Slovensko
topbanner banner image

Oznámenie o ochrane osobných údajov v aplikácii Philips Sonicare


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 14. októbra 2022.

Aplikácia Philips Sonicare odporúča používateľom na celom svete, ako môžu zlepšiť svoje návyky týkajúce sa čistenia zubov a ústnej hygieny (ďalej len „služby“). Táto aplikácia používa osobné údaje zhromaždené alebo spracované pripojenou zubnou kefkou Philips Sonicare (ďalej len „zariadenie“) a/alebo touto aplikáciou.
 

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov uplatňovaným pri vašom používaní našich služieb vrátane toho, aké informácie a osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj tomu, aké máte osobné práva. Správcom vašich osobných údajov v rámci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je Philips Oral Healthcare, LLC s adresou 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (ďalej len „Philips“ alebo „my“).

 

Prečítajte si tiež naše oznámenie (-a) o analýzach a podmienky používania, ktoré opisujú podmienky, na základe ktorých používate naše služby.

Aké informácie a osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely?

 

Pri poskytovaní našich služieb vrátane vášho prístupu k tejto aplikácii, jej stiahnutia a inštalácie získavame alebo zhromažďujeme informácie a osobné údaje, ktoré sa podrobne opisujú nižšie. Vaše osobné údaje spájame s jedinečnými identifikátormi.

account data

Ciitlivé osobné údaje

Zhromažďujeme nasledujúce údaje o ústnej hygiene:

 

 • Úddaje o čistení zubov z vášho zariadenia vrátane vašich zvyklostí, informácií o jednotlivých použitiach a údajov zo senzorov (ako napríklad režim čistenia, polohu, pohyb a tlak kefky), stavu batérie, úrovne a typu a životnosti hlavice zubnej kefky.
 
 • Vaše údaje o čistení zubov vrátane cieľov a ďalších návykov/aktivít v oblasti ústnej hygieny (ako je používanie dentálnej nite a vyplachovanie úst) a vaše odpovede na našej stránke na prispôsobenie nastavení vo vstupnom dotazníku, ako aj o Focus Area (Oblasť zamerania) (napríklad tvorba zubného povlaku, krvácajúce miesta, pokles ďasien a potenciálne dutiny spôsobené zubným kazom), a miesto začiatku čistenia zubov (t. j. miesto v ústach, od ktorého si chcete začať čistiť zuby).

 

Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli poskytovať služby vrátane spätnej väzby a pokynov v reálnom čase počas čistenia zubov, odosielať upozornenia alebo správy v aplikácií v súvislosti so službami, poskytovať prispôsobený program pomáhajúci vám okamžite vyčistiť vynechané miesta, sledovať efektívnosť hlavice zubnej kefky a upozorniť vás na potrebu jej výmeny a odosielať upozornenia na použitie ústnej vody alebo čistenie jazyka. Informácie o vašej ústnej hygiene pripájame k vášmu účtu.

 

Pred zhromažďovaním akýchkoľvek citlivých údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Okrem vyššie uvedeného vás žiadame, aby ste nám prostredníctvom tejto aplikácie ani žiadnym iným spôsobom neposielali ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských, filozofických alebo iných presvedčení, zdravotného stavu, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, biometrických údajov alebo genetických charakteristík, záznamov v registri trestov alebo členstva v odborových organizáciách).

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje o konte

Pri vytvorení vášho konta zhromaždíme vaše osobné údaje. K tejto aplikácii sa môžete prihlásiť pomocou konta Philips alebo pomocou svojho profilu v sociálnych médiách vrátane konta Apple.

 

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, krajinu, jazyk a heslo. Tiež spracovávame informácie o vašom používaní aplikácie vrátane informácií o jednotlivých použitiach, prihlasovaní a overovaní, ktoré používame na spravovanie vášho konta. V prípade používateľov v Číne zhromažďujeme ich telefónne čísla.

 

 • Ak sa rozhodnete prihlásiť sa prostredníctvom sociálnych médií, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, URL adresu profilu, dátum narodenia, domovskú stránku a zemepisnú polohu) a e-mailovú adresu na účely overovania. V tomto prípade môže váš poskytovateľ sociálnych médií zhromažďovať informácie o skutočnosti, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho konta sociálnych médií. Prečítajte si oznámenie poskytovateľa sociálnych médií o ochrane osobných údajov (ako je napríklad Facebook, Google, Apple), kde získate informácie o jeho postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aký typ osobných údajov zhromažďuje a ako ich používa, spracúva a chráni.

 

 • Údaje vášho konta sa používajú na vytvorenie a spravovanie vášho konta a poskytovanie prispôsobených služieb. Svoje konto môžete používať na bezpečné prihlasovanie k tejto aplikácii. Ak si vytvoríte konto Philips na prihlasovanie k tejto aplikácii, pošleme vám uvítací e-mail určený na overenie vášho mena používateľa a hesla, komunikáciu s vami v rámci reakcie na vaše otázky, a zasielanie oznámení týkajúcich sa výhradne služieb alebo priamych marketingových oznámení, ak ste k tomu poskytli súhlas. Svoje konto Philips môžete používať aj na objednávanie alebo registráciu produktov alebo služieb spoločnosti Philips, účasť na propagačných akciách alebo hrách, účasť na aktivitách v sociálnych médiách súvisiacich s propagačnými akciami spoločnosti Philips (napríklad kliknutím na položku „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo v prieskumoch.

 

Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie služieb, toto spracúvanie považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Cookie Image

Súbory cookie a analýzy

Súbory cookie, značky alebo iné podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“) používame na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, pochopenie a prispôsobovanie našich služieb. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať informácie a osobné údaje vrátane vášho jedinečného čísla používateľského zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o reláciách a využití alebo údajov súvisiacich s prevádzkou služieb, čo sú informácie o tom, ako používate túto aplikáciu. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám zobrazovali obsah určený pre vašu krajinu (vrátane informácií vo vašom miestnom jazyku).

 

Keď poskytnete súhlas na pomoc so zlepšením aplikácie, zhromažďujeme a spracúvame údaje o vašom mobilnom zariadení a používaní aplikácie spôsobom, ktorý je uvedený v našom oznámení o analýzach, ktoré nájdete v nastaveniach aplikácie. Na to môžeme využívať viacerých poskytovateľov služieb, ktorí spracovávajú vaše údaje o aplikácii v našom mene a v súlade s našimi pokynmi. Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookie, aby nám pomohli pri zbere vašich informácií. Pred použitím súborov cookie na analytické účely vás požiadame o príslušný súhlas v súlade s článkom 6.1. (a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

 

Prečítajte si viacČítať menej

Data filled in by you

Údaje z hodnotení a recenzií

Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme tieto informácie spracovať, aby sme odpovedali na vaše komentáre a otázky, porozumeli tomu, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámili sa s vašim celkovým vnímaním aplikácie a našej značky, a použili tieto poznatky na vylepšenie aplikácie. Vidíme iba vaše používateľské meno používané v obchode s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ to od nás nepožadujete, neprepojujeme tieto informácie s prihlasovacími údajmi k vášmu účtu ani s ďalšími informáciami, ktoré od vás máme. Ak požadujete zákaznícku podporu, môžeme vaše údaje použiť na sledovanie vášho prípadu a prevedenie vás procesom našej zákazníckej podpory. Spracúvanie vašich údajov z hodnotení a recenzií považujeme za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Location data

Údaje zákazníckej podpory

Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips a vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Naše služby prevádzkujeme a poskytujeme vrátane poskytovania zákazníckej podpory a zlepšovania, opravovania a prispôsobovania našich služieb. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám mohli odpovedať, keď nás kontaktujete.

 

Spracúvanie údajov o zákazníckej podpore považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. V niektorých prípadoch považujeme spracúvanie vašich údajov zákazníckej podpory za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje vrátane údajov o konte a súborov cookie môžeme kombinovať s údajmi zhromaždenými počas vašich interakcií a vášho používania digitálnych kanálov spoločnosti Philips, ako sú sociálne médiá, webové lokality, e-maily, aplikácie a pripojené produkty, vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilných zariadeniach, oznámení, na ktoré kliknete alebo ťuknete, informácií o zemepisnej polohe a navštívených webových lokalít.

 

Vaše kombinované údaje používame na zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti tejto aplikácie, zariadení a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Pred spracovaním akýchkoľvek citlivých údajov na účely uvedené v tejto časti vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Vaše kombinované údaje môžeme agregovať odstránením individuálnych osobných údajov na účely tvorby publikácií, prezentácií, správ alebo iných (marketingových) oznámení, ktoré môžeme používať na interné aj externé účely.

 

Ak poskytnete súhlas s prijímaním propagačných oznámení o produktoch, službách, podujatiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a vášho správania v režime online, môžeme vám posielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, napríklad mobilných aplikácií a sociálnych médií. Vaše kombinované údaje môžeme analyzovať, aby sme mohli prispôsobovať tieto oznámenia podľa vašich preferencií a vášho správania a poskytovať vám relevantnejšie a lepšie prispôsobené možnosti používania. Takúto komunikáciu môžete kedykoľvek odmietnuť a odhlásiť sa z jej odberu. Pred odosielaním propagačných oznámení vás požiadame o súhlas v súlade s článkom 6.1. (a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Povolenia

Aplikácia môže požiadať o povolenie na prístup k úložisku vášho mobilného zariadenia, senzorom alebo iným funkciám (napr. k fotkám, kalendáru, kontaktom, kamere, Wi-Fi, geografickej polohe alebo pripojeniu Bluetooth). Prístup vyžadujeme len vtedy, keď je to nevyhnutné na poskytovanie služieb tak, ako je to uvedené nižšie.

 

 • Bluetooth. Aplikácia vyžaduje pripojenie Bluetooth na pripojenia zariadenia k aplikácii. Pripojenie Bluetooth môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.
 
 • Kalendár. Ak chcete, aby vám aplikácia pripomenula blížiace sa návštevy zubára, aplikácia bude potrebovať prístup ku kalendáru. Vaše informácie z kalendára nebudeme kopírovať ani ukladať. Tieto informácie zostanú vo vašom mobilnom zariadení.
 
 • Poloha. Aby sa používatelia mohli pripojiť a používať akékoľvek zariadenie Bluetooth so svojím telefónom, operačný systém Android vyžaduje, aby používatelia udelili aplikácii povolenie na prístup k približnej geografickej polohe. V systéme iOS spoločnosť Sonicare žiada používateľov, aby udelili aplikácii povolenie na prístup ku geografickej polohe, čo umožňuje spoľahlivý spôsob synchronizácie údajov (iBeacon™) zo zubnej kefky a mobilného zariadenia, keď sa aplikácia nepoužíva. Aplikácia nepoužíva tieto povolenia na určenie vašej polohy, ani spoločnosť Philips nezhromažďuje údaje o vašej polohe. Povolenie na zhromažďovanie informácií o zemepisnej polohe môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.
 
 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom v mobilnom zariadení na ukladanie jazykových konfigurácií a iných súborov, ktoré aplikácia používa pri práci (napr. obrázky, súbory médií alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu vymažete, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
 
 • V niektorých prípadoch môže váš operačný systém požadovať povolenia, ktoré vaše mobilné zariadenie potrebuje z technických dôvodov, ale ktoré spoločnosť Philips nekontroluje ani nepoužíva. Nebudeme zhromažďovať žiadne údaje súvisiace s takýmito povoleniami, pokiaľ to nebude potrebné na poskytovanie našich služieb v súlade s týmto oznámením.
Prečítajte si viacČítať menej

Third parties

S kým sa zdieľajú osobné údaje?


Spoločnosť Philips môže zverejňovať vaše osobné údaje svojim pridruženým spoločnostiam, externým poskytovateľom služieb, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a/alebo platnými právnymi predpismi.

Pridružené spoločnosti

Vaše údaje môžeme poskytovať iným subjektom spoločnosti Philips, ktoré sú súčasťou skupiny Philips. Niektoré subjekty spoločnosti Philips nám môžu napríklad pomáhať pri správe infraštruktúry aplikácie alebo pri správe vašich otázok. Vaše údaje budú spracúvať len osoby, ktoré nevyhnutne potrebujú prístup na vykonávanie svojej práce.

 

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, pochopiť, prispôsobovať, podporovať a uvádzať na trh naše služby.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

 •     Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na prevádzkovanie tejto aplikácie alebo poskytovanie služieb.

 

 •     Poskytovatelia analytických služieb a služieb prieskumu.

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie, ktoré vyžadujeme na analýzu aplikácie alebo spustenie prieskumov.

 

Spoločnosť Philips vyžaduje, aby jej poskytovatelia služieb poskytovali primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podobnú tej, ktorú sama poskytuje. Požadujeme, aby naši poskytovatelia služieb spracúvali vaše osobné údaje výhradne v súlade s našimi pokynmi a výhradne na vyššie uvedené špecifické účely, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov, ktoré potrebujú na poskytovanie konkrétnej služby, a aby zabezpečovali ochranu vašich osobných údajov.

 

Iné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak bude spoločnosť Philips zdieľať osobné údaje s tretími stranami, ktoré ich používajú na svoje vlastné účely, spoločnosť Philips vás pred zdieľaním vašich osobných údajov informuje a/alebo vás požiada o súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade si pozorne prečítajte ich oznámenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďujú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

 

Spoločnosť Philips môže občas predať niektorý svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva môže zahŕňať prevod vašich osobných údajov priamo súvisiacich s týmto podnikom na kupujúcu spoločnosť. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne postúpiť na ktorúkoľvek zo svojich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku, prípadne v súlade so zákonom alebo inak, pričom vaše osobné údaje môžeme previesť na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo na nového vlastníka.

 

Ak je vo vašej krajine k dispozícii táto možnosť, môžeme zdieľať vaše osobné údaje s nasledujúcimi tretími stranami:

 

 • poskytovateľom služieb tretích strán v súlade s týmto oznámením,
 • poisťovniam alebo poskytovateľom ústnej zdravotnej starostlivosti. V niektorých krajinách sa môžete zapojiť do špeciálnych programov Sonicare, ktoré vám umožňujú dať spoločnosti Philips pokyn na zdieľanie vašich osobných údajov s poisťovňou, zubárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Osobné údaje, ktoré spracúvame a zdieľame, môžu zahŕňať jedinečné identifikátory, registračné informácie a údaje o čistení zubov, ako je napríklad váš pridružený kód účastníka, dátum čistenia zubov, čas, pečiatka, trvanie, pokrytie a ďalšie podrobnosti o čistení zubov. Vaše údaje môžeme tiež analyzovať, kombinovať a agregovať na prípravu súhrnných štatistických správ v súlade s podmienkami programu. Ak sa do týchto programov zaregistrujete, dostanete dodatočné informácie o tom, ako sa s vašimi údajmi zaobchádza.

 

V tomto prípade môžeme spracúvať a zdieľať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu na plnenie našich zmluvných povinností pri poskytovaní služieb pre vás alebo na základe nášho oprávneného záujmu.

 

Upozorňujeme, že keď sa prihlásite cez svoj účet na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom Androidu, umožňujete Facebooku zhromažďovať nasledovné informácie cez Facebook SDK:

 

 • Udalosti aplikácie: Zahŕňa to všeobecné udalosti aplikácie (napr. inštalácia aplikácie, spustenie aplikácie) a iné štandardné zaznamenávanie pre produktové metriky (napr. nahrávanie SDK a výkon SDK).
 • Konfiguračné údaje: Po prihlásení používateľa uskutočňuje SDK pravidelné žiadosti na pozadí na automatickú správu trvania prístupového tokenu.
 • Informácie o chybách: SDK zaznamenáva informácie o chybách vrátane času počas inicializácie SDK, ktorý môže zahŕňať ID používateľa osôb, ktoré sú prihlásené na Facebook.
 • Krátkodobé údaje: SDK meria niektoré aktivity používateľov na účely zníženia rizika podvodu a zneužitia. Tieto údaje sa uchovávajú len na veľmi krátky čas pre ľudí, ktorí nie sú prihlásení na Facebook.

 

Facebook tiež môže zbierať analytické údaje o vašom používaní SDK, informácie o názve aplikácie, ktorú používate, dátum, keď ste overili prihlásenie, a všetky URL adresy prepojené s vaším prihlásením. Viac informácií o tom, ako Facebook používa vaše údaje, si môžete prečítať v politike ochrany údajov Facebooku. Upozorňujeme, že funkcia prihlásenia cez Facebook je úplne voliteľná, vždy vám umožníme prihlásiť sa pomocou účtu Philips.

 

Napokon, ak to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv, môžeme vaše údaje poskytnúť verejným a vládnym orgánom.


We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Prečítajte si viacČítať menej

Apple Zdravie

V niektorých krajinách vám umožňujeme výmenu údajov s aplikáciou Apple Zdravie. Ak používate systém iOS, môžete aplikácii povoliť čítanie údajov z aplikácie Apple Zdravie, ako aj zapisovanie údajov do aplikácie Apple Zdravie. Údaje, ktoré si môžete vymieňať, zahŕňajú trvanie čistenia zubov a závisia od vášho výberu. Cloudové riešenia spoločnosti Philips sa nesynchronizujú so spoločnosťou Apple. To znamená, že k výmene údajov dochádza len lokálne vo vašom mobilnom zariadení. Nezabudnite si prečítať oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Apple, aby ste vedeli, ako spracúva vaše osobné údaje.

Amazon Dash Replenishment Services

V niektorých krajinách podporujeme naše služby opätovného objednávania BrushSync (ďalej len „BrushSync“). Ak sa prihlásite na odber služieb BrushSync, táto aplikácia bude pre vás automaticky objednávať náhradné hlavice zubných kefiek prostredníctvom služby Amazon Dash Replenishment Service (ďalej len „DRS“). Na takéto účely sa budete musieť prihlásiť k svojmu kontu Amazon a spoločnosť Amazon vám bude poskytovať svoje služby. Prečítajte si zmluvné podmienkyoznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Amazon, pretože informujú o jej postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďuje a ako ich používa, spracúva a chráni.


Pri nastavení predplatného BrushSync a s vaším súhlasom zdieľame so spoločnosťou Amazon tieto údaje: sériové číslo vášho zariadenia, model (hx číslo) vášho zariadenia a kedy je čas objednať novú hlavicu zubnej kefky („údaje BrushSync”). Na udržiavanie prehľadu o vašom predplatnom uchovávame váš identifikátor zákazníka spoločnosti Amazon. Ak zrušíte odber služieb BrushSync, príslušný identifikátor zákazníka odstránime. Kedykoľvek môžete i) pozastaviť alebo zmeniť objednávky pomocou nastavení opätovného objednávania na stránke My Brush Head (Moja hlavica zubnej kefky) v aplikácii a/alebo ii) zrušiť akúkoľvek objednávku cez spoločnosť Amazon.

 

Chápete, že spoločnosť Amazon poskytuje svoje vlastné služby a aktiváciou služby BrushSync nás žiadate o zdieľanie vašich údajov v službe BrushSync so spoločnosťou Amazon, ktorá môže spracovávať tie isté krajiny mimo krajiny, kde žijete, kde vaše osobné údaje nemusia byť dostatočne chránené.

Prečítajte si viacČítať menej

Oznamovanie nízkeho stavu zásob spoločnosti Amazon a inteligentné opätovné objednávanie pomocou služby Alexa

V niektorých krajinách podporujeme naše služby inteligentného opätovného objednávania („inteligentné opätovné objednávanie“). Keď sa zaregistrujete v programe inteligentného opätovného objednávania, aplikácia vám umožní nastaviť inteligentné opätovné objednávanie prostredníctvom oznamovania nízkeho stavu zásob poskytovaného službou Alexa. Na tieto účely sa budete musieť prihlásiť do svojho konta Amazon a spoločnosť Amazon vám bude poskytovať svoje služby. Prečítajte si zmluvné podmienky služieb inteligentného opätovného objednávania spoločnosti Amazon, pretože poskytujú informácie o jej postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďuje a ako ich používa, spracúva a chráni.


Keď v rámci aplikácie aktívne požiadate o inteligentnú opätovnú objednávku, spoločnosti Amazon poskytneme nasledujúce údaje: všeobecný identifikátor modelu vášho zariadenia a informácie o tom, kedy bude hlava vašej kefky v rozsahu „vysokého“ (80 %) alebo „nízkeho“ (20 %) opotrebovania („údaje pre inteligentné opätovné objednávanie“). Vysoký rozsah nastane, keď nasadíte novú hlavu kefky. Nízky rozsah nastane, keď hlava vašej kefky dosiahne 20 %, pričom v takom prípade posielame každý deň informácie o percentuálnom opotrebovaní hlavy kefky do spoločnosti Amazon, až kým hlavu kefky nevymeníte, čím sa splní opätovná objednávka. Zdieľanie týchto údajov môžete kedykoľvek odvolať a opätovné objednávanie hláv kefiek môžete zrušiť výberom možnosti „Brush Head Reorder Settings“ (Nastavenia opätovného objednávania hláv kefiek) v aplikácii.


Uvedomujete si, že spoločnosť Amazon vám poskytuje svoje vlastné služby a aktiváciou služby opätovného objednávania v rámci aplikácie nám dávate pokyn, aby sme zdieľali vaše údaje služby opätovného objednávania so spoločnosťou Amazon, ktorá ich môže spracúvať v krajinách mimo krajiny vášho bydliska, pričom tieto krajiny nemusia poskytovať adekvátnu ochranu osobných údajov.

Prečítajte si viacČítať menej

Cezhraničný prenos

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje prevádzky alebo si najímame poskytovateľov služieb, a používaním služieb súhlasíte s prípadným prenosom údajov do krajín mimo krajiny vášho trvalého pobytu, v ktorej môžu platiť pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať právo na prístup k vašim osobným údajom súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné úrady v týchto iných krajinách.


Ak sa nachádzate v EHP, môžu byť vaše osobné údaje prenášané do našich pridružených spoločností alebo našim poskytovateľom služieb či tretím stranám v krajinách mimo EHP, ktoré sú uznávané Európskou komisiou ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, ako sú napríklad Spojené štáty americké, (i) sme zaviedli primerané opatrenia, ako napríklad naše záväzné podnikové pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov; (ii) alebo sa spoliehame na váš predchádzajúci výslovný súhlas, ak je to potrebné. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu alebo tým, že nás kontaktujete tu.

Prečítajte si viacČítať menej

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené vzhľadom na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie dôb uchovávania údajov, patria: i) doba, po ktorú používate túto aplikáciu a služby, ii) existencia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo iii) vhodnosť uchovávania vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s príslušnými zákonnými lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačnými orgánmi).

Choices and rights

Vaše voľby a práva

Ak by ste chceli podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak by ste chceli podať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte toto právo na prenosnosť údajov na základe platných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať tu. Na vašu žiadosť vám odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.


Vo svojej žiadosti objasnite, ku ktorým osobným údajom by ste chceli získať prístup, opraviť ich, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku voči ich spracúvaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme splniť iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov súvisiacich s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo inými informáciami o konte, ktoré použijete na odoslanie svojej žiadosti, a pred splnením vašej žiadosti budeme možno potrebovať overiť vašu totožnosť. Vašu žiadosť sa budeme snažiť splniť hneď, ako to bude v rozumnej miere uskutočniteľné.

 

Ak sme získali váš súhlas so zhromažďovaním a/alebo spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Keď na spracovanie vašich osobných údajov na účely služieb potrebujeme zmluvu, nemusíme byť schopní poskytnúť služby, ak nezískame potrebné informácie.

 

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, nemusíte mať možnosť ďalej používať (vcelku alebo čiastočne) naše služby.

 

Keď spracovávame vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, vrátane toho, keď s nami komunikujete s cieľom uplatniť svoje práva, spracovávanie považujeme za zákonné v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

We protect your personal data

Chránime vaše osobné údaje

Našu povinnosť chrániť údaje, ktoré zveríte spoločnosti Philips, pred náhodnou alebo neoprávnenou zmenou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom berieme vážne. Spoločnosť Philips využíva na pomoc pri ochrane vašich údajov rôzne bezpečnostné technológie aj technické a organizačné opatrenia. Na tento účel realizujeme napríklad kontroly prístupu, používanie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Prečítajte si viacČítať menej

Special information for parents

Osobitné informácie pre rodičov

Aj keď tieto služby nie sú v súlade s príslušnou definíciou v platných právnych predpisoch zamerané na deti, zásadou spoločnosti Philips je dodržiavať právne predpisy, keď sa pred zhromaždením, použitím alebo zverejnením osobných údajov detí vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti ochrany osobných údajov a dôrazne odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby sa aktívne zaoberali online aktivitami a záujmami svojich detí.

 

Ak sa rodič alebo zákonný zástupca dozvie, že nám jeho dieťa poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, musí nás kontaktovať tu. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo osobné údaje nejaké dieťa, odstránime jeho údaje z našich súborov.

Prečítajte si viacČítať menej

Changes to the privacy notice

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Naše služby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času pozmeniť alebo aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Pri aktualizovaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov aktualizujeme aj dátum uvedený v jeho hornej časti.

 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Nové oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po jeho publikovaní. Ak s revidovaným oznámením nesúhlasíte, mali by ste zmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania našich služieb. Ak budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich používaní aj po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, potvrdzujete tým, že ste boli príslušne informovaní a súhlasíte s oznámením o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

Prečítajte si viacČítať menej

Contact Image

Kontaktujte nás

Na účely článku 27 naradenia (EÚ) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) koná ako náš zástupca v Európskej únii.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať (vrátane našej zodpovednej osoby alebo zástupcu pre ochranu osobných údajov) tu. Prípadne môžete využiť svoje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre vašu krajinu alebo oblasť.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.