Oznámenie o ochrane osobných údajov v aplikácii Philips Sonicare


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované [25]. júla 2019.

Aplikácia Philips Sonicare (ďalej len „aplikácia“) radí používateľom na celom svete, ako môžu zlepšiť svoje návyky týkajúce sa čistenia zubov a ústnej hygieny (ďalej len „služby“). Táto aplikácia používa osobné údaje zhromaždené alebo spracované pripojenou zubnou kefkou Philips Sonicare (ďalej len „zariadenie“) a/alebo touto aplikáciou.

 

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov uplatňovaným pri vašom používaní našich služieb vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj tomu, aké máte osobné práva. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené alebo spracované týmto zariadením a/alebo touto aplikáciou, ktorú ovláda alebo má pod kontrolou spoločnosť Philips Oral Healthcare, LLC, prípadne niektorá z jej pridružených alebo dcérskych spoločností (ďalej len „Philips“, „naše“, „my“ alebo „nás“).

 

Prečítajte si tiež naše oznámenie o súboroch cookie a podmienky používania, ktoré opisujú podmienky, na základe ktorých používate naše služby.

Aké osobné údaje sa zhromažďujú a na aké účely

 

Pri poskytovaní našich služieb vrátane vášho prístupu k tejto aplikácii, jej stiahnutia a inštalácie získavame alebo zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sa podrobne opisujú nižšie.

account data

Citlivé osobné údaje

Zhromažďujeme nasledujúce údaje o ústnej hygiene:

 

 • Údaje o čistení zubov z vášho zariadenia vrátane vašich zvyklostí, informácií o jednotlivých použitiach a údajov zo senzorov, ako napríklad režim, polohu, pohyb a tlak kefky.

 • Vaše ciele pri čistení zubov a ďalšie návyky/aktivity v oblasti ústnej hygieny (ako je používanie dentálnej nite a vyplachovanie úst) a vaše odpovede na našej stránke na prispôsobenie nastavení vo vstupnom dotazníku, ako aj o oblastiach, na ktoré sa treba zamerať (napríklad tvorba plaku, krvácajúce miesta, pokles ďasien a potenciálne dutiny spôsobené zubným kazom), a miesto začiatku čistenia zubov (t. j. miesto v ústach, od ktorého si chcete začať čistiť zuby).


Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli poskytovať služby vrátane spätnej väzby a pokynov v reálnom čase počas čistenia zubov, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobený program pomáhajúci vám okamžite vyčistiť vynechané miesta, aby sme mohli sledovať efektívnosť hlavy kefky a upozorniť vás na potrebu jej výmeny a aby sme vám mohli odosielať upozornenia na použitie ústnej vody alebo čistenie jazyka. Vaše údaje o ústnej hygiene používame aj na to, aby sme pre vás mohli vyvíjať nové produkty a služby.  

 

V prípade, že chcete dostávať odporúčania produktov spoločnosť Philips v rámci aplikácie, spracúvame vaše údaje o ústnej hygiene, aby sme vám mohli odporúčať produkty a pomáhali vám dosahovať lepšie výsledky.

Pred zhromažďovaním akýchkoľvek citlivých údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Okrem vyššie uvedeného vás žiadame, aby ste nám prostredníctvom tejto aplikácie ani žiadnym iným spôsobom neposielali ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských, filozofických alebo iných presvedčení, zdravotného stavu, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, biometrických údajov alebo genetických charakteristík, záznamov v registri trestov alebo členstva v odborových organizáciách).

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje o konte

Pri vytvorení vášho konta zhromaždíme vaše osobné údaje. K tejto aplikácii sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo pomocou svojho profilu v sociálnych médiách. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, krajinu, jazyk a heslo. V prípade používateľov v Číne zhromažďujeme ich telefónne čísla.

 

 • Ak sa rozhodnete prihlásiť sa prostredníctvom sociálnych médií, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, URL adresu profilu, dátum narodenia, domovskú stránku a zemepisnú polohu) a e-mailovú adresu.  V tomto prípade môže váš poskytovateľ sociálnych médií zhromažďovať informácie o skutočnosti, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho konta sociálnych médií. Prečítajte si oznámenie poskytovateľa sociálnych médií o ochrane osobných údajov (ako je napríklad Facebook alebo Google), kde získate informácie o jeho postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aký typ osobných údajov zhromažďuje a ako ich používa, spracúva a chráni.

 

 • Zhromaždené osobné údaje sa používajú na vytvorenie a spravovanie vášho konta. Svoje konto môžete používať na bezpečné prihlasovanie k tejto aplikácii. Ak si vytvoríte konto MyPhilips na prihlasovanie k tejto aplikácii, pošleme vám uvítací e-mail určený na overenie vášho mena používateľa a hesla, komunikáciu s vami v rámci odozvy na vaše otázky, posielanie vám výhradne oznámení týkajúcich sa služieb alebo priamych marketingových oznámení, ak ste sa prihlásili na ich odber. Svoje konto MyPhilips môžete používať aj na objednávanie produktov alebo služieb spoločnosti Philips, účasť na propagačných akciách alebo hrách, účasť na aktivitách v sociálnych médiách súvisiacich s propagačnými akciami spoločnosti Philips (napríklad kliknutím na položku „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo v prieskumoch

 

Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie služieb, toto spracúvanie považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej
Data filled in by you

Údaje o zariadeniach

Pri inštalácii zariadenia, prístupe k nemu alebo jeho používaní môžeme zhromažďovať informácie špecifické pre dané zariadenie vrátane jedinečného čísla používateľského zariadenia. 

 

Aplikácia zaznamenáva aj i) čas používania vášho zariadenia a úroveň nabitia batérie a ii) typ a životnosť hlavy kefky.

Tieto údaje používame na pripojenie vášho zariadenia k aplikácii, sledovanie efektívnosti hlavy kefky a upozorňovanie na potrebu výmeny hlavy kefky.

 

Keďže údaje o vašich zariadeniach sa spracúvajú iba na účely služieb, toto spracúvanie považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej
Cookies

Súbory cookie

V niektorých krajinách používame na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, pochopenie a prispôsobovanie našich služieb súbory cookie, značky alebo iné podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“). Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať vaše osobné údaje vrátane vášho jedinečného čísla používateľského zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o reláciách a využití alebo údajov súvisiacich s prevádzkou služieb, čo sú informácie o tom, ako používate túto aplikáciu. 

 

Pred použitím súborov cookie vás požiadame o príslušný súhlas.  Ďalšie informácie o používaní súborov cookie v tejto aplikácii získate v našich oznámeniach o súboroch cookie, ktoré nájdete v nastaveniach ochrany osobných údajov v tejto aplikácii.

Prečítajte si viacČítať menej
Location data

Transakčné informácie

Ak budete platiť za služby, môžeme dostávať príslušné informácie a potvrdenia, ako napríklad potvrdenia platieb, vrátane údajov z obchodov s aplikáciami alebo od iných tretích strán, ktoré spracujú vašu platbu.

 

Zákaznícka podpora

Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips a vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Naše služby prevádzkujeme a poskytujeme vrátane poskytovania zákazníckej podpory a zlepšovania, opravovania a prispôsobovania našich služieb. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám mohli odpovedať, keď nás kontaktujete.

 

Spracúvanie údajov o zákazníckej podpore považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje vrátane údajov o konte a súborov cookie môžeme kombinovať s údajmi zhromaždenými počas vašich interakcií a vášho používania digitálnych kanálov spoločnosti Philips, ako sú sociálne médiá, webové lokality, e-maily, aplikácie a pripojené produkty, vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilných zariadeniach, oznámení, na ktoré kliknete alebo ťuknete, informácií o zemepisnej polohe a navštívených webových lokalít.

 

Vaše kombinované údaje používame na zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti tejto aplikácie, zariadení a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.  Pred spracovaním akýchkoľvek citlivých údajov na účely uvedené v tejto časti vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.  Vaše kombinované údaje môžeme agregovať odstránením individuálnych osobných údajov na účely tvorby publikácií, prezentácií, správ alebo iných (marketingových) oznámení, ktoré môžeme používať na interné aj externé účely.

 

Ak sa prihlásite na odber propagačných oznámení o produktoch, službách, podujatiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a vášho správania v režime online, môžeme vám posielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, napríklad mobilných aplikácií a sociálnych médií. Vaše kombinované údaje môžeme analyzovať, aby sme mohli prispôsobovať tieto oznámenia podľa vašich preferencií a vášho správania a poskytovať vám relevantnejšie a lepšie prispôsobené možnosti používania.   Pred odosielaním akýchkoľvek propagačných oznámení vás požiadame o súhlas. 

Prečítajte si viacČítať menej

Povolenia

Keď bude táto aplikácia potrebovať povolenie na prístup k senzorom vášho mobilného zariadenia (napr. k fotoaparátu, zemepisnej polohe alebo funkcii Wi-Fi či Bluetooth) alebo iným údajom (napr. fotografiám, agende alebo kontaktom) na účely služieb, požiadame vás o súhlas.


 • Bluetooth.  Aplikácia vyžaduje pripojenie Bluetooth na pripojenia zariadenia k aplikácii. Pripojenie Bluetooth môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia. 

 • Poloha. Operačné systémy Android vyžadujú približnú zemepisnú polohu na pripojenie k vášmu zariadeniu. 

  V operačných systémoch iOS sa vyžadujú informácie o zemepisnej polohe na rozpoznanie, keď je aplikácia blízko zariadenia. Avšak spoločnosť Philips nebude tieto údaje nijako spracovávať.  Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Ak vymažete svoj profil a/alebo aplikáciu, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané. 

  Zhromažďovanie informácií o zemepisnej polohe môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.  

 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom v mobilnom zariadení na ukladanie jazykových konfigurácií a iných súborov, ktoré aplikácia používa pri práci (napr. obrázky, súbory médií alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu vymažete, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
    
 • Niekedy je povolenie technickým predpokladom vyžadovaným operačným systémom vášho mobilného zariadenia. V takom prípade môže aplikácia požiadať o vaše povolenie prístupu k príslušným senzorom alebo údajom. Tieto údaje však nebudeme zhromažďovať, pokiaľ sa to nebude vyžadovať na poskytovanie služieb pre vás, pričom predtým budete musieť poskytnúť príslušný súhlas.
Prečítajte si viacČítať menej
Third parties

S kým sa zdieľajú Osobné údaje?


Spoločnosť Philips môže zverejňovať vaše osobné údaje externým poskytovateľom služieb, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a/alebo platnými právnymi predpismi. 

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, pochopiť, prispôsobovať, podporovať a uvádzať na trh naše služby.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

 •     Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na prevádzkovanie tejto aplikácie alebo poskytovanie služieb.

 

 •     Platby

Spolupracujeme s poskytovateľom služieb WorldPay, ktorý spracúva vaše finančné údaje v súvislosti s platobnými funkciami tejto aplikácie vrátane obchodov s aplikáciami alebo iných tretích strán spracúvajúcich vaše platby.
 

Spoločnosť Philips vyžaduje, aby jej poskytovatelia služieb poskytovali primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podobnú tej, ktorú sama poskytuje. Požadujeme, aby naši poskytovatelia služieb spracúvali vaše osobné údaje výhradne v súlade s našimi pokynmi a výhradne na vyššie uvedené špecifické účely, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov, ktoré potrebujú na poskytovanie konkrétnej služby, a aby zabezpečovali ochranu vašich osobných údajov..

 

Iné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak bude spoločnosť Philips zdieľať osobné údaje s tretími stranami, ktoré ich používajú na svoje vlastné účely, spoločnosť Philips pred zdieľaním vašich osobných údajov zabezpečí vaše informovanie a/alebo získanie vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade si pozorne prečítajte ich oznámenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďujú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

 

Spoločnosť Philips môže občas predať niektorý svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva môže zahŕňať prevod vašich osobných údajov priamo súvisiacich s týmto podnikom na kupujúcu spoločnosť. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne postúpiť na ktorúkoľvek zo svojich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku, prípadne v súlade so zákonom alebo inak, pričom vaše osobné údaje môžeme previesť na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo na nového vlastníka.

 

Na vašu žiadosť môžeme zdieľať vaše osobné údaje s nasledujúcimi tretími stranami:

 

 •     Delta Dental (iba USA).
 •     ONVZ (iba Holandsko).
 •     Amazon (ak je vo vašej krajine k dispozícii služba Amazon DRS – pozrite si ďalšie podrobnosti nižšie).

 

Tieto tretie strany vám môžu poskytovať svoje vlastné služby. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s týmito tretími stranami na vašu žiadosť a/alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.


We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Prečítajte si viacČítať menej

Amazon Dash Replenishment Services

V niektorých krajinách podporujeme naše služby opätovného objednávania BrushSync (ďalej len „BrushSync“). Ak sa prihlásite na odber služieb BrushSync, táto aplikácia bude pre vás automaticky objednávať náhradné hlavy kefiek prostredníctvom služby Amazon Dash Replenishment Service (ďalej len „DRS“). Na takéto účely sa budete musieť prihlásiť k svojmu kontu Amazon a spoločnosť Amazon vám bude poskytovať svoje služby. Prečítajte si zmluvné podmienkyoznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Amazon, pretože informujú o jej postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďuje a ako ich používa, spracúva a chráni.


Pri nastavovaní vášho predplatného služieb BrushSync zdieľame so spoločnosťou Amazon nasledujúce údaje: sériové číslo vášho zariadenia, model (číslo hx) vášho zariadenia a čas, kedy je potrebné objednať novú hlavu kefky (ďalej len „údaje služieb BrushSync“).  Na udržiavanie prehľadu o vašom predplatnom uchovávame váš identifikátor zákazníka spoločnosti Amazon. Ak zrušíte odber služieb BrushSync, príslušný identifikátor zákazníka odstránime.  Kedykoľvek môžete i) pozastaviť alebo zmeniť objednávky pomocou nastavení opätovného objednávania na stránke My Brush Head (Moja hlava kefky) v aplikácii a/alebo ii) zrušiť akúkoľvek objednávku cez spoločnosť Amazon.


Keďže vaše údaje služieb BrushSync a váš identifikátor zákazníka spoločnosti Amazon sa spracúvajú výhradne na vyššie uvedené účely pri vašom prihlasovaní na odber služieb BrushSync, toto spracúvanie považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Cezhraničný prenos

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje prevádzky alebo si najímame poskytovateľov služieb, a používaním služieb súhlasíte s prípadným prenosom údajov do krajín mimo krajiny vášho trvalého pobytu, v ktorej môžu platiť pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať právo na prístup k vašim osobným údajom súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné úrady v týchto iných krajinách.


Ak sa nachádzate v EHP, môžu byť vaše osobné údaje prenášané do našich pridružených spoločností alebo našim poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré sú uznávané Európskou komisiou ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, ako sú napríklad Spojené štáty, sme zaviedli primerané opatrenia, ako napríklad naše záväzné podnikové pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvo vyššie uvedeného odkazu alebo kontaktovaním adresy privacy@philips.com.

Prečítajte si viacČítať menej

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené vzhľadom na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie dôb uchovávania údajov, patria: i) doba, po ktorú používate túto aplikáciu a služby, ii) existencia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo iii) vhodnosť uchovávania vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s príslušnými zákonnými lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačnými orgánmi).

Choices and rights

Vaše voľby a práva

Ak by ste chceli podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak by ste chceli podať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte toto právo na prenosnosť údajov na základe platných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Na vašu žiadosť vám odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.


Vo svojej žiadosti objasnite, ku ktorým osobným údajom by ste chceli získať prístup, opraviť ich, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku voči ich spracúvaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme splniť iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov súvisiacich s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo inými informáciami o konte, ktoré použijete na odoslanie svojej žiadosti, a pred splnením vašej žiadosti budeme možno potrebovať overiť vašu totožnosť. Vašu žiadosť sa budeme snažiť splniť hneď, ako to bude v rozumnej miere uskutočniteľné.

 

Ak sme získali váš súhlas so zhromažďovaním a/alebo spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, nemusíte mať možnosť ďalej používať (vcelku alebo čiastočne) naše služby.

Prečítajte si viacČítať menej
We protect your personal data
Chránime vaše osobné údaje

Našu povinnosť chrániť údaje, ktoré zveríte spoločnosti Philips, pred náhodnou alebo neoprávnenou zmenou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom berieme vážne. Spoločnosť Philips využíva na pomoc pri ochrane vašich údajov rôzne bezpečnostné technológie aj technické a organizačné opatrenia. Na tento účel realizujeme napríklad kontroly prístupu, používanie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Prečítajte si viacČítať menej
Special information for parents
Osobitné informácie pre rodičov

Aj keď tieto služby nie sú v súlade s príslušnou definíciou v platných právnych predpisoch zamerané na deti, zásadou spoločnosti Philips je dodržiavať právne predpisy, keď sa pred zhromaždením, použitím alebo zverejnením osobných údajov detí vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti ochrany osobných údajov a dôrazne odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby sa aktívne zaoberali online aktivitami a záujmami svojich detí.

 

Ak sa rodič alebo zákonný zástupca dozvie, že nám jeho dieťa poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, musí nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo osobné údaje nejaké dieťa, odstránime jeho údaje z našich súborov.

Prečítajte si viacČítať menej
Local specific information
Miestne špecifické informácie: Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii (iba USA)

Kalifornský občiansky zákonník v článku 1798.83 povoľuje našim zákazníkom, ktorí majú trvalý pobyt v Kalifornii, vyžiadať si a získať od nás raz za rok bezplatne informácie o tom, ktoré osobné údaje (ak také existujú) sme v predchádzajúcom kalendárnom roku zverejnili tretím stranám na účely priameho marketingu. V prípade potreby budú tieto informácie zahŕňať zoznam kategórií osobných údajov, ktoré boli zdieľané, a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme tieto údaje zdieľali v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a ak chcete podať takúto žiadosť, navštívte našu webovú lokalitu venovanú ochrane osobných údajov: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Prečítajte si viacČítať menej
Changes to the privacy notice
Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Naše služby sa môžu čas od času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času pozmeniť alebo aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Pri aktualizovaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov aktualizujeme aj dátum uvedený v jeho hornej časti.

 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Nové oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po jeho publikovaní. Ak s revidovaným oznámením nesúhlasíte, mali by ste zmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania našich služieb. Ak budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich používaní aj po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, potvrdzujete tým, že ste boli príslušne informovaní a súhlasíte s oznámením o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

Prečítajte si viacČítať menej
Contact

Kontaktovanie nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, kontaktujte našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese privacy@philips.com. Prípadne môžete využiť svoje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre vašu krajinu alebo oblasť.

 

Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

WA 98042, Bothell, USA