Slovensko

Lumea IPL App – Podmienky používania

Ďakujeme za váš záujem o zariadenie Lumea IPL App! Toto zariadenie Philips Lumea IPL App vám ponúka spoločnosť Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandsko. Vítame vás v tejto aplikácii, ktorá sa stane vaším osobným asistentom pri používaní zariadenia Lumea. Pri jej používaní dbajte na pár pravidiel a obmedzení.
 

Využitie aplikácie:
 

  1. Poskytuje informácie týkajúce sa produktov Philips Lumea;
  2. Umožňuje komunikáciu so spoločnosťou Philips o záležitostiach týkajúcich sa vášho zariadenia Lumea;
  3. Pomáha vám nastaviť zariadenie pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov na základe odtieňa vašej pokožky a farby chĺpkov;
  4. Sleduje vaše predchádzajúce a nadchádzajúce ošetrenia, ktoré zobrazuje v prehľadnom pláne ošetrení;
  5. Pripomenie vám nadchádzajúce ošetrenia prostredníctvom upozornení.


Odporúčame, aby ste pokračovali v čítaní. Používaním aplikácie vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami používania uvedenými nižšie.
 

Ďalšie informácie, ktoré by ste mali o aplikácii vedieť:


Súkromie:
 Upozorňujeme, že pre túto aplikáciu platí samostatné Oznámenie o ochrane súkromia.


Licencia:
 Túto Aplikáciu môžete používať v súvislosti s účelom opísaným vyššie.


Tretie strany:
 Počas používania tejto aplikácie sa môže (taktiež) stať, že využijete službu, prevezmete časť softvéru alebo zakúpite tovar, ktorého poskytovateľom je tretia strana. Upozorňujeme vás, že tieto tretie strany môžu mať vlastné platné predpisy a obmedzenia, ktoré nesúvisia s týmito podmienkami používania.


Záruky:
 Naším cieľom je poskytnúť vám výnimočnú aplikáciu a výnimočný používateľský zážitok. Upozorňujeme, že aplikáciu vám môžeme poskytnúť len „tak, ako je“. Aj napriek veľkej snahe, bohužiaľ, nemôžeme poskytnúť záruku na samotnú aplikáciu alebo jej obsah.


Zodpovednosť:
 Aj napriek tomu, že do našej aplikácie vkladáme veľkú dôveru, vždy existuje možnosť, že niektoré veci nebudú fungovať podľa plánu. Ak sa tak stane a aplikácia nebude fungovať alebo stratíte akýkoľvek obsah, prijmite naše úprimné ospravedlnenie. Veľmi dobre chápeme, že ide o nešťastnú a nepríjemnú situáciu. Naša spoločnosť bohužiaľ nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku používania aplikácie. NAŠA SPOLOČNOSŤ ŽIADNYM SPÔSOBOM NEZODPOVEDÁ ZA VÝDAVKY PRESAHUJÚCE POPLATKY ZAPLATENÉ V SÚVISLOSTI S APLIKÁCIOU.


Používateľský obsah:
 Aplikácia vás požiada o výber odtieňa pokožky a farby chĺpkov. Na základe zadaných údajov vám potom odporučí najvhodnejšie nastavenie zariadenia. Aplikácia bude sledovať vaše predchádzajúce a nadchádzajúce ošetrenia na základe informácií, ktoré v nej zadáte. Tento používateľský obsah nebude verejne zdieľaný.


Upravené zariadenia:
 Táto aplikácia nie je určená na používanie na zariadeniach, ktorých operačný systém sa už nezhoduje s predvoleným štandardnom (tzv. jailbreaking, „Upravené zariadenia“). Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite nainštalovať ani používať aplikáciu na akýchkoľvek Upravených zariadeniach. Akýkoľvek pokus na inštaláciu alebo používanie aplikácie na Upravenom zariadení znamená porušenie týchto podmienok a môže vyústiť do ukončenia účtu, bez refundácie, na základe uváženia spoločnosti Philips. Spoločnosť Philips nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním na Upravených zariadeniach.


Jurisdikcia:
 Tieto podmienky používania sa musia vykladať, interpretovať a riadiť podľa zákonov Holandska bez ohľadu na rozpory s ustanoveniami týchto zákonov.


Príjemnú zábavu!

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.