1

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  odstránenie vodného kameňa z naparovačov odevov

  Naparovače odevov

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  odstránenie vodného kameňa z naparovačov odevov

  Naparovače odevov

  typové označenie produktu

  Názov produktu nájdete na škatuli naparovača odevov

   

  Nájsť názov naparovača odevov je skutočne veľmi jednoduché. Stačí sa pozrieť na škatuľu produktu, kde je napísané napr. StyleTouch Pure, EasyTouch Plus, Steam & Go atď.

  Prečo treba odstraňovať vodný kameň z naparovača odevov?

  Občas sa v naparovačoch odevov nahromadí vodný kameň. Čím tvrdšia je voda vo vašom okolí, tým rýchlejšie sa začne vytvárať vodný kameň, ktorý začne tvrdnúť, ak sa neodstráni. Pravidelným odstraňovaním vodného kameňa predídete takým problémom, ako sú biele/hnedé škvrny na odeve, hnedá voda a vytekanie. Pravidelné čistenie naparovača odevov zabezpečuje maximálny výstup pary a predlžuje životnosť naparovačov odevov.

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  Funkcia Quick Calc Release

  StyleTouch Pure (GC440, GC442)

  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny

  Pri bežnom použití dochádza k vyprázdneniu vodného kameňa z naparovača odevov približne raz za mesiac — alebo častejšie, ak je voda vo vašom okolí veľmi tvrdá.

   

  1. Odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť (aspoň 1 hodinu). 
  2. Odstráňte kryt označený ako „De-Calc“.
  3. Podržte zariadenie nad drezom, odstráňte gumovú zátku a jemne zariadením potraste, aby vytiekla všetka voda a vodný kameň.
  4. Umiestnite zátku aj kryt späť na miesto.

   Dôležité: Nenalievajte do naparovača odevov parfumovanú vodu, ocot, prostriedky na odstránenie vodného kameňa ani iné chemické látky.

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  Funkcia automatického odstraňovania vodného kameňa

  ProTouch (GC610, GC612) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618)

  Naparovač odevov odstraňuje vodný kameň automaticky vďaka inovatívnej technológii PureSteam, takže si nevyžaduje žiadnu činnosť ani prijímanie bezpečnostných opatrení. Môžete naparovať toľko, koľko chcete, s použitím obyčajnej vody z vodovodu.

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  Funkcia Basic Rinse 

  DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506)

  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  1. Odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť (aspoň 1 hodinu). 
  2. Po vychladnutí odmontujte tyč, odpojte parnú hadicu a odstráňte nádobu na vodu.
  3. Vylejte vodu z podstavca do drezu a jemne ním potraste. 
  4. Naplňte nádobu na vodu a položte ju späť na miesto. Počkajte 10 sekúnd. Potraste. Vyprázdnite. Niekoľkokrát opakujte. 

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  Funkcia odstránenia vodného kameňa Easy Rinse 

  ClearTouch (GC532, GC 534, GC536) | ClearTouch Air (GC560, GC562, GC565, GC568) | ClearTouch Essence (GC535, GC537) | EasyTouch (GC499, GC500, GC507, GC508, GC509) | EasyTouch Plus (GC513, GC514, GC517, GC518, GC523, GC524, GC527 )

  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  1. Odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť (aspoň 1 hodinu). 
  2. Skontrolujte, či sa úroveň vody nachádza nad značkou MIN. Podržte naparovač nad nádobou alebo odtokom. 
  3. Otočte zátku DE-CALC proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju. Nechajte vodu a vodný kameň vytiecť. 
  4. Po vyprázdnení nasaďte zátku DE-CALC späť a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek. 

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  Funkcia Auto Clean 

  CompactTouch (GC410, GC420, GC430)

  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny
  Pokyny

  Pri pravidelnom používaní bude naparovač odevov odstraňovať vodný kameň každé 2 týždne.

   

  1. Naplňte nádobu na vodu a zapojte naparovač do zásuvky v blízkosti drezu.
  2. Nasmerujte prednú časť naparovača do drezu. Stlačte a po dobu 2 sekúnd podržte tlačidlo AUTO CLEAN.
  3. Počkajte 2 minúty, kým sa naparovač nevypne a kontrolka funkcie AUTO CLEAN nezhasne.

  Odvápnenie naparovačky odevov Philips

  Máte otázky týkajúce sa odvápnenie?

  Ak chcem zabrániť tvorbe vodného kameňa v naparovači odevov, mám použiť demineralizovanú vodu alebo vodu na žehlenie?

  Pre všetky naparovače odevov Philips odporúčame používať demineralizovanú vodu, ktorá zabráni usadzovaniu vodného kameňa v zariadení.
   

  Do naparovača odevov Philips nikdy nenalievajte vodu na žehlenie ani parfumovanú vodu. V opačnom prípade by došlo ku kontaminácii naparovača a následnému poškodeniu alebo poruche.

  Neviem úplne presne, aký model naparovača odevov vlastním a ktorý postup odstránenia vodného kameňa mám použiť

  Ak si nie ste istí tým, aký postup odstránenia vodného kameňa máte použiť, správne pokyny nájdete vždy v používateľskej príručke. Upozorňujeme, že nie všetky naparovače odevov máju funkciu odstránenia vodného kameňa.

  Ak už používateľskú príručku nemáte, pokúste sa na naparovači vyhľadať číslo modelu zariadenia (má mať tvar GCXXX). Keď budete toto číslo poznať, všetky informácie o produkte môžete vyhľadať na webovej stránke spoločnosti Philips. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.