Odstraňovanie vodného kameňa
Naparovač odevov Philips

V naparovači odevov sa časom začne usádzať vodný kameň či vápenný povlak. Stáva sa to na všetkých elektrických zariadeniach, ktoré využívajú vodu. Čím je voda v oblasti používania tvrdšia, tým rýchlejšie začne vznikať vodný kameň. Ak ho nevyčistíte, čoskoro stvrdne. Ak vodný kameň nebudete pravidelne odstraňovať, časom sa začne prejavovať v podobe bielych alebo hnedých fľakov na odevoch a zníženia parného výkonu. Nezabudnite naparovač odevov pri používaní pravidelne zbavovať vodného kameňa, čím zaručíte jeho optimálnu funkčnosť.

Bežné vyplachovanie

Bežné vyplachovanie

Automatické čistenie

Automatické čistenie

Automatické odstraňovanie vodného kameňa

Automatické odstraňovanie vodného kameňa

Bežné vyplachovanie

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovačov odevov postupom bežného vyplachovania funkcie Normal Rinse

Bežné vyplachovanie
Bežné vyplachovanie

Ako odstrániť vodný kameň z naparovačov odevov postupom bežného vyplachovania funkcie Normal Rinse?


Odstránením vodného kameňa sa zbavíte vodného kameňa a nečistôt, ktoré sa vo vnútri naparovača zachytili po dlhšom používaní. Vodný kameň odporúčame odstraňovať každý mesiac.
 
Video o funkcii bežného vyplachovania (Normal Rinse)

Odstraňovanie vodného kameňa

Bežné vyplachovanie
Vypnite zariadenie a nechajte ho aspoň hodinu vychladnúť.
Bežné vyplachovanie
Keď zariadenie vychladne, odpojte tyč a parnú hadicu.
Bežné vyplachovanie
Preneste zariadenie k výlevke. Vylejte všetku vodu z nádoby na vodu a z ohrievača.
Bežné vyplachovanie
Do nádoby na vodu nalejte čistú vodu a nádobu vložte späť. Počkajte 10 sekúnd, kým sa voda dostane do ohrievača. Zatraste zariadením a vodu vylejte. V záujme dôkladného odstránenia vodného kameňa tento postup niekoľkokrát zopakujte.

Jednoduché vyplachovanie

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovačov odevov postupom jednoduchého vyplachovania funkcie Easy Rinse

Jednoduché vyplachovanie
Jednoduché vyplachovanie
Jednoduché vyplachovanie
Jednoduché vyplachovanie

Ako odstrániť vodný kameň z naparovačov odevov postupom jednoduchého vyplachovania funkcie Easy Rinse?


Odstránením vodného kameňa sa zbavíte vodného kameňa a nečistôt, ktoré sa vo vnútri naparovača zachytili po dlhšom používaní. Vodný kameň odporúčame odstraňovať každý mesiac.
Video o funkcii jednoduchého vyplachovania (Easy Rinse)

Odstraňovanie vodného kameňa

Jednoduché vyplachovanie
Vypnite zariadenie a nechajte ho aspoň hodinu vychladnúť.
Jednoduché vyplachovanie
Skôr než spustíte funkciu Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa, uistite sa, či je hladina vody v nádobe na vodu nad minimálnou úrovňou.
Jednoduché vyplachovanie

Odistite uzáver funkcie Easy Rinse na jednoduché vyplachovanie tak, že ním otočíte proti smeru hodinových ručičiek, a pomaly ho vytiahnite, čím vypustíte vodu z ohrievača.

Výstraha: Po naparovaní môže z otvoru na jednoduché vyplachovanie vytekať horúca voda. Nechajte zariadenie aspoň hodinu vychladnúť.

Jednoduché vyplachovanie
Keď voda vytečie, zatlačte uzáver funkcie Easy Rinse späť a otočte ním v smere hodinových ručičiek.

Automatické čistenie

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovačov odevov postupom automatického čistenia funkcie Auto Clean

Kompaktný

Ako odstrániť vodný kameň z naparovačov odevov postupom automatického čistenia funkcie Auto Clean?


Odstránením vodného kameňa sa zbavíte vodného kameňa a nečistôt, ktoré sa vo vnútri naparovača zachytili po dlhšom používaní. Vodný kameň odporúčame odstraňovať každé dva týždne.
 

Zásobník na vodu naplňte doplna vodou. Stlačením a podržaním tlačidla funkcie Auto Clean na 1 sekundu zapnite proces automatického čistenia. Naparovaciu hlavicu nikdy neponárajte do vody.

Video o funkcii automatického čistenia (Auto Clean)

Odstraňovanie vodného kameňa

Automatické čistenie

Nádobu na vodu naplňte po maximálnu úroveň. Naparovaciu hlavicu preneste nad výlevku a zariadenie zapojte do siete.

 

Výstraha: Naparovaciu hlavicu nikdy neponárajte do vody.

Automatické čistenie
Na 1 sekundu stlačte tlačidlo funkcie automatického čistenia. Rozsvieti sa žlté svetielko a spustí sa proces čistenia.
Automatické čistenie
Svetielko ukáže, keď sa proces skončí. Vtedy môžete zariadenie odpojiť od siete. Zvyšnú vodu a čiastočky vodného kameňa utrite handričkou.

Automatické odstraňovanie vodného kameňa

V prípade naparovačov s funkciou Auto De-Calc na automatické odstraňovanie vodného kameňa nie je potrebné odstraňovať vodný kameň

Automatické odstraňovanie vodného kameňa
Automatické odstraňovanie vodného kameňa

Ako funguje funkcia Auto De-Calc na automatické odstraňovanie vodného kameňa s technológiou PureSteam?


S našou novou inovatívnou technológiou PureSteam sa z ohrevného telesa automaticky odstraňuje vodný kameň pri generovaní pary. Tým sa predchádza hromadeniu vodného kameňa. Táto technológia je taká účinná, že prúd pary zostane silný dlhé roky*, takže sa oň nemusíte obávať.

Obrázok je len ilustračný.

 

*Testované v súlade s protokolom normy IEC s tvrdou vodou po dobu 500 hodín s cieľom simulovať 10-ročné používanie. 

Automatické odstraňovanie vodného kameňa