Informácie o bezpečnostnom upozornení pre zdravotnícke zariadenia


Zariadenia Philips Respironics pre spánkovú a respiračnú terapiu

Informácie pre firemných zákazníkov na jednom mieste

 

V júni 2021, po zistení potenciálneho zdravotného rizika súvisiaceho so súčiastkou v určitých zariadeniach CPAP, BiPAP a mechanických ventilátoroch, vydala spoločnosť Philips dobrovoľný bezpečnostný oznam (mimo USA)/dobrovoľné oznámenie o stiahnutí z trhu (len USA).

Zaviazali sme sa podporovať distribútorov poskytovateľov zdravotníckych pomôcok dlhodobej spotreby (DME) a partnerov v oblasti domácej zdravotnej starostlivosti v celom procese nápravy prostredníctvom aktuálnych informácií a zdrojov.

Ďakujeme vám za trpezlivosť pri obnovovaní vašej dôvery.

Podpora na každom kroku

Ikona pacienta

Navštívte našu stránku s informáciami pre pacientov

Ikona lekára

Navštívte našu informačnú stránku pre lekárov

Novinky a aktualizácie    

Dôležité aktualizácie pre firemných zákazníkov

Všetky aktualizácie pre firemných zákazníkov    

Otázky a odpovede

Oznámenie o stiahnutí z trhu/bezpečnostný oznam sa týka týchto produktov:

Zariadenia CPAP a BiLevel PAP

Všetky dotknuté zariadenia vyrobené pred 26. aprílom 2021, všetky sériové čísla zariadení

Ventilátor na nepretržitú ventiláciu, minimálna ventilačná podpora, použitie v zdravotníckom zariadení

E30 Oprávnenie na núdzové používanie

E30

(Oprávnenie na núdzové používanie)

Ventilátor na nepretržitú ventiláciu, ktorý neslúži na podporu životných funkcií

DreamStation ASV

DreamStation ASV

Taktiež známy ako DreamStation BiPAP autoSV

DreamStation ST, AVAPS

DreamStation ST, AVAPS

Taktiež známy ako DreamStation BiPAP AVAPS, DreamStation BiPAP S/T

SystemOne ASV4

SystemOne ASV4

Taktiež známy ako System One BiPAP autoSV, System One BiPAP autoSV Advanced

C Series ST, AVAPS

C Series S/T, AVAPS

Taktiež známy ako System One BiPAP AVAPS (séria C), System One BiPAP S/T (séria C)

OmniLab Advanced Plus (spánkové laboratórium) CPAP

OmniLab Advanced Plus

Laboratórne titračné zariadenie

Ventilátor na prerušovanú ventiláciu

50 Series CPAP, ASV

System One 50 series

CPAPs, Auto CPAP, BiPAPs​

60 Series CPAP, ASV

System One 60 series

CPAPs, Auto CPAP, BiPAPs​

DreamStation CPAP

DreamStation CPAP, Auto CPAP, BiPAP

DreamStation Go

DreamStation GO CPAP, APAP, Auto CPAP

Dorma 400, 500

Dorma 400, 500 ​CPAP, Auto CPAP

(nepredáva sa v USA)

Ak je vaše zariadenie dotknuté...

Mechanické ventilátory

Všetky dotknuté zariadenia vyrobené pred 26. aprílom 2021, všetky sériové čísla zariadení

Ventilátor na nepretržitú ventiláciu

Trilogy 100

Ventilátor Trilogy 100

Trilogy 200

Ventilátor Trilogy 200

Ventilátor Garbin Plus, Aeris, LifeVent

Ventilátor Garbin Plus, Aeris, LifeVent

(nepredáva sa v USA)

Ventilátor na nepretržitú ventiláciu, minimálna ventilačná podpora, použitie v zdravotníckom zariadení

A-Series BiPAP Hybrid A30

A-Series BiPAP Hybrid A30

Taktiež známy ako ventilátor BiPAP Hybrid A30 (séria A)​
(nepredáva sa v USA)

Automatický ventilátor A-Series BiPAP V30

Automatický ventilátor A-Series BiPAP V30

Taktiež známy ako automatický ventilátor BiPAP V30 (séria A)

Ventilátor na nepretržitú ventiláciu, ktorý neslúži na podporu životných funkcií

A-Series BiPAP A40

A-Series BiPAP A40

Taktiež známy ako Ventilátor BiPAP A40 (séria A)​
(nepredáva sa v USA)

A-Series BiPAP A30

A-Series BiPAP A30

Taktiež známy ako Ventilátor BiPAP A30 (séria A)​
(nepredáva sa v USA)

Ak je vaše zariadenie dotknuté...

Ktorých produktov sa to netýka a prečo?

 

Produkty, ktorých sa to netýka, môžu mať iné penové materiály na zníženie hluku, pretože sa postupne sprístupňujú nové materiály a technológie. Okrem toho pena na zníženie hluku v nedotknutých zariadeniach môže byť umiestnená na inom mieste vzhľadom na konštrukciu zariadenia.

 • Trilogy Evo

 • M-Series

 • Trilogy Evo OBM

 • Trilogy EV300

 • Trilogy 202

 • A-Series Pro a EFL

 • DreamStation 2

 • Omnilab (originál na základe Harmony 2)

 • Dorma 100, Dorma 200 a REMStar SE

 • Ventilátor V60

 • Ventilátor V60 Plus

 • Ventilátor V680

 • Všetky kyslíkové koncentrátory, produkty na podávanie respiračných liekov, produkty na uvoľnenie dýchacích ciest.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?