dStream Small Extremity 16ch coil

MR coil

Find similar products

dS Small Extremity coil is designed to accommodate various patient sizes. The coil has an inner diameter of 20 cm to match the size of small extremities such as elbows, wrists, hands, small knees and shoulders. The coil has a close fit to the anatomy enabling high resolution imaging of cartilage and bone. Flexible wrap-around design provides easy positioning and good fit. A dedicated mattress that supports both patient and coil is included to promote patient comfort and reduce motion.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?