Osobný
akčný plán astmy

  Osobný akčný plán liečby astmy (tiež sa označuje ako plán liečby) je písomný plán vypracovaný spolu s vašim lekárom. Obsahuje pokyny ako udržiavať vašu astmu alebo astmu vášho dieťaťa pod kontrolou.1

   

  Keďže symptómy a spúšťače astmy sa môžu u každého líšiť, akčný plán musí byť osobný a prispôsobený astme každého jednotlivca. Obráťte sa na svojho lekára a dohodnite si stretnutie na vytvorenie akčného plánu na liečbu astmy.

   

  Pred tým než začnete s liečbou astmy, je dôležité o svojom ochorení či ochorení vášho dieťaťa porozumieť trochu viac. Aké rané varovné príznaky, symptómy a spúšťače sa u vás prejavujú? Tieto informácie by ste si mali zaznamenávať do denníka alebo aplikácie na liečbu astmy.

  Bežné spúšťače astmy

   

  Spúšťače môžu byť jedinečné pre každého jednotlivca, ktorý má astmu.2 Medzi bežné spúšťače patria:

  • Vírusy, napríklad nádcha alebo chrípka
  • Alergény, napríklad peľ, roztoče, plesňové výtrusy, prach z domácich zvierat
  • Fyzická aktivita (astma vyvolaná cvičením)
  • Studený vzduch
  • Nečistoty a dráždivé látky vo vzduchu, napríklad dym
  • Niektoré lieky vrátane beta blokátorov, aspirínu, ibuprofenu (Advil, Motrin IB a iné) a naproxenu (Aleve)
  • Silné emócie a stres
  • Siričitany a konzervačné látky pridávané do niektorých typov potravín a nápojov vrátane kreviet, sušeného ovocia, spracovaných zemiakov, piva a vína
  • Gastroezofageálny reflux (GERD), choroba, pri ktorej nastáva spätný tok žalúdočných kyselín do hrdla

   

  Je dôležité sledovať nielen pôsobenie spúšťačov, ale aj to, či sa vyskytujú symptómy.1 Ide o dôležité informácie, ktoré by pomohli vám a vášmu zdravotníckemu odborníkovi nielen identifikovať spúšťače astmy, ale môžu sa použiť aj na vypracovanie plánu kontroly spúšťačov. Tieto osobné spúšťače a plán kontroly na manažment spúšťačov by mal byť uvedený v akčnom pláne astmy. S alergénmi a spúšťačmi si môžete lepšie poradiť, ak zlepšíte kvalitu vzduchu v interiéri.

  Spúšťače astmy

  Symptómy a skoré varovné príznaky

  Pomôže aj to, keď identifikujete symptómy a skoré varovné príznaky. Príklady symptómov sú zobúdzanie v noci, kašeľ, sipot, tlak na hrudi alebo ťažké dýchanie počas cvičenia. Symptómy sú tiež u každého človeka jedinečné. Nie u všetkých, ktorí majú astmu, sa vyskytuje sipot. V niektorých prípadoch môže byť jediným symptómom kašeľ3. V akčnom pláne astmy by malo byť miesto na zaznačenie osobných symptómov a podrobných pokynov, ako postupovať v prípade výskytu symptómov.

  Hodnoty maximálneho výdychového prietoku

  Ukazovateľ maximálneho výdychového prietoku označuje, ako rýchlo dokážete vyfúknuť vzduch z vašich pľúc a meria sa pomocou výdychomera PersonalBest. Podobne ako spúšťače a symptómy, hodnota maximálneho výdychového prietoku môže byť u každej osoby, ktorá má astmu, individuálna. Preto je pri používaní výdychomera dôležité stanoviť osobné maximum výdychového prietoku, ktorý dosiahnete vy alebo vaše dieťa.

   

  Osobné maximum výdychového prietoku je najvyššia hodnota, ktorú možno dosiahnuť, keď je astma kontrolovaná. Ak chcete zistiť osobné maximum, merajte maximálny výdychový prietok dva týždne 2x denne, pričom namerané hodnoty si zapisujte do tabuľky maximálneho výdychového prietoku a ukážte ich vášmu lekárovi.

   

  Môže sa stať, že rôzne výdychomery namerajú mierne odlišné hodnoty, a preto by ste mali používať vždy jeden a ten istý výdychomer. Váš lekár vám, či vášmu dieťaťu, môže pomocou týchto nameraných hodnôt určiť osobné maximum maximálneho výdychového prietoku. Pomocou tejto nameranej hodnoty spolu vytvoríte váš osobný akčný plán liečby astmy v písomnej podobe.

  Čo znamenajú zóny


  Tri zóny na posúdenie závažnosti ochorenia sú súčasťou akčného plánu liečby astmy. Tieto zóny predstavujú jednoduchý farebný systém, ktorý pacientom a rodičom detí s astmou pomáha rozoznať závažnosť symptómov astmy a zmien maximálneho výdychového prietoku tak, aby mohli užívať svoje lieky na astmu v správnom čase a v správnom množstve. Pokyny sú v zónovom systéme uvedené semaforovou formou, takže sú ľahko pochopiteľné.
   

  Váš lekár môže pomocou informácií, ktoré ste v denníku zaznamenali (o spúšťačoch astmy, maximálnom výdychovom prietoku, symptómoch a raných varovných príznakoch), vypracovať osobný akčný plán liečby astmy s použitím zónového systému. Tiež vás naučí ako pomocou zónového systému posúdiť závažnosť a frekvenciu symptómov astmy, zmenu v hodnotách maximálneho výdychového prietoku a ako dodržiavať pokyny na užívanie predpísaných liekov na liečbu vášho ochorenia.

   

  Zóny a písomné pokyny od vášho lekára budú v akčnom pláne astmy usporiadané ako na semafore:

   

  Zelená znamená, že astma je pod kontrolou. Vy alebo vaše dieťa nemáte žiadne symptómy a hodnoty maximálneho výdychového prietoku sú na úrovni 80 – 100 % osobného maxima. Máte „zelenú“ na bežné činnosti. Pokyny na užívanie liekov v zelenej zóne obsahujú podrobné údaje, ako užívať každodenné lieky na kontrolu.

  Žltá znamená, že sa prejavujú symptómy a že hodnoty maximálneho výdychového prietoku sú na úrovni 50 – 80 % osobného maxima. Mali by ste byť „v pozore“. V žltej zóne sa nachádzajú pokyny, ako často užívať lieky na uvoľnenie a kedy by ste mali kontaktovať lekára.

  Červená znamená, že vy alebo vaše dieťa máte závažné symptómy a že hodnoty maximálneho výdychového prietoku sú nižšie než 50 % osobného maxima. Mali by ste neodkladne vyhľadať pomoc lekára. Červená zóna obsahuje pokyny týkajúce sa okamžitého užitia liekov na uvoľnenie a pokyny, aby ste okamžite kontaktovali lekára

  alebo zavolali na číslo 112.

  Zóny výdychomera PersonalBest


  Veľa výdychomerov má indikátory zón, ktoré môže váš lekár nastaviť. Keď budú nastavené, ukazovateľ bude ukazovať na zelenú, žltú alebo červenú zónu, vďaka čomu budete môcť rýchlo posúdiť, kde sa v rámci týchto zón nachádza hodnota maximálneho výdychového prietoku vás alebo vášho dieťaťa. Môžete si potom pozrieť svoj osobný akčný plán na liečbu astmy a riadiť sa pokynmi lekára ako užívať lieky na jej liečbu.

  Zona verde

  Zelená zóna

  Grüne Zone
  Zona amarilla

  Žltá zóna

  Gelbe Zone
  Zona roja

  Červená zóna

  Rote Zone

  Prečo je akčný plán astmy taký užitočný

   

  Stále si nie ste istí, ako presne vám môže akčný plán pomôcť? Vďaka nemu môžete:
   

  • presne určiť príznaky, ktoré ukazujú, že vaša astma sa zhoršuje, aby sa vám rýchlo dostalo pomoci a aby ste znížili riziko astmatického záchvatu2
  • pochopiť, kedy a ako užívať liek, aby ste mali astmu neustále pod kontrolou
  • dostať astmu znovu pod kontrolu, ak ste neužívali svoj inhalátor s liekom na kontrolu podľa predpisu
  • mať istotu, čo robiť, keď máte astmatický záchvat2
  • monitorovať svoju astmu každý deň2
  • dať vedieť svojim priateľom a rodine, čo robiť v naliehavých prípadoch – ukážte svoj akčný plán svojim najbližším2
  • overiť, kedy máte ísť na najbližšiu kontrolu2
  • mať k dispozícii kontaktné číslo svojich zdravotníckych odborníkov.2

  Čo ak sa moja astma zmení – nebude plán zastaraný?

   

  Váš akčný plán astmy by sa mal kontrolovať a aktualizovať najmenej raz ročne na kontrole u lekára.1 Musíte si ho brať so sebou na každú návštevu v súvislosti s astmou vrátane všetkých naliehavých alebo konzultačných návštev, aby sa v prípade akýchkoľvek zmien starostlivosti o vašu astmu mohol plán upraviť. Pre nemocničný personál je tiež užitočné, keď sa môžu rýchlo pozrieť na informácie vo vašom akčnom pláne, najmä keď sa vám z dôvodu vašich symptómov ťažko rozpráva.2

  Buďte pripravení

   

  Zoznam núdzových kontaktných čísel. Na akčnom pláne je dôležité uviesť telefónne číslo zdravotníckeho odborníka a núdzové telefónne čísla. Ak ide o akčný plán vášho dieťaťa, uveďte svoje osobné číslo mobilného telefónu.

   

  Príprava je kľúčom k úspechu. Keď už máte osobný akčný plán astmy pripravený, zaveďte plán na jeho používanie.

   

  Nechajte si akčný plán poruke, aby ste mohli konať rýchloNechajte si kópiu na ľahko dostupnom mieste u seba doma, napríklad zavesenú na chladničke. Keď odcestujete z domu, majte so sebou jednu kópiu, podobne ako lieky na uvoľnenie. Nechajte si jednu kópiu v peňaženke alebo v batohu, aby ste sa k nej hneď dostali.

   

  Plán pravidelne kontrolujte so všetkými osobami, ktoré sa podieľajú na starostlivosti. Kontrolujte ho so všetkými rodinnými príslušníkmi, aby vedeli, čo robiť v naliehavých prípadoch. Ak sa akčný plán týka vášho dieťaťa, poskytnite jednu kópiu školám a pravidelne ho preverujte s učiteľmi vášho dieťaťa.

   

  Udržujte akčný plán aktuálny

  Symptómy, spúšťače aj lieky na astmu sa môžu časom meniť. Pravidelne akčný plán preverujte so zdravotníckym odborníkom a podľa potreby ho upravujte.

  Často kladené otázky

  VYHLÁSENIE:
  Informácie na tejto webovej lokalite sú iba informačné a nesmú byť náhradou za odporúčania lekára.

  POZNÁMKY POD ČIAROU:
  [1] mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/in-depth/asthma/art-20044888. Verzia z októbra 2017.

  [2] asthma.org.uk/advice/manage-your-asthma/action-plan. Verzia z októbra 2017.

  [3] Webmd.boots.com. Asthma/guide/asthma-symptoms. Verzia z novembra 2017.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.