1
Respiračná starostlivosť

Čo je výdychomer?


Hodnoty namerané na výdychomere vám hovoria, ako sú vaše dýchacie cesty otvorené, aby ste mohli manažovať svoju astmu1.

  Čo je výdychomer?

  Výdychomer je lacné prenosné ručné zariadenie pre ľudí s astmou, pomocou ktorého sa meria intenzita, akou sa dostáva vzduch z vašich pľúc. Meranie vášho vrcholového výdychového prietoku pomocou tohto merača je dôležitou súčasťou manažmentu vašich symptómov astmy a prevencie astmatického záchvatu a malo by byť súčasťou vášho osobného akčného plánu astmy2.
  Prečo si mám merať silu dychu?
  Ukazovateľ vrcholového výdychového prietoku označuje, ako rýchlo dokážete vyfúknuť vzduch z pľúc, keď sa naplno nadýchnete a potom prudko vydýchnete. Tento ukazovateľ nazývame „vrcholový výdychový prietok,“ alebo „PEF“ (peak expiratory flow). Sledovanie vašej hodnoty PEF je jedným zo spôsobov, ako zistíte, či máte svoju astmu pod kontrolou alebo sa zhoršuje1. Potom v spojení s vaším predpísaným plánom liečby astmy môžete podniknúť vhodné opatrenia, aby ste astmu dostali späť pod kontrolu.
  Monitorovanie astmy
  Ak vám astma nespôsobuje problémy, budete mať dýchacie cesty otvorené, takže budete môcť vyfúknuť vzduch z pľúc rýchlo a hodnota vášho vrcholového výdychového prietoku bude vysoká. Ak však astma nie je pod kontrolou, dýchacie cesty sa zúžia a nebudete môcť vyfúknuť vzduch tak rýchlo, takže hodnota vrcholového výdychového prietoku bude nižšia.
  Ako sa meria2?
  Vrcholový výdychový prietok sa meria pomocou malého ručného zariadenia, ktoré nazývame výdychomer. Stupnica je v litroch za minútu (l/min). Keď fúknete do náustka, malý ukazovateľ sa posunie podľa toho, ako rýchlo fúkate. Tam, kde ukazovateľ skončí, je hodnota vášho vrcholového výdychového prietoku. Najvyššiu hodnotu z troch pokusov si zaznamenajte ako svoje osobné maximum vrcholového výdychového prietoku.

  Váš zdravotnícky odborník nastaví ukazovatele farebných zón na základe osobného maxima vrcholového výdychového prietoku (najlepšej dosiahnuteľnej hodnoty vrcholového výdychového prietoku, keď je astma pod kontrolou), ktorú dosiahnete vy alebo vaše dieťa. Hodnota vrcholového výdychového prietoku sa bude nachádzať v jednej z troch zón, ako je to znázornené nižšie.

  Ako sa určuje moje osobné maximum vrcholového výdychového prietoku?3

  „Osobné maximum“ vrcholového výdychového prietoku (PEF) je najvyššie číslo vrcholového výdychového prietoku, ktoré vy alebo vaše dieťa dosiahnete počas dvojtýždňového až trojtýždňového obdobia, keď je astma dobre kontrolovaná. Dobre kontrolovaná astma znamená, že sa cítite dobre a nemáte žiadne symptómy astmy.
   

  Vaše osobné maximum hodnoty PEF je dôležité, pretože je to číslo, s ktorým sa budú porovnávať všetky vaše ostatné hodnoty vrcholového výdychového prietoku. Z tohto čísla vychádza váš akčný plán astmy, vypracovaný spolu s vaším zdravotníckym odborníkom.
   

  Mali by ste používať vždy rovnaký výdychomer a namerané hodnoty si zapísať do tabuľky vrcholových výdychových prietokov. Potom pokračujte v meraní vrcholového výdychového prietoku každé ráno. Každodenné merania vám pomôžu rozoznať skoré poklesy v prietoku vzduchu a zmeny v kontrole astmy.

  Ak chcete zistiť svoje osobné maximum vrcholového výdychového prietoku, odmerajte si vrcholový výdychový prietok:
  ícono de calendario dos veces al día
  Dvakrát denne dva až tri týždne, keď je astma dobre kontrolovaná
  ícono de hora
  V rovnakom čase ráno a skoro večer
  ícono de profesional de la salud
  Podľa pokynov vášho zdravotníckeho odborníka

  Ako často si mám kontrolovať svoj vrcholový výdychový prietok?


  Hodnoty vrcholového výdychového prietoku sú najlepšie, ak sa kontrolujú každý deň v rovnakom čase, najlepšie jedenkrát ráno a znovu večer3. Spýtajte sa svojho zdravotníckeho odborníka, ako často si máte kontrolovať svoj vrcholový výdychový prietok.

  Ako čítať hodnoty výdychomera Philips PersonalBest?

  Trojzónový semaforový systém

  Zona verde

  Zelená zóna

  zelená zóna
  Ak je nameraná hodnota nad zelenou značkou, mali by ste sa riadiť podľa bežného plánu na užívanie lieku na kontrolu
  Zona amarilla

  Žltá zóna

  žltá zóna
  Ak je nameraná hodnota medzi žltými značkami, astma sa môže zhoršovať. Pozrite si svoj akčný plán astmy s pokynmi, ako užívať liek na uvoľnenie, aby ste sa dostali späť do zelenej zóny
  Zona roja

  Červená zóna

  červená zóna
  Ak je nameraná hodnota pod červenou značkou, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

  Ako kúpiť výdychomer PersonalBest


  Výdychomer Philips PersonalBest

  S ľahkým, samostatným a prenosným výdychomerom PersonalBest máte monitorovanie vrcholového výdychového prietoku na dosah ruky všade, kde potrebujete.

  tabuľka osobného maxima

  Používanie a starostlivosť o výdychomer Philips PersonalBest

  krok 1
  1. Zložte horný kryt
  krok 2
  2. Sklopte otočný dolný kryt nadol a zacvaknite jeho polovice k sebe tak, aby vytvorili rukoväť
  krok 3
  3. Posuňte červený ukazovateľ na spodok stupnice
  krok 4
  4. Postavte sa a čo najhlbšie sa nadýchnite. Priložte ústa k náustku a pevne ich pritlačte. Čo najsilnejšie a najrýchlejšie fúknite
  krok 5
  5. Číslo, na ktorom sa ukazovateľ zastaví, udáva hodnotu vášho vrcholového výdychového prietoku. Zopakujte postup od kroku 3 a vykonajte 3 merania
  krok 6
  6. Zaznamenajte si najvyššiu hodnotu do tabuľky s každodennými záznamami a poznačte čas a dátum

  Často kladené otázky

  VYHLÁSENIE: 
  Informácie na tejto webovej lokalite sú iba informačné a nesmú byť náhradou za odporúčania lekára.

  POZNÁMKY POD ČIAROU:
  [1] aaaai.org. Conditions-and-treatments/library/at-a-glance/peak-flow-meter. Verzia z októbra 2017. 

  [2] Asthma.org.uk. All_about_asthma/controlling_your_asthma/resources_to_help_you/peak_flow_diary. Verzia z októbra 2017. 

  [3] Webmd.com. Asthma/guide/peak-flow-meter. Verzia z októbra 2017.