upozornenie o ochrane osobných údajov Philips Sonicare

 

upozornenie o ochrane osobných údajov

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy 23. januára 2017.

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy 

Philips Sonicare Toto upozornenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy Philips Sonicare Toto upozornenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy Philips Sonicare („Aplikácia“).
Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromažďované zariadeniami a aplikáciou, ktoré sú kontrolované alebo pod kontrolou spoločnosti Philips Consumer Lifestyle B.V. alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností („Philips“). Ide o upozornenie o našich postupoch ochrany osobných údajov a nejde o zmluvu ani dohodu.

Zhromažďované a používané údaje

account data

Údaje konta

Tieto údaje obsahujú prihlasovacie meno, meno, e-mailovú adresu, pohlavie, vek, krajinu, región, jazyk a heslo.

 

Zhromažďované údaje sa používajú na vytvorenie a správu vášho konta. Vaše konto sa bude používať na zaslanie uvítacieho e-mailu s cieľom overiť vaše prihlasovacie meno a heslo, komunikáciu, zaslanie odpovedí na vaše otázky a na zaslanie oznámení, ktoré striktne súvisia s poskytovanou službou, ak napríklad bude poskytovanie služby kvôli údržbe dočasne pozastavené. Informácie z registrácie budeme používať na vytvorenie a správu vášho konta alebo na registráciu vášho nákupu.

Prečítajte si viacČítať menej
Data filled in by you

Vami vyplnené údaje

Tieto údaje zahŕňajú vami nastavené ciele pre čistenie zubov a kvalitu dychu, odpovede uvedené vo vstupnom dotazníku, kontextové otázky o návykoch a činnostiach pri vykonávaní starostlivosti o ústnu dutinu.

 

vami nastavené ciele pre čistenie zubov a kvalitu dychu, odpovede uvedené vo vstupnom dotazníku, kontextové otázky o návykoch a činnostiach pri vykonávaní starostlivosti o ústnu dutinu pomoc na zlepšenie vašich návykov pri čistení a vykonávaní ústnej hygieny a realizáciu trvalých zmien zdravia vašej ústnej dutiny. Robíme to meraním pokroku v plnení vášho cieľa a poskytovaním odporúčaní o starostlivosti o ústnu dutinu s cieľom splniť vaše ciele.

Prečítajte si viacČítať menej
Devices data

Údaje zo zariadení

Ak budete používať zariadenie s pripojenou zubnou kefkou Philips Sonicarezariadenie s pripojenou zubnou kefkou Philips Sonicare vaše používanie zariadenia, ako je čas používania, nabitie batérie a údaje snímača, ako je poloha, pohyb a tlak kefky vaše používanie zariadenia, ako je čas používania, nabitie batérie a údaje snímača, ako je poloha, pohyb a tlak kefky jedinečné číslo zariadenia používateľa, IP adresu vašich zariadení, typ vami používaného internetového prehliadača alebo operačného systému mobilného zariadenia, údaje z relácie a údaje o používaní, ktoré predstavujú informácie o vašom používaní zariadení.

 

 • Zhromažďované údaje sa používajú na sledovanie vášho čistenia zubov a synchronizáciu s vašou prispôsobenou 3D mapou ústnej dutiny v aplikácii Sonicare s cieľom poskytnúť vám prispôsobený program na okamžité venovanie sa vynechaným bodom, sledovanie účinnosti hlavy vašej kefky a upozornenie na výmenu hlavy kefky.

 

Ak budete používať zariadenie na analýzu dychu Philips Sonicare zariadenie bude zaznamenávať používanie zariadenia, ako je čas používania, nabitie batérie a údaje snímača, ktoré zahŕňajú plyny produkované baktériami (VSC) a vlhkosť v ústnej dutie a tieto údaje bude odosielať do aplikácie. Tieto údaje taktiež zahŕňajú jedinečné číslo zariadenia používateľa, IP adresu vašich zariadení, typ vami používaného internetového prehliadača alebo operačného systému mobilného zariadenia, údaje z relácie a údaje o používaní, ktoré predstavujú informácie o vašom používaní zariadení.

 

 • Zhromažďované údaje sa používajú na poskytovanie výsledkov o kvalite dychu v reálnom čase, sledovanie vzorov a poskytujú prispôsobené usmernenia a edukáciu na zlepšenie kvality dychu a návykov pri starostlivosti o ústnu dutinu.
 • Zhromaždené údaje poskytujú informácie o vašom používaní zariadení.
Prečítajte si viacČítať menej
Cookies

Súbory cookie

Aplikácia využíva súbory cookie alebo podobné technológie. Tieto údaje zahŕňajú [jedinečné číslo zariadenia používateľa, IP adresu vašich mobilných zariadení, typ vami používaného internetového prehliadača alebo operačného systému mobilného zariadenia, údaje z relácie a údaje o používaní, ktoré predstavujú informácie o vašom používaní aplikácie.

 

Typy súborov cookie, ktoré používame:

 

Požadované súbory cookie

Tieto súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie webových stránok..

 

Analytické súbory cookie

Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať používanie stránok, aby sme mohli merať a zlepšovať fungovanie našich stránok..

 

Analytické súbory cookie

Tieto súbory cookie vám umožňujú pripojiť sa k vašim sociálnym sieťam a čítať recenzie..

 

Analytické súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na lepšie prispôsobenie reklám vašim záujmom, a to v rámci aj mimo webových stránok Philips..

 

 • Tieto údaje sa môžu používať na identifikovanie častí aplikácie, ktoré vás zaujímajú, na sledovanie používania aplikácie, na zlepšenie vášho používania aplikácie alebo na zdieľanie obsahu sociálnych sietí. Používame aj súbory cookie, ktoré zabezpečujú správne fungovanie aplikácie.

 

 • Zhromaždené údaje sa používajú na poskytovanie funkcií aplikácie.

 

 • Zhromaždené údaje taktiež poskytujú informácie o vašom používaní a o návštevách aplikácie a zariadení.

 

 • Viac informácií o súboroch cookie, ktoré inštalujú poskytovatelia sociálnych sietí, a o možných údajoch, ktoré získavajú, nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov samotných poskytovateľov sociálnych sietí. Nižšie uvádzame vyhlásenia o ochrane osobných údajov kanálov sociálnych sietí, ktoré spoločnosť Philips najviac využíva:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Prečítajte si viacČítať menej
Location data

Údaje o polohe

Ak povolíte možnosť získania prístupu k údajom o vašej polohe, môžeme zhromažďovať údaje o zemepisnej polohe vášho mobilného zariadenia.

 

 • Ak budete na stránke podpory používať funkciu „Nájsť Philips v mojom okolí“, bude sa od vás požadovať, aby ste údaje o svojej polohe zdieľali so spoločnosťou Philips. Podľa údajov o vašej polohe budete presmerovaní na predajňu vo vašom okolí alebo vám budú poskytnuté kontaktné údaje zákazníckej podpory pre vašu krajinu.
Prečítajte si viacČítať menej
Combined data

Kombinované údaje

Tieto údaje zahŕňajú údaje konta, vami vyplnené údaje, údaje zo zariadení, súbory cookie, údaje o polohe a údaje, ktoré spoločnosť Philips zhromažďuje počas vašej interaktívnej komunikácie so spoločnosťou Philips, ktoré zahŕňajú:

 

 • údaje o vašej interaktívnej komunikácii a používaní digitálnych kanálov Philips, ako sú sociálne siete, webové stránky, e-maily, aplikácie a pripojený výrobok. Tieto údaje môžu obsahovať: adresu IP, súbory cookie, informácie o zariadení, komunikáciu po kliknutí alebo ťuknutí, podrobnosti o polohe, vami navštívené webové stránky atď.

 

 • Kombinované údaje sa analyzujú a používajú na poskytovanie služieb Philips Sonicare ako je  sledovanie čistenia zubov a synchronizáciu s vám prispôsobenou 3D mapou ústnej dutiny v aplikácii Sonicare, s cieľom poskytnúť vám prispôsobený program na okamžité venovanie sa vynechaným bodom, sledovanie účinnosti vašej hlavy kefky a upozornenie na výmenu hlavy kefky, vzory kvality dychu, prehľady a usmernenia. Tieto údaje môžeme zoskupovať s odstránením osobných údajov o jednotlivcoch na tvorbu publikácií, prezentácií, zostáv a inej (marketingovej) komunikácie, ktorú môžeme používať na interné aj externé účely.

 

 • Ak sa rozhodnete pre doručovanie propagačných informácií – na základe vašich preferencií a správania – o výrobkoch, službách, podujatiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, môžeme vás formou propagačných informácií kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo iných digitálnych kanálov, ako sú aplikácie pre mobilné zariadenia a sociálne siete. Aby sme komunikáciu prispôsobili vašim preferenciám a správaniu a poskytovali vám najlepšie prispôsobené služby, môžeme analyzovať a kombinovať vaše osobné údaje.

 

 • Tieto údaje používame na zlepšenie obsahu, fungovania a použiteľnosti aplikácie, zariadení a našich výrobkov a služieb a na vývoj nových výrobkov a služieb.

 

 • Informácie, ktoré od vás zhromaždíme, môžeme kombinovať a zdieľať ich s inými spoločnosťami skupiny spoločností Philips a s tretími stranami.
Prečítajte si viacČítať menej
Third parties
Tretie strany

 

Spoločnosť Philips môže tretie strany využívať na poskytovanie služieb v nasledujúcich oblastiach:

 

Poskytovatelia IT

Títo poskytovatelia dodávajú potrebný hardvér, softvér, siete, úložisko, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na chod aplikácie alebo poskytovaných služieb.

 

Poskytovatelia cloudových služieb

Títo poskytovatelia poskytujú služby cloudového úložiska. Spoločnosť Philips sa zaväzuje ukladať vaše osobné údaje vo vašom regióne, v cloudových službách v  Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 

Platba

Títo poskytovatelia spracovávajú finančné údaje súvisiace s  nákupmi v aplikácii.

 

Spoločnosť Philips od týchto poskytovateľov služieb požaduje, aby poskytovali porovnateľný stupeň ochrany vašich osobných údajov ako poskytuje spoločnosť Philips, aby vaše osobné údaje spracovávali len na hore uvedené špecifické účely a aby mali prístup len k minimálnemu objemu údajov, ktorý potrebujú na poskytnutie špecifickej služby.

 

Ak spoločnosť Philips povolí tretej strane prenášať vaše osobné údaje mimo vášho zemepisného regiónu, prijmeme opatrenia na ochranu vašich práv na ochranu osobných údajov využitím zmluvných dohôd alebo iných prostriedkov, ktoré poskytnú porovnateľnú úroveň ochrany počas spracovávania informácií našimi tretími stranami.

 

Spoločnosť Philips osobné údaje zverejní len v zmysle tohto upozornenia o ochrane osobných údajov a/alebo v prípadoch, kedy to vyžaduje zákon.

 

Spoločnosť Philips niekedy predá svoju firmu alebo časť svojej firmy inej spoločnosti. Takýto prenos vlastníctva by mohol zahŕňať aj prenos vašich osobných údajov priamo súvisiacich s firmou kupujúcej spoločnosti.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupmi v aplikácii.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupmi v aplikácii.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupmi v aplikácii.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupmi v aplikácii.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupmi v aplikácii.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupmi v aplikácii.

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Prečítajte si viacČítať menej
Choices and rights

Možnosti a práva

Ak chcete využiť svoje nasledujúce možnosti a práva, pošlite e-mail na adresu privacy@philips.com 

 

 • Získanie prístupu

Kedykoľvek môžete požiadať o získanie prístupu k svojim osobným údajom.

 

 • Žiadosť o opravu

Kedykoľvek môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov.

 

 • Námietka

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku týkajúcu sa spracovania svojich osobných údajov.

 

 • Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky, chcete podať sťažnosť, laebo máte obavy či návrhy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

 

 • Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas môžete jednoducho odvolať (napríklad explicitným nesúhlasom s využívaním našich marketingových služieb pomocou tlačidla „zrušiť odber“, ktoré nájdete na konci každého nami zaslaného e-mailu).

 

 • Odstránenie

Ak je taká možnosť k dispozícii, kedykoľvek môžete požiadať o odstránenie svojich osobných údajov.

Prečítajte si viacČítať menej
We protect your personal data
Vaše osobné údaje chránime

 

Našu zodpovednosť pri ochrane údajov zverených spoločnosti Philips pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom poznáme a berieme ju vážne. Spoločnosť Philips využíva rôzne technológie zabezpečenia a organizačné postupy na ochranu vašich údajov. Zavádzame napríklad riadenia prístupu, používame brány firewall, šifrovanie a zabezpečené servery.

Prečítajte si viacČítať menej
Special information for parents
Zvláštne informácie pre rodičov

 

Aj keď sa  Philips Sonicare všeobecne nezameriava na deti do veku 13 rokov, zásadou spoločnosti Philips je dodržiavať zákony, ak sa požaduje získanie súhlasu rodiča alebo opatrovníka pred zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním osobných údajov detí.

 

Ak rodič alebo opatrovník zistí, že jeho dieťa do  13 Ak rodič alebo opatrovník zistí, že jeho dieťa do privacy@philips.com. Ak rodič alebo opatrovník zistí, že jeho dieťa do 13 rokov poskytlo osobné údaje, tieto údaje z našich záznamov odstránime.

Prečítajte si viacČítať menej
Local specific information
Špecifické miestne informácie: Práva na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia

 

Občiansky zákonník štátu Kalifornia podľa paragrafu 1798.83 našim zákazníkom, ktorí majú trvalý pobyt v štáte Kalifornia, umožňuje raz za rok požiadať o bezplatné poskytnutie informácií o osobných údajoch (ak nejaké vlastníme), ktoré sme počas predchádzajúceho roka poskytli tretím stranám na marketingové účely. Ak sa to v danom prípade platí, tieto informácie budú obsahovať zoznam kategórií osobných údajov, ktoré boli zdieľané, ako aj názvy a adresy tretích strán, s ktorými sme údaje počas bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka zdieľali. Ak ste osoba s trvalým pobytom v štáte Kalifornia a chcete takúto žiadosť podať, pošlite e-mail na adresu privacy@philips.com.

Prečítajte si viacČítať menej
Changes to the privacy notice
Zmeny v tomto upozornení o ochrane osobných údajov

 

Služba poskytovaná spoločnosťou Philips sa môže občas a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Kvôli tomu si vyhradzujeme právo niekedy zmeniť alebo doplniť toto upozornenie o ochrane osobných údajov.

 

Nabádame vás, aby ste si pravidelne pozerali jeho najnovšiu verziu.

 

Nové upozornenie o ochrane osobných údajov nadobudne platnosť zverejnením; ak nesúhlasíte s revidovaným upozornením, musíte upraviť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania aplikácie. Pokračovaním v získavaní prístupu alebo používaní našich služieb po nadobudnutí platnosti týchto zmien potvrdzujete, že ste informovaní o novom upozornení o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si viacČítať menej
Contact

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať na adrese: privacy@philips.com.