Používaní osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti Philips o používaní osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti Philips o používaní osobných údajov

Posledná aktualizácia 25 May 2018
Spoločnosť Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, Holandsko alebo jej pridružené alebo dcérske spoločnosti („spoločnosť Philips“, „naše“, „my“ alebo „nás“) vás chce oboznámiť s tým, ako zhromažďujeme, používame a zverejňujeme Osobné údaje. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži na to, aby vám pomohlo pochopiť naše postupy zamerané na ochranu súkromia vrátane toho, aké Osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako s nimi zaobchádzame, ako ich chránime, ako aj získať informácie o vašich osobných právach v tejto súvislosti.
account data

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aký účel?

Third parties

Zdieľanie vašich osobných údajov s inými stranami

Protect Personal Data

Ako chránime vaše Osobné údaje?

Choices and Rights

Vaše práva a možnosti, ktoré máte k dispozícii

Special info for parents

Špeciálne informácie pre rodičov

Contact

Ako nás môžete kontaktovať?