Dynamic Coronary Roadmap

See clearly, guide confidently

Find similar products

Dynamic Coronary Roadmap, a Philips-exclusive technology, creates a motion-compensated, real-time view of coronary arteries. Recent evidence demonstrates that DCR can reduce contrast agent by 28.8% during a PCI procedure. With DCR a highlighted coronary angiogram is superimposed on a live 2D fluoroscopic image, creating a colored roadmap that adjusts automatically, providing continuous visual feedback on positioning of wires and catheters.

Features
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.

Real-time guidance

Real-time guidance
Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.
Click here for more information
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate with confidence
Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.
Click here for more information
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Seamless integration
Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
Click here for more information
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
  • Real-time guidance
  • Confident navigation
  • Seamless integration
See all features
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.

Real-time guidance

Real-time guidance
Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.
Click here for more information
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices.
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate with confidence
Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.
Click here for more information
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary artery, to confidently position the device.
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Seamless integration
Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
Click here for more information
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps, to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
*

Contact information

* This field is mandatory

*
*
*
*
*
*
*
*
*

By specifying your reason for contact we will be able to provide you with a better service.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Spoločnosť Philips si cení a rešpektuje súkromie svojich zákazníkov. Svoje povolenia môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Philips.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?