1

Spánkové apnoe a ADHD u detí: je medzi nimi súvis?


Existuje vzájomný súvis medzi spánkovým apnoe a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) u detí?


Podľa štúdie z roku 2016, ktorá bola publikovaná v časopise Journal of Clinical Sleep Medicine, to nie je úplne jasné. Vyžadujú sa ďalšie štúdie na porozumenie súvisu medzi ADHD a poruchami spánku vrátane zistenia, či dochádza k ovplyvneniu iba niektorých podtypov ADHD.

 

Symptómy obidvoch ochorení sa môžu v mnohých smeroch prekrývať. Preto je dôležité navštíviť lekára a požiadať o predpísanie spánkovej štúdie, ak si myslíte, že vaše dieťa môže trpieť ADHD alebo spánkovým apnoe.

Symptómy ADHD a spánkového apnoe u detí

 

Medzi najčastejšie príznaky ADHD u detí patrí nepozornosť, impulzívnosť, hyperaktivita a kolísanie nálad (ktoré môže súvisieť s impulzívnosťou). Deti niekedy nemusia mať všetky symptómy. Môžu byť nepozorné alebo sa môžu strácať vo vlastných myšlienkach, ale nie sú hyperaktívne. Môžu byť impulzívne, ale dokážu dávať pozor. Deti s ADHD môžu mať problémy s dodržiavaním pokynov, dokončovaním projektov alebo môžu často strácať veci.

 

Symptómy spánkového apnoe u detí môžu zahŕňať charakteristické príznaky, ako napríklad chrápanie, prestávky dýchania počas spánku alebo pocit rannej únavy. V spánku sa môžu aj dusiť alebo kašľať, môžu dýchať ústami, mať nepokojný spánok alebo sa môžu pomočovať.

 

Spánkové apnoe môže spôsobovať aj nedostatok spánku. Symptómy nedostatku spánku u detí môžu zahŕňať hyperaktivitu, problémy s pozornosťou, problémy so správaním a nedostatočný výkon v škole.

Nedostatok spánku a ADHD

 

Ak si všimnete symptómy nedostatku spánku uvedené v časti vyššie, zistíte, že pokiaľ ide o deti, sú veľmi podobné symptómom ADHD. Symptómy sú natoľko podobné, že často býva problém tieto dve ochorenia striktne odlíšiť.

 

Problémy so spánkom sú u detí s ADHD bežným javom. 75 percent dospelých a detí s ochorením ADHD má v skutočnosti zároveň problémy so spánkom.

 

Môže byť teda problematické určiť, kam v rámci tohto cyklu vaše dieťa spadá. Trpí spánkovým apnoe a výsledným nedostatkom spánku, čo spôsobuje symptómy podobné ADHD? Alebo ochorenie ADHD spôsobuje nedostatok spánku, ktorý zhoršuje symptómy ADHD?

Súvis ochorenia ADHD s denným rytmom

 

Existuje však ešte jedna zaujímavá oblasť na preskúmanie. Ochorenie ADHD môže súvisieť s  narušením denného rytmu. Jedna z porúch spánku, ktorá môže nastať v dôsledku ADHD , je syndróm oneskorenej fázy spánku. K tomu dochádza vtedy, keď sú denné hodiny organizmu mierne posunuté, čo znamená, že ľudia sa cítia v noci menej unavení a majú problém ráno vstať. Tento stav môže ovplyvňovať deti aj dospelých.

 

Vedci sa snažia zistiť, či narušenie denného rytmu môže niekedy spôsobovať ADHD. Zatiaľ je to však pomerne nejasné.

 

Profesor Andreas Reif z nemocnice University Hospital vo Frankfurte hovorí: "Narušenie denného systému môže naozaj byť základným mechanizmom ADHD… Z hľadiska skvalitnenia života pacientov a objasnenia mechanizmu ochorenia ADHD sa bude vyžadovať ďalší výskum prepojení medzi ADHD a vnútornými hodinami človeka."

 

To znamená, že okrem spánkového apnoe, ktoré pravdepodobne spôsobuje symptómy ADHD, môže mať na svedomí rovnaký výsledok aj posun denného cyklu človeka.

V dôsledku tohto presahu je dôležité navštíviť lekára

 

V dôsledku presahu medzi spánkovým apnoe, problémami s denným rytmom a ADHD je niekedy problematické určiť, ktorý problém nastal ako prvý. Preto ak máte podozrenie, že dieťa môže trpieť poruchou spánku alebo ADHD, je vhodné, aby ste navštívili lekára. Požiadajte aj o vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, ktoré dokáže identifikovať, či dieťa trpí spánkovým apnoe.

Viac informácií ako môžete získať potrebné terapeutické zariadenia, vrátane príslušenstva, nájdete na tejto stránke, spolu s podmienkami na ich úhradu z verejného zdravotného poistenia.

Myslíte si, že trpíte spánkovým apnoe?

Kvíz neslúži ako náhrada stanovenia diagnózy. Diagnózu môže určiť iba príslušný lekár.

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.