Viac

Odstraňovanie vodného kameňa
Naparovač odevov Philips

V naparovači odevov sa časom začne usádzať vodný kameň či vápenný povlak. Stáva sa to na všetkých elektrických zariadeniach, ktoré využívajú vodu. Čím je voda v oblasti používania tvrdšia, tým rýchlejšie začne vznikať vodný kameň. Ak ho nevyčistíte, čoskoro stvrdne. Ak vodný kameň nebudete pravidelne odstraňovať, časom sa začne prejavovať v podobe bielych alebo hnedých fľakov na odevoch a zníženia parného výkonu. Nezabudnite naparovač odevov pri používaní pravidelne zbavovať vodného kameňa, čím zaručíte jeho optimálnu funkčnosť.

Bežné vyplachovanie

Automatické čistenie

Automatické odstraňovanie vodného kameňa

Bežné vyplachovanie

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovačov odevov postupom bežného vyplachovania funkcie Normal Rinse

Ako odstrániť vodný kameň z naparovačov odevov postupom bežného vyplachovania funkcie Normal Rinse?


Odstránením vodného kameňa sa zbavíte vodného kameňa a nečistôt, ktoré sa vo vnútri naparovača zachytili po dlhšom používaní. Vodný kameň odporúčame odstraňovať každý mesiac.
 

Odstraňovanie vodného kameňa

Vypnite zariadenie a nechajte ho aspoň hodinu vychladnúť.
Keď zariadenie vychladne, odpojte tyč a parnú hadicu.
Preneste zariadenie k výlevke. Vylejte všetku vodu z nádoby na vodu a z ohrievača.
Do nádoby na vodu nalejte čistú vodu a nádobu vložte späť. Počkajte 10 sekúnd, kým sa voda dostane do ohrievača. Zatraste zariadením a vodu vylejte. V záujme dôkladného odstránenia vodného kameňa tento postup niekoľkokrát zopakujte.

Jednoduché vyplachovanie

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovačov odevov postupom jednoduchého vyplachovania funkcie Easy Rinse

Ako odstrániť vodný kameň z naparovačov odevov postupom jednoduchého vyplachovania funkcie Easy Rinse?


Odstránením vodného kameňa sa zbavíte vodného kameňa a nečistôt, ktoré sa vo vnútri naparovača zachytili po dlhšom používaní. Vodný kameň odporúčame odstraňovať každý mesiac.

Odstraňovanie vodného kameňa

Vypnite zariadenie a nechajte ho aspoň hodinu vychladnúť.
Skôr než spustíte funkciu Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa, uistite sa, či je hladina vody v nádobe na vodu nad minimálnou úrovňou.

Odistite uzáver funkcie Easy Rinse na jednoduché vyplachovanie tak, že ním otočíte proti smeru hodinových ručičiek, a pomaly ho vytiahnite, čím vypustíte vodu z ohrievača.

Výstraha: Po naparovaní môže z otvoru na jednoduché vyplachovanie vytekať horúca voda. Nechajte zariadenie aspoň hodinu vychladnúť.

Keď voda vytečie, zatlačte uzáver funkcie Easy Rinse späť a otočte ním v smere hodinových ručičiek.

Automatické čistenie

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovačov odevov postupom automatického čistenia funkcie Auto Clean

Ako odstrániť vodný kameň z naparovačov odevov postupom automatického čistenia funkcie Auto Clean?


Odstránením vodného kameňa sa zbavíte vodného kameňa a nečistôt, ktoré sa vo vnútri naparovača zachytili po dlhšom používaní. Vodný kameň odporúčame odstraňovať každé dva týždne.
 

Zásobník na vodu naplňte doplna vodou. Stlačením a podržaním tlačidla funkcie Auto Clean na 1 sekundu zapnite proces automatického čistenia. Naparovaciu hlavicu nikdy neponárajte do vody.

Odstraňovanie vodného kameňa

Nádobu na vodu naplňte po maximálnu úroveň. Naparovaciu hlavicu preneste nad výlevku a zariadenie zapojte do siete.

 

Výstraha: Naparovaciu hlavicu nikdy neponárajte do vody.

Na 1 sekundu stlačte tlačidlo funkcie automatického čistenia. Rozsvieti sa žlté svetielko a spustí sa proces čistenia.
Svetielko ukáže, keď sa proces skončí. Vtedy môžete zariadenie odpojiť od siete. Zvyšnú vodu a čiastočky vodného kameňa utrite handričkou.

Automatické odstraňovanie vodného kameňa

V prípade naparovačov s funkciou Auto De-Calc na automatické odstraňovanie vodného kameňa nie je potrebné odstraňovať vodný kameň

Ako funguje funkcia Auto De-Calc na automatické odstraňovanie vodného kameňa s technológiou PureSteam?


S našou novou inovatívnou technológiou PureSteam sa z ohrevného telesa automaticky odstraňuje vodný kameň pri generovaní pary. Tým sa predchádza hromadeniu vodného kameňa. Táto technológia je taká účinná, že prúd pary zostane silný dlhé roky*, takže sa oň nemusíte obávať.

Obrázok je len ilustračný.

 

*Testované v súlade s protokolom normy IEC s tvrdou vodou po dobu 500 hodín s cieľom simulovať 10-ročné používanie.