investor relations

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti NutriU

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 1. júna 2023.

Aplikácia Philips NutriU („aplikácia“) vám poskytuje prispôsobené výživové služby, vytvára komunitu na zdieľanie obsahu súvisiaceho s varením a umožňuje vám sledovať ostatných členov komunity s podobnými záujmami na celom svete. Aplikácia využíva osobné údaje zhromaždené alebo spracované prostredníctvom aplikácie vrátane osobných údajov spracovaných akýmkoľvek kuchynským spotrebičom Philips, ktorý ste spárovali s aplikáciou (napríklad mixér Philips) („zariadenie“).


Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám pochopiť naše postupy ochrany osobných údajov pri používaní našich služieb, vrátane toho, aké informácie a osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj vaše individuálne práva. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené alebo spracované aplikáciou, ktorá spadá pod riadenie spoločnosti Versuni Netherlands B.V. alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností alebo dcérskych spoločností („Versuni“, „naše“, „my“ alebo „ nás“). 


Prečítajte si tiež naše Podmienky používania, ktoré popisujú podmienky, za ktorých používate naše služby.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely

Pri poskytovaní našich služieb získavame alebo zhromažďujeme osobné údaje, ako je podrobne popísané nižšie, vrátane toho, keď aplikáciu používate, sťahujete a inštalujete. Vaše osobné údaje spájame s jedinečnými identifikátormi.

Citlivé osobné údaje

Pred zhromažďovaním akýchkoľvek citlivých údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas. Okrem toho vás žiadame, aby ste neposielali ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho poistenia, informácie súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, náboženským, filozofickým alebo iným presvedčením, zdravím, sexuálnym životom alebo sexuálnou orientáciou, biometriou alebo genetickými vlastnosťami, kriminálnym pozadím alebo členstvom v odborových organizáciách) nám, v aplikácii alebo prostredníctvom aplikácie alebo akýmikoľvek inými prostriedkami.

account data

Údaje o účte

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď si vytvoríte účet. 

 

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, krajinu, jazyk. Spracúvame aj informácie o používaní vašej aplikácie vrátane informácií o relácii, prihlasovacích a overovacích údajoch, ktoré používame na správu vášho účtu.
 • Ak sa prihlásite cez sociálne siete, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať váš základný verejný profil (napr. celé/skrátené meno, profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, URL adresu profilu, dátum narodenia, domovskú stránku a polohu) a vašu e-mailovú adresu, ktorú používame na účely autentifikácie. V tomto prípade môže váš poskytovateľ sociálnych médií zhromažďovať informácie o tom, že používate aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho účtu sociálnych médií. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov svojho poskytovateľa sociálnych médií (napr. Facebook, Google, Apple), aby ste sa dozvedeli o ich spôsoboch ochrany osobných údajov vrátane toho, aký typ osobných údajov zhromažďujú a ako ich používajú, spracúvajú a chránia.
 • Údaje o vašom účte používame na vytvorenie a správu vášho účtu a poskytovanie prispôsobených služieb. Svoj účet môžete použiť na bezpečné prihlásenie do aplikácie. Ak si vytvoríte účet na prihlásenie do aplikácie, pošleme vám uvítací e-mail na komunikáciu s vami v odpovedi na vaše otázky, na zasielanie oznámení výlučne súvisiacich so službami alebo priame marketingové oznámenia v prípade, že ste sa prihlásili. Svoj účet môžete použiť aj na objednanie produktov alebo služieb  , na účasť na promo akcii alebo hre, na účasť na aktivite sociálnych médií súvisiacej s akciou (Versuni) (napríklad kliknutím na „páči sa mi“ alebo „zdieľať“) a na účasť na testovaní produktov alebo prieskumov.


Keďže na poskytovanie služieb používame vaše údaje o účte, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej figurujete ako jedna zo zmluvných strán.

Prečítajte si viacČítať menej

Ďalšie poskytnuté údaje

Pri používaní aplikácie si môžete vytvoriť profil pozostávajúci z vášho mena/prezývky, krátkeho popisu vás, vašej domovskej krajiny, vášho generovaného a obľúbeného obsahu a ďalších profilov, ktoré sledujete. Tieto podrobnosti spracovávame spolu s vašimi súkromnými nastaveniami vrátane preferovaných kuchýň, systému jednotiek, zariadení, ktoré vlastníte, a informácií, ktoré sledujete, keď používate naše služby.

 

 • Tieto osobné údaje používame na poskytovanie prispôsobených služieb a na to, aby ste sa stali súčasťou komunity, ktorá zdieľa obsah súvisiaci s varením, kde môžete sledovať ostatných členov komunity s podobnými záujmami. Používame vaše súkromné nastavenia v kombinácii s vašou aktivitou v sociálnej komunite, aby sme vám poskytli prispôsobený zážitok z aplikácie prezentovaním obsahu, ktorý je pre vás najrelevantnejší, ako aj odosielaním automatických upozornení a/alebo správ v aplikácii. Tieto upozornenia alebo správy môžu obsahovať obsah tretích strán, s ktorými sme sa rozhodli spolupracovať v kontexte aplikácie. Robíme to tak, že analyzujeme zozbierané údaje a používame špecifické algoritmy odporúčaní a filtrovania. 
 • V niektorých krajinách služby zahŕňajú funkciu „Komunita“, ktorá vám umožňuje vidieť recepty od iných členov vo vašej krajine, zdieľať svoje vlastné recepty a uverejňovať komentáre. Ako súčasť funkcie „Komunita“ (i) jednoducho uvidíte potraviny, ktoré uprednostňujete, a model vášho zariadenia (zariadení) (napr. model teplovzdušnej fritézy Airfryer); a (ii) ostatní používatelia môžu vidieť vaše používateľské meno, krajinu, fotografiu, vaše kontakty v aplikácii a recepty, ktoré si v aplikácii ukladáte. Aplikácia zobrazí, či je vo vašej krajine dostupná funkcia „Komunita“.
 • V niektorých krajinách (aplikácia zobrazí dostupnosť) poskytuje aplikácia aj prémiový obsah receptov. Tento prémiový obsah receptov je možné zakúpiť a bude uložený na vašom účte. Prémiový recept si môžete pozrieť a v prípade záujmu môžete kliknúť na tlačidlo nákupu. Budete presmerovaní na poskytovateľa platobných služieb tretej strany. Upozorňujeme, že ak chcete nakupovať prémiový obsah, musíte byť prihlásení pomocou registrovaného účtu (aby ste umožnili ukladanie obsahu vo vašom účte). Po úspešnom vykonaní platobných pokynov je váš nákup dokončený a budete presmerovaní do aplikácie. Tam máte prístup k prémiovému obsahu, ktorý bude dostupný vo vašom účte. 


Keďže na poskytovanie služieb používame ďalšie poskytnuté údaje, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na plnenie zmluvy, na ktorej figurujete ako zmluvná strana.

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje zariadenia

Keď sa rozhodnete spárovať aplikáciu s vaším zariadením, zhromažďujeme informácie špecifické pre zariadenie vždy, keď pristupujete k zariadeniu alebo ho používate, vrátane jedinečného čísla zariadenia používateľa, krajiny vášho výberu, časového pásma a relácie a údajov o používaní. V závislosti od modelu zariadenia, ktorý používate, môže zariadenie zaznamenávať recepty a ingrediencie a odosielať ich do aplikácie. Tieto údaje zariadenia môžeme použiť na to, aby sme vám umožnili ovládať vaše zariadenie a poskytnúť vám prispôsobené výživové služby vrátane rád a tipov prostredníctvom správ v aplikácii a/alebo automatických upozornení. Tieto údaje zariadenia môžeme použiť aj na vykonávanie analýz, napr. aby na sledovanie používania zariadení počas dňa.


Pretože údaje o vašom zariadení (zariadeniach) sa spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje zariadenie (zariadenia) s aplikáciou na účely poskytovania služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej figurujete ako zmluvná strana a/alebo na základe oprávneného záujmu.

Prečítajte si viacČítať menej

cookies image

Súbory cookie a služba Analytics

Na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, porozumenie a prispôsobenie našich služieb používame súbory cookie, značky alebo podobné technológie („cookie“). Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať informácie a osobné údaje vrátane vášho jedinečného čísla používateľského zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o relácii a používaní alebo údajov súvisiacich so servisným výkonom, tzn. sú to informácie o vašom používaní aplikácie. Na základe IP adresy vášho mobilného zariadenia a informácií o operátorovi SIM karty vám môžeme zobraziť obsah špecifický pre danú krajinu (vrátane informácií vo vašom miestnom jazyku).

 

Aby sme vám poskytli prispôsobenejší zážitok, spracovávame vaše údaje o súboroch cookie a Analytics, aby sme vám zobrazovali správny obsah a posielali vám odporúčania, správy v aplikácii a automatické upozornenia (ak sa to rozhodnete povoliť v nastaveniach aplikácie). 


Upozorňujeme, že pokiaľ ide o možnú reklamu tretích strán v aplikácii, nezdieľame vaše osobné údaje s týmito partnermi. Aj keď sa prihlásite na odber marketingu a povolíte všetky súbory cookie, nebudeme zdieľať vaše osobné údaje s inzerujúcou treťou stranou. To, čo robíme, je analýza účinnosti takýchto partnerských kampaní a informovanie našich partnerov o účinnosti (napr. koľko používateľov aplikácie kliklo na reklamu, koľko používateľov aplikácie využilo ponuku). Môžeme to analyzovať na základe spravovania používania aplikácie a v prípade, že prijmete súbor cookie Branch Metrics uvedený nižšie. Externé podávanie správ o tejto štúdii účinnosti prebieha iba na súhrnnom základe, čo znamená, že náš partner, t. j. tretia strana, nebude môcť na základe týchto informácií identifikovať žiadneho jednotlivého používateľa aplikácie. 


Môžeme tiež použiť vaše údaje o súboroch cookie a Analytics, aby sme vám položili otázky alebo vás vyzvali na účasť v prieskumoch alebo výskumoch. Keď sa rozhodnete zúčastniť, spracujeme vaše prihlasovacie údaje k účtu, odpovede, názory a skúsenosti. Tieto údaje používame na zlepšenie služieb a vývoj nových produktov a služieb v oblasti kuchynských spotrebičov.


Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookie, aby nám pomohli zhromažďovať vaše informácie v našom mene a podľa našich pokynov. V súčasnosti sú to tieto súbory cookie tretích strán, ktoré aplikácia používa:

 

 • Apptentive. Táto aplikácia využíva Apptentive, službu spätnej väzby a komunikácie („Apptentive“), ktorú poskytuje Alchemer. Apptentive využíva technológiu podobnú „súborom cookie“, aby pomohla aplikácii analyzovať celkové vzorce návštevnosti a zhromažďovať vašu spätnú väzbu prostredníctvom aplikácie. V mene spoločnosti Versuni spoločnosť Apptentive použije informácie o vašom mobilnom zariadení (ako je výrobca, model a operačný systém), spôsoby používania aplikácií a informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť (napríklad odpovede na prieskum alebo spätnú väzbu) na poskytovanie služieb spoločnosti Versuni, ktoré im pomôžu pochopiť používanie aplikácie, poskytnúť podporu a zlepšiť ich produkty a služby. Vaša IP adresa je pred použitím a uložením v rámci produktov a služieb Apptentive anonymizovaná.
 • Branch Metrics. Táto aplikácia používa službu Branch Metrics, ktorú poskytuje spoločnosť Branch Metrics Inc. („Branch“), na priame prepojenie používateľov do aplikácie, analýzu spôsobu, akým používatelia pristupujú k aplikácii a ako ju používajú, a pomocou týchto poznatkov na zlepšenie aplikácie. V mene spoločnosti Versuni bude Branch spracovávať informácie vygenerované o vašom používaní aplikácie (ako je mobilná platforma, časová pečiatka, kľúč API (identifikátor aplikácie), verzia aplikácie, identifikátor mobilného zariadenia, identifikátor iOS pre reklamu, identifikátor iOS pre dodávateľov, ID inzerenta pre Android, IP adresa, model mobilného zariadenia, výrobca a operačný systém zariadenia, čas spustenia a ukončenia relácie, kód mobilnej siete a stav siete). Ak si aplikáciu stiahnete kliknutím na reklamu Versuni na jednej z platforiem našich marketingových partnerov, ako je Facebook, Apple alebo Google, a rozhodnete sa poskytnúť súhlas, pobočka bude zhromažďovať údaje o meraní reklám z vášho mobilného zariadenia vrátane jedinečných identifikátorov a analytických údajov o reklame, na ktorú kliknete, a ďalších udalostiach aplikácie (ako je prvá inštalácia, otvorenie a zdieľanie aplikácie prostredníctvom funkcie zdieľania aplikácie). Aby sme porozumeli účinnosti našich reklamných kampaní a merali ich dosah, zdieľame vaše údaje o dosahu reklám s platformou, ktorú sme použili na spustenie reklamy, ktorá potom tieto údaje použije na podávanie správ o účinnosti našich reklám. Súhlasom s používaním služby Branch súhlasíte so zdieľaním vašich údajov o dosahu reklamy s platformou, ktorú ste použili pri kliknutí na našu reklamu, ako je Facebook, Apple alebo Google, podľa toho, ktorá platforma bude vaše údaje spracovávať v súlade s jej vyhlásením o ochrane osobných údajov (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).
 • Google Firebase. Táto aplikácia využíva Google Firebase, službu na vývoj aplikácií („Firebase“), ktorú poskytuje Google Ireland Ltd. („Google“). Firebase používa „súbory cookie“ alebo podobnú technológiu textových súborov umiestnených vo vašej aplikácii a webovom prehliadači. V mene Versuni použije Firebase informácie z vášho mobilného zariadenia, ako je ID vášho zariadenia, IP adresa, IDFA alebo ID služieb Google Play a vaša MAC adresa, a nahradí ich jedinečným kódom. Keď používate aplikáciu, budeme merať počet návštev aplikácie, ktoré stránky navštívite, vaše sieťové pripojenie, časy načítania a kedy v aplikácii nastane chyba. Tieto informácie používame na vyhodnotenie a pochopenie vášho používania aplikácie, na testovanie a analýzu výkonu a v konečnom dôsledku na optimalizáciu našich produktov a služieb. 


Upozorňujeme, že vaše informácie o súboroch cookie a službe Analytics spracovávame až po udelení súhlasu.

Prečítajte si viacČítať menej

Data filled in by you

Údaje hodnotení a recenzií

Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme tieto informácie spracovať, aby sme odpovedali na vaše komentáre a otázky, aby sme pochopili, ako sa pri používaní aplikácie cítite, aby sme sa oboznámili s vaším všeobecným vnímaním aplikácie a našej značky a použiť tieto poznatky na zlepšenie aplikácie a/alebo našich produktov a služieb. Môžeme vidieť iba vaše používateľské meno v obchode s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo sprístupniť verejnosti. Pokiaľ nás o to nepožiadate, tieto informácie neprepájame s vaším účtom ani inými informáciami, ktoré o vás uchovávame. Ak požadujete zákaznícku podporu, môžeme použiť vaše údaje na sledovanie vášho prípadu a previesť vás procesom zákazníckej podpory v súlade s nižšie uvedenou sekciou „Podpora zákazníkov“. Spracovanie vašich hodnotení a údajov z recenzií považujeme za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Versuni.

Zákaznícka podpora

Keď požadujete zákaznícku podporu, môžete nám poskytnúť informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb, vrátane vašej interakcie s Versuni a povedať nám, ako vás máme kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú podporu. Prevádzkujeme a poskytujeme naše služby vrátane poskytovania zákazníckej podpory a zlepšovania, opráv a prispôsobenia našich služieb. Vaše informácie používame aj na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete.

 

Spracovanie vašich údajov zákazníckej podpory považujeme za nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej figrujete ako zmluvná strana. V niektorých prípadoch považujeme spracovanie vašich údajov v oblasti zákazníckej podpory za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Versuni.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje vrátane údajov o účte, iných poskytnutých údajov, údajov o zariadení, súborov cookie a údajov Analytics môžeme kombinovať s údajmi zhromaždenými počas vašich interakcií a používania digitálnych kanálov Versuni, ako sú sociálne médiá, webové stránky, e-maily, aplikácie a pripojené produkty vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilných zariadeniach, komunikácie, na ktorú kliknete, podrobností o polohe a navštívených webových stránok.

 

Vaše kombinované údaje používame na zlepšenie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti aplikácie, zariadenia (zariadení) a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Versuni.


Ak súhlasíte s prijímaním propagačných oznámení o produktoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Versuni alebo propagačných oznámení od partnerov, ktorých sme starostlivo vybrali, môžeme vám zasielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne médiá. Aby sme mohli prispôsobiť komunikáciu vašim preferenciám a správaniu a poskytnúť vám relevantnejšiu a prispôsobenejšiu skúsenosť, môžeme analyzovať vaše kombinované údaje. Kedykoľvek môžete zrušiť odber takýchto komunikácií.

Prečítajte si viacČítať menej

Povolenia

Aplikácia môže požiadať o povolenie na prístup k úložnému priestoru, snímačom alebo iným funkciám vášho mobilného zariadenia (napr. fotografie, agenda, kontakty, fotoaparát, Wi-Fi, geografická poloha alebo Bluetooth). Vyžadujeme prístup, keď je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb, ako je uvedené nižšie.

 

 • Bluetooth a WIFI. Aplikácia vyžaduje na pripojenie k internetu WIFI pripojenie. Aplikácia tiež vyžaduje Bluetooth/WIFI na pripojenie vášho zariadenia (zariadení) k aplikácii. Bluetooth/WIFI pripojenie môžete kedykoľvek zablokovať cez nastavenia mobilného zariadenia.

 • Poloha. V prípade niektorých modelov zariadení vyžadujú operačné systémy Android na pripojenie k zariadeniu približnú geografickú polohu. Operačné systémy iOS tiež vyžadujú geografickú polohu, aby rozpoznali, kedy sú aplikácia a zariadenie v blízkosti. Spoločnosť Versuni však takéto údaje žiadnym spôsobom nespracuje. Údaje zostanú vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim Versuni nebude mať prístup. Zhromažďovanie informácií o geografickej polohe môžete kedykoľvek zablokovať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.

 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom mobilného zariadenia na ukladanie jazykových konfigurácií a iných súborov, ktoré aplikácia používa na prevádzku (napr. príručky, recepty, grafika, mediálne súbory alebo iné veľké programy). Ak odstránite aplikáciu, súbory sa vymažú z vášho mobilného zariadenia.

 • Fotografie a médiá. Ak si do profilu pridáte profilový obrázok, aplikácia vyžaduje povolenie na prístup k fotoaparátu alebo fotogalérii vášho mobilného zariadenia. Operačné systémy Android môžu požiadať o povolenie pre videá, aplikácia však toto povolenie použije iba na to, aby vám umožnila nahrať váš obrázok. Ak vaše zariadenie podporuje službu rozpoznávania jedla, aplikácia tiež vyžaduje povolenie na prístup k fotoaparátu vášho mobilného zariadenia na skenovanie špeciálnych druhov potravín. Rozpozná sa len obmedzený počet druhov potravín. Natáčanie čohokoľvek iného bude mať za následok chybové hlásenie. Pre túto službu sa nebudú zhromažďovať ani ukladať žiadne údaje.

 • Niekedy je povolenie technickou podmienkou operačného systému vášho mobilného zariadenia. V takom prípade vás aplikácia môže požiadať o povolenie na prístup k určitému snímaču alebo údajom, takéto údaje však nebudeme zhromažďovať, pokiaľ to nebude potrebné na poskytovanie služieb.
Prečítajte si viacČítať menej

Third parties

S kým zdieľame osobné údaje?

Spoločnosť Versuni môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb tretích strán, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a/alebo príslušným zákonom.

 

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán, aby nám pomohli prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, porozumieť, prispôsobovať, podporovať a uvádzať na trh naše služby.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

 • Poskytovatelia IT a cloudu
  Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, zosieťovanie, úložisko, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na spustenie aplikácie alebo poskytovanie služieb.

 • Poskytovatelia služieb Analytics
  Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, siete, úložisko a/alebo súvisiace technológie, ktoré potrebujeme na vykonávanie analýzy aplikácií. Pozrite tiež vyššie v časti Cookies a Analytics.

 

Versuni vyžaduje od svojich poskytovateľov služieb, aby poskytli primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podobnú úrovni, ktorú poskytujeme my. Od našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracúvali vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a len na konkrétne účely uvedené vyššie, aby mali prístup k minimálnemu množstvu údajov, ktoré potrebujú na poskytnutie konkrétnej služby, a aby chránili bezpečnosť vašich osobných údajov.


Iné tretie strany

Versuni môže spolupracovať aj s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje pre svoje vlastné účely. Ak spoločnosť Versuni zdieľa osobné údaje s tretími stranami, ktoré používajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely, spoločnosť Versuni vás pred zdieľaním vašich osobných údajov bude informovať a/alebo sa bude pokúšať získať váš súhlas v súlade s platnými zákonmi. V tomto prípade si pozorne prečítajte ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré informujú o ich postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aký typ osobných údajov zhromažďujú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

 

Upozorňujeme, že pokiaľ ide o možnú reklamu tretích strán v aplikácii, nezdieľame vaše osobné údaje s týmito partnermi. Aj keď sa prihlásite na odber marketingu a povolíte všetky súbory cookie, nezdieľame vaše osobné údaje s inzerujúcou treťou stranou. To, čo robíme, je analyzovanie účinnosti takýchto partnerských kampaní a informovanie našich partnerov o účinnosti (napr. koľko používateľov aplikácie kliklo na reklamu, koľko používateľov aplikácie využilo ponuku). Analýzu môžeme vykonávať na základe kontroly používania aplikácie a keď prijmete súbor cookie Branch Metrics uvedený vyššie. Externé hlásenie tejto štúdie účinnosti prebieha iba na súhrnnom základe, čo znamená, že náš partner – tretia strana – nebude môcť presmerovať tieto informácie na žiadneho jednotlivého používateľa aplikácie. 

 

Spoločnosť Versuni niekedy predáva podnik alebo časť podniku inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva by mohol zahŕňať prevod vašich osobných údajov priamo súvisiacich s týmto podnikaním kupujúcej spoločnosti. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú voľne postúpené spoločnosťou Versuni ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reštrukturalizáciou alebo predajom aktív alebo na základe zákona alebo inak, pričom môžeme previesť vaše osobné údaje ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckym subjektom alebo novému vlastníkovi.

 

Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill

V závislosti od modelu zariadenia, ktorý používate, vám Kitchen Plus Skill („Skill“) umožňuje ovládať vaše zariadenie a získavať informácie cez Amazon Alexa. 


Keď povolíte Skill, Versuni vám umožní prepojiť váš Amazon účet s účtom Versuni, ktorý používate na prihlásenie do aplikácie. Pri pripájaní vašich účtov spoločnosti Versuni a Amazon nezávisle prijímajú technické opatrenia na overenie vašej identity. Spoločnosť Versuni zdieľa identifikátory účtov, ale so spoločnosťou Amazon nezdieľa prihlasovacie údaje vášho účtu, vrátane mena alebo e-mailovej adresy.


Keď hovoríte so službou Alexa, Amazon odošle písomnú verziu vašich hlasových príkazov do spoločnosti Versuni spolu s jedinečným identifikátorom. Tieto informácie spracovávame, aby sme vykonali vaše príkazy a vystavili odpoveď v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Našu písomnú odpoveď zdieľame so spoločnosťou Amazon, aby vás spoločnosť Amazon mohla informovať o výsledku vášho príkazu v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov a podmienkami používania spoločnosti Amazon. Versuni a Alexa si tiež môžu vymieňať informácie o zariadení, ktoré sa rozhodnete ovládať prostredníctvom služby Skill, a to aj vtedy, keď zariadenie aktualizujete, meníte alebo odstraňujete.


Rozumiete, že vaše príkazy a odpovede môžu predstavovať osobné údaje. Tiež rozumiete, že Amazon vám poskytuje svoje vlastné služby a poskytnutím súhlasu nám dávate pokyn, aby sme vaše osobné údaje zdieľali so spoločnosťou Amazon. Amazon môže spracúvať vaše osobné údaje v krajinách mimo krajiny vášho bydliska, čo nemusí poskytovať primeranú ochranu osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať deaktiváciou služby Skill. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania služby Amazon.

 

Cezhraničný prenos

Vaše osobné údaje môžu byť ukladané a spracované v ktorejkoľvek krajine, kde sa nachádzajú naše pobočky alebo kde pôsobia naši poskytovatelia služieb, a používaním služieb potvrdzujete prenos (ak existuje) informácií do krajín mimo krajiny vášho bydliska, ktoré môžu mať pravidlá ochrany údajov, ktoré sa líšia od pravidiel vašej krajiny. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné orgány v týchto iných krajinách právo na prístup k vašim osobným údajom. 


Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje môžu byť prenesené našim pridruženým spoločnostiam alebo poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré Európska komisia považuje za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP. Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia, ako sú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktorý sa údaje zhromažďujú. Kritériá, ktoré používame na určenie doby uchovávania, zahŕňajú: (i) dobu, počas ktorej používate aplikáciu a služby; (ii) či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame; alebo (iii) či je ponechanie vhodné vzhľadom na našu právnu pozíciu (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo regulačnými vyšetrovaniami).

Prečítajte si viacČítať menej

Choices and rights

Vaše voľby a práva

Ak chcete podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak chcete podať žiadosť o zaslanie elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu, v akom vám toto právo na prenosnosť údajov poskytuje príslušný zákon), nás môžete kontaktovať tu. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi.

 

Vo svojej žiadosti jasne uveďte, ku ktorým osobným údajom chcete získať prístup, opraviť ich, vymazať, obmedziť alebo namietať proti ich spracúvaniu. Pre vašu ochranu môžeme implementovať len žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojených s vaším účtom, vašej e-mailovej adresy alebo iných informácií o účte, ktoré použijete na odoslanie vašej žiadosti. Možno budeme musieť overiť vašu identitu pred vybavením vašej žiadosti. Pokúsime sa vašej žiadosti vyhovieť hneď, ako to bude možné.


Na zhromažďovanie a/alebo spracovanie vašich osobných údajov potrebujeme váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, je možné, že už nebudete môcť úplne alebo čiastočne používať naše služby.


Keď spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, vrátane prípadov, keď s nami komunikujete s cieľom uplatniť si akékoľvek z vašich práv, považujeme spracúvanie za zákonné.


Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely služieb spoliehame na plnenie zmluvy, v prípade, že nám neposkytnete informácie, nemusíme byť schopní vám poskytnúť služby.

Prečítajte si viacČítať menej

We protect your personal data

Vaše osobné údaje chránime

Berieme vážne našu povinnosť ochraňovať údaje, ktoré zveríte spoločnosti Versuni, pred náhodnou alebo neoprávnenou zmenou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom. Spoločnosť Versuni využíva rôzne bezpečnostné technológie, technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov. Na tento účel implementujeme okrem iného kontrolu prístupu, používame brány firewall a bezpečnostné protokoly.

Prečítajte si viacČítať menej

Special information for parents

Špeciálne informácie pre rodičov

Hoci služby nie sú určené deťom, ako je to definované v príslušných zákonoch, je zásadou spoločnosti Versuni dodržiavať zákon, keď sa vyžaduje povolenie rodiča alebo opatrovníka pred zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním osobných údajov detí. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti súkromia a dôrazne vyzývame rodičov a opatrovníkov, aby sa aktívne podieľali na online aktivitách a záujmoch svojich detí.


Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, kontaktujte nás tu. Ak sa dozvieme, že nám nejaké dieťa poskytlo osobné údaje, vymažeme tieto údaje z našich súborov.

Prečítajte si viacČítať menej

Changes to the privacy notice

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Naše služby sa môžu z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo z času na čas toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť alebo aktualizovať. Keď aktualizujeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aktualizujeme aj dátum v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Vyzývame vás, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

 

Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť ihneď po zverejnení. Ak nesúhlasíte s upraveným vyhlásením, mali by ste zmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania našich služieb. Pokračovaním v pristupovaní k našim službám alebo ich používaní po tom, ako tieto zmeny nadobudnú účinnosť, potvrdzujete, že ste boli informovaní, a súhlasíte s revidovaným vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si viacČítať menej

contact image

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Versuni používa vaše osobné údaje, môžete kontaktovať spoločnosť Versuni alebo nášho zástupcu pre ochranu údajov kliknutím sem. Prípadne máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine alebo oblasti

 

Versuni Netherlands B.V., 

Claude Debussylaan 88, 1082MD

Amsterdam, Holandsko

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.