Spravte si radosť so špeciálnymi ponukami Philips | ZĽAVY AŽ 30% Nakupujte
dni
hodiny
minúty
sekundy
Spravte si radosť so špeciálnymi ponukami Philips | ZĽAVY AŽ 30% Nakupujte

  Odvápnenie parného generátora

  odstránenie vodného kameňa z naparovacích systémov

  Parné generátory

  Odvápnenie parného generátora

  odstránenie vodného kameňa z naparovacích systémov

  Parné generátory

  typové označenie produktu

  Názov produktu nájdete na bočnej strane parného generátora systému

   

  Nájsť názov na naparovacom žehliacom systéme je skutočne veľmi jednoduché. Stačí sa pozrieť na pravú alebo ľavú stranu naparovacieho žehliaceho systému. Názov produktu má podobu PerfectCare Elite, PerfectCare Performer atď.

  Prečo treba odstraňovať vodný kameňparného generátora systému?

  Občas sa v parných generátoroch systémoch nahromadí vodný kameň. Čím tvrdšia je voda vo vašom okolí, tým rýchlejšie sa začne vytvárať vodný kameň, ktorý začne tvrdnúť, ak sa neodstráni. Pravidelným odstraňovaním vodného kameňa predídete takým problémom, ako sú biele/hnedé škvrny na odeve, hnedá voda a vytekanie. Pravidelné čistenie žehličky zabezpečuje maximálny výstup pary a predlžuje životnosť parného generátora systému.

  Postup čistenia parného generátora systému

  Funkcia Easy De-Calc

  PerfectCare Aqua (GC86xx) | PerfectCare Aqua Eco (GC86xx) |  PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx) | PerfectCare Aqua Silence (GC86xx) | PerfectCare Elite (GC96xx) | PerfectCare Elite Plus (GC96xx) PerfectCare Elite Silence (GC96xx) | PerfectCare Expert (GC92xx)

  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny

  Ak kontrolka DE-CALC bliká, treba odstrániť vodný kameň. Na dosiahnutie najlepších výsledkov môžete tento postup vykonávať pravidelne v rámci žehlenia.

   

  1. Odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť – aspoň na 2 hodiny. 
  2. Naparovací systém umiestnite na kraj stola alebo drezu. Pod vypúšťacou zátkou funkcie EASY DE-CALC podržte nádobu (s objemom aspoň 350 ml).
  3. Odstráňte vypúšťaciu zátku. Nechajte vytiecť vodu a čiastočky vodného kameňa.
  4. Vložte vypúšťaciu zátku na miesto a otočením v smere hodinových ručičiek ju utiahnite.
  5. Teraz môžete začať žehliť!

  Odstráňte vypúšťaciu zátku. Nechajte vytiecť vodu a čiastočky vodného kameňa.

  Pozrite si postup čistenia parného generátora systému

  Odstraňovanie vodného kameňa zo žehliacej plochy 

  CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 


  Ak funkciu EASY DE-CALC nepoužívate pravidelne a/alebo zo žehličky vychádzajú biele/hnedé šupinky, odstráňte vodný kameň zo žehliacej plochy pomocou postupu nižšie.

  Pokyny
  Pokyn 2
  Pokyn 3
  Pokyn 4
  Pokyn 5
  Pokyn 6

  1. Odpojte zariadenie zo zásuvky a ponechajte ho úplne vychladnúť – aspoň na 2 hodiny. 
  2. Naparovací systém umiestnite na kraj stola alebo drezu. Pod vypúšťacou zátkou funkcie EASY DE-CALC podržte nádobu (s objemom aspoň 250 ml).
  3. Odstráňte vypúšťaciu zátku. Nechajte vytiecť vodu a čiastočky vodného kameňa. 
  4. Podržte zariadenie tak, aby otvor EASY DE-CALC smeroval nahor, a nalejte do otvoru 500 ml destilovanej vody. (POZNÁMKA: pri zariadení PerfectCare Elite (GC96xx) a PerfectCare Elite Plus (GC96xx) nalejte 900 ml destilovanej vody.)
  5. Nechajte otvor EASY DE-CALC otočený smerom nahor, vložte vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC späť a upevnite ju otočením v smere hodinových ručičiek. 
  6. Zapojte zariadenie do zásuvky a zapnite ho. Počkajte 5 minút, kým sa zariadenie zahreje. 
  7. Držte aktivátor pary stlačený a 3 minúty pohybujte žehličkou po hrubej tkanine. 
  8. Keď voda prestane vytekať alebo keď začne vychádzať para, prestaňte žehličkou pohybovať. Teraz môžete začať žehliť!

  Pozrite si postup čistenia parného generátora systému

  Funkcia Smart Calc Clean

  PerfectCare Compact (GC78xx) | PerfectCare Compact Essential (GC68xx) | FastCare (GC77xx) | FastCare Compact (GC67xx) | Rad HI59xx | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) | SpeedCare (GC66xx)

  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny

  Keď naparovací systém zapípa a kontrolka CALC CLEAN bliká, treba odstrániť vodný kameň.

   

  1. Naplňte nádobu na vodu do polovice a skontrolujte, či je naparovací systém zapnutý. Ak sa na žehličke nachádza regulátor teploty s nastavením CALC CLEAN, nastavte ho na CALC CLEAN.
  2. Položte žehličku na nádobu SMART CALC CLEAN. Nádoba sa dodáva v škatuli spolu s naparovacím systémom. 
  3. Na 2 sekundy podržte tlačidlo CALC CLEAN, kým nebudete počuť pípnutie.
   POZNÁMKA: Pri niektorých modeloch sa tlačidlo funkcie CALC CLEAN nachádza vpredu na držadle žehličky.
  4. Keď naparovací systém prestane pípať a kontrolka CALC CLEAN prestane blikať, postup čistenia je dokončený. Postup trvá približne 2 minúty. Žehliacu plochu vyčistite čistou utierkou.
  5. Teraz môžete začať žehliť!

  Pozrite si postup čistenia parného generátora systému

  Funkcia Easy Rinsing 

  CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 

  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny

  Predĺžte životnosť vašej žehličky jednoduchým postupom na odstránenie vodného kameňa.

   

  1. Odpojte naparovací systém zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť – aspoň na 2 hodiny.
  2. Zložte žehličku z podstavca. Odstráňte nádobu na vodu (ak sa dá odpojiť). 
  3. Naparovací systém uchopte oboma rukami a potraste ním
  4. Odstráňte záklopku Calc Clean (ak sa na modeli nachádza). Odskrutkujte zátku Calc Clean. 
  5. Nakloňte naparovací systém do drezu, aby sa vyprázdnil. Doplňte a vyprázdnite ho ešte 2-krát, vďaka čomu dosiahnete tie najlepšie výsledky a predĺžite životnosť produktu.
  6. Umiestnite uzáver alebo zátku späť na miesto a založte záklopku (v prípade potreby).
  7. Teraz môžete začať žehliť!

  Pozrite si postup čistenia parného generátora systému

  Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam

  PerfectCare Pure (GC76xx)

  Keď parný generátor systém zapípa a začne blikať kontrolka OCHRANA PROTI VODNÉMU KAMEŇU, treba vymeniť kazetu proti vodnému kameňu Pure Steam. Ak kazetu nevymeníte, naparovací systém bude fungovať ďalších 15 – 30 minút a potom sa automaticky vypne, aby sa predišlo poškodeniu. 
   
  Ak nemáte náhradnú kazetu poruke, pokračujte v žehlení s demineralizovanou alebo odvápnenou vodou z vodného filtra Philips IronCare.

  1. Otvorte dvierka FILTRA OCHRANY PROTI VODNÉMU KAMEŇU na podstavci naparovacieho systému a z priehradky vyberte starú kazetu.
  2. Vezmite novú kazetu a odstráňte gumenú časť zo spodnej časti.
  3. Novú kazetu umiestnite do priehradky a zatlačte ju tak, aby ste počuli kliknutie. Zatvorte dvierka.
  4. Teraz môžete začať žehliť!

  Často kladené otázky o parných generátoroch systémoch Philips

  Ak chcem zabrániť tvorbe vodného kameňa v parnom generátore systéme, mám používať demineralizovanú vodu alebo vodu na žehlenie?

  Pre všetky parné generátory systémy a žehličky Philips odporúčame používať vodu z vodovodu alebo demineralizovanú vodu. Ak chcete zabrániť usádzaniu vodného kameňa v žehličke, potom je demineralizovaná voda tou najlepšou voľbou.
   

  Do parného generátora systému Philips nikdy nenalievajte vodu na žehlenie ani parfumovanú vodu. V opačnom prípade by došlo ku kontaminácii žehličky a následnému poškodeniu alebo poruche.

  Môžem parný generátor systém používať, aj keď bliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa?

  Nie, keď kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa bliká, naparovací žehliaci systém nebude vytvárať paru. Musíte vykonať kompletný postup odstránenia vodného kameňa. Až potom budete môcť naparovací systém použiť znovu.

  Po dokončení postupu odstraňovania vodného kameňa z parného generátora systému aj naďalej bliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa

  Mohlo sa stať, že postup odstraňovania vodného kameňa nebol úplne dokončený, preto nedošlo k úspešnému resetovaniu. (Funkcia Smart Calc Clean na odstránenie vodného kameňa)


  Vykonajte postup odstránenia vodného kameňa znova a uistite sa, že sa postup dokončil. Po dokončení postupu odstránenia vodného kameňa sa žehlička resetuje a kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa automaticky zhasne. (Funkcia Easy De-Calc)  

   

  Ak problém pretrváva alebo ak máte nejaké otázky, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

  Čo mám urobiť, ak sa postup Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa nespustil?

  Postup Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa sa spustí len po dokončení tohto postupu:
   

  1. Naplňte nádobu na vodu.
  2. Naparovací žehliaci systém položte na podnos na odstránenie vodného kameňa.
  3. Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo Calc-clean.

  Zo žehliacej plochy žehličky aj po odstránení vodného kameňa stále vychádzajú biele šupinky alebo hnedé škvrny

  Ak sa na vašom oblečení vyskytujú biele šupinky alebo hnedé škvrny aj po odstránení vodného kameňa zo žehličky, odporúčame opakovať postup odstránenia vodného kameňa. Tým znova vypláchnete žehličku a všetky zvyšky vodného kameňa sa z nej vyplavia.

  Môj parný generátor systém po odstránení vodného kameňa nevytvára paru

  Pri opätovnom žehlení po dokončení postupu odstraňovania vodného kameňa môže zo žehliacej plochy naďalej vychádzať voda namiesto pary (alebo len malé množstvo pary). K tomuto dochádza, ak sa po postupe odstraňovania vodného kameňa v žehličke stále nachádza voda.
   

  Na vyriešenie tohto problému a odstránenie vody zo systému podržte tlačidlo pre paru stlačené nepretržite po dobu najmenej 30 sekúnd. Začujete zvuk podobný pumpovaniu a po odstránení zvyšnej vody sa znova začne vytvárať para.

  Musím z parného generátora systému odstrániť vodný kameň, aj keď vždy používam demineralizovanú vodu?

  Ak vždy používate demineralizovanú vodu, v naparovacom systéme sa nebude vytvárať vodný kameň. Na niektorých naparovacích žehliacich systémoch však bude blikať kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa podľa doby používania zariadenia. V takom prípade vykonajte postup odstránenia vodného kameňa, aby ste mohli zariadenie znova používať.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.