznamom. Údaje budú spracované a zostanú vo vašom mobilnom zariadení.
 • WI-FI Na pripojenie k internetu vyžaduje aplikácia pripojenie Wi-Fi.   Pripojenie site Wi-Fi môžete kedykoľvek zablokovať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.
   

V niektorých prípadoch môže váš operačný systém vyžadovať povolenia, ktoré vaše mobilné zariadenie potrebuje z technických dôvodov, ale ktoré nekontroluje ani nepoužíva spoločnosť Philips. Nebudeme zhromažďovať žiadne údaje súvisiace s takýmito povoleniami, pokiaľ to nie je potrebné na poskytovanie našich Služieb v súlade s týmto Vyhlásením.

Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zablokovať alebo zrušiť v nastaveniach vášho operačného systému.

Zdieľanie vašich osobných údajov s inými stranami

Spoločnosť Philips môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb tretích strán, obchodným partnerom a ďalším tretím stranám v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov a príslušnými platnými zákonmi.

Pridružené spoločnosti

Vaše údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi spoločnosti Philips, ktoré sú súčasťou skupiny Philips. Niektoré entity spoločnosti Philips nám napríklad môžu pomôcť spravovať infraštruktúru aplikácií alebo spravovať vaše otázky. Vaše údaje budú spracúvať iba ľudia, od ktorých sa na plnenie úloh striktne vyžaduje prístup.

Poskytovatelia služieb

Pri prevádzke, poskytovaní, vylepšovaní, analýze, prispôsobovaní, podpore a propagácií našej aplikácie tiež spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:
 

 • Poskytovatelia IT, prieskumov a cloudových služieb. Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská, transakčné služby a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na spustenie aplikácie a/alebo poskytovanie Služieb.
 • Poskytovatelia analýz. Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská, transakčné služby a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na vykonávanie analýz a poskytovanie Služieb.
   

Spoločnosť Philips vyžaduje od poskytovateľov služieb poskytovanie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je podobná úrovni ochrany poskytovanej ňou samotnou. Od našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a iba na špecifické účely uvedené vyššie, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov potrebnému na poskytovanie konkrétnej služby a aby zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov.

Ostatné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše informácie alebo osobné údaje na svoje vlastné účely. Pozorne prečítajte ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov vrátane informácií o tom, aký typ osobných údajov získavajú a ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

Keď spoločnosť Philips zdieľa informácie a osobné údaje s treťou stranou používajúcou osobné údaje na vlastné účely, bude vás o tom informovať a získa od vás súhlas v súlade s príslušnými platnými zákonmi ešte pred zdieľaním vašich údajov.

Spoločnosť Philips z času na čas predá svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. V rámci takéhoto prenosu vlastníctva by sa mohli ku kupujúcej spoločnosti preniesť aj vaše osobné údaje, ktoré s daným podnikom priamo súvisia. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú spoločnosťou Philips voľne priraditeľné ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, nadobudnutím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo v súlade so zákonom alebo inak, a my môžeme previesť vaše osobné údaje ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo novému vlastníkovi.

Pokiaľ to vyžaduje zákon alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, môžeme vaše údaje zdieľať s verejnými a vládnymi orgánmi.

Prenos údajov do iných krajín

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v akejkoľvek krajine, kde máme naše podniky alebo v ktorej máme zaviazaných poskytovateľov služieb. Používaním Služieb potvrdzujete prenos (ak existuje) informácií do krajín mimo vašej krajiny pobytu, na ktoré sa môžu vzťahovať pravidlá ochrany údajov, ktoré sa líšia od tých vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim osobným údajom.

Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje sa môžu preniesť na naše pridružené spoločnosti alebo poskytovateľov služieb v krajinách mimo EHP, ktoré boli Európskou komisiou uznané ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu).

Pri prenose údajov z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, napríklad do Spojených štátov, sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad naše Záväzné podnikové predpisy pre údaje o zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch a/alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať kliknutím na vyššie uvedený odkaz alebo ak nás budete kontaktovať tu.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktoré sa údaje zhromažďujú. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie doby uchovávania údajov našou spoločnosťou, patria: (i) dĺžka používania aplikácie a služieb; ii) či existuje právny záväzok, ktorému podliehame alebo (iii) či sa uchovanie odporúča vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad vo vzťahu k uplatniteľným premlčacím predpisom, sporom alebo regulačným vyšetrovaniam).

Vaše voľby a práva

Ak chcete odoslať žiadosť o prístup k osobným údajom, ktoré ste nám v minulosti poskytli, ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči nim, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu, v akom je vám toto právo na prenosnosť údajov poskytnuté platnými právnymi predpismi), môžete nás kontaktovať tu. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vo svojej žiadosti jasne uveďte, aké osobné údaje by ste chceli získať, opraviť, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme implementovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojených s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo iných informácií o konte, ktoré používate na odosielanie vašej žiadosti, a možno budeme musieť pred spracovaním vašej žiadosti overiť vašu totožnosť. Vašej žiadosti sa pokúsime sa vyhovieť hneď, ako to bude možné.

Tam, kde spracúvame vaše údaje za účelom poskytovania našich Služieb na základe našich podmienok, je možné, že nebudeme môcť poskytovať Služby, pokiaľ vaše údaje nespracujeme. Tam, kde sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, zaisťujeme, aby spracovanie neprevážilo vaše práva a záujmy v oblasti ochrany osobných údajov. Tam, kde sa spoliehame na súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

Ak využijete (niektoré) svoje možnosti a práva, je možné, že už nebudete môcť používať naše Služby (všetky alebo ich časti).

Chránime vaše osobné údaje

Potvrdzujeme, že spoločnosť Philips nesie zodpovednosť za ochranu vami zverených údajov pred ich náhodnou alebo neoprávnenou úpravou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo neoprávneným prístupom, a že túto zodpovednosť berieme vážne. Spoločnosť Philips používa množstvo bezpečnostných technológií, technických a organizačných opatrení, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše údaje. Za týmto účelom implementujeme, okrem iného, kontrolu prístupu k týmto údajom, použitie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Špeciálne informácie pre rodičov

Keďže Služby nie sú určené deťom, pred uložením, použitím alebo zverejnením osobných údajov dieťaťa spoločnosť Philips najskôr v súlade so zákonom požiada o povolenie jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti súkromia a dôrazne nabádame rodičov a opatrovníkov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri online aktivitách a záujmoch svojich detí.

Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, kontaktujte nás tu. Ak zistíme, že dieťa nám poskytlo osobné údaje, jeho údaje odstránime z našich súborov.

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše služby sa môžu z času na čas meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času zmeniť alebo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Po aktualizácii tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaný aj dátum uvedený v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť okamžite po jeho uverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje preferencie alebo zvážte ukončenie používania našich Služieb. Ak budete naďalej pristupovať k našim službám a využívať ich aj po tom, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti, potvrdzujete tým, že ste boli informovaní o aktualizáciách Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Kontakty

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo so spôsobom, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať (vrátane nášho úradníka pre ochranu údajov a/alebo zástupcu) tu. Prípadne máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine alebo regióne

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.