1

Môže dlhší spánok adolescentov viesť k zlepšeniu ich známok?

 

Rodičia adolescentov určite potvrdia, že ich ranné prebúdzanie v deň školskej dochádzky môže byť problematické až takmer nemožné. Zákonodarcovia štátu Maryland sa preto zamýšľajú nad tým, či posunutie začiatku školského dňa nepomôže predĺžiť adolescentom spánok, a tým zlepšiť ich priemerné známky.

 

Zákonodarcovia štátu Maryland v apríli schválili zákon, podľa ktorého budú úradníci pre oblasť verejného zdravia realizovať štúdiu zameranú na spánkové potreby študentov a skúsenosti školských systémov, ktoré posunuli hodiny školskej výučby, uvádza článok v periodiku Washington Post.

 

Hlavná myšlienka spočíva v tom, či posunutie začiatku dňa na neskôr nepovedie k tomu, že študenti budú dlhšie spať a ako môže tento krok ovplyvniť ich schopnosť učiť sa. Tento zákon má mnoho priaznivcov počnúc vzdelávacími pracovníkmi, až po aktivistov a spánkových expertov.

 

„Toto je prvý krok na celoštátnej úrovni, hovorí Merry Eisner-Heidorn, riaditeľka národnej aktivistickej organizácie Start School Later v článku periodika Washington Post. „Ide o prvý raz, kedy sa na túto problematiku pozeráme iným spôsobom. Ide o veľký krok a jeho súčasťou je každý z nás.“

 

Článok podotýka, že zástancovia neskoršieho začiatku výučby v školách poukazujú na to, že výskumy potvrdzujú súvis nedostatku spánku s problémami, ako napríklad depresia, obezita a automobilové nehody.

 

Podľa nadácie National Sleep Foundation potrebujú adolescenti približne 9 a štvrť hodiny nočného spánku, aby boli schopní kvalitne plniť úlohy nasledujúci deň. Ako uvádza NSF, následkom nedostatku spánku môže byť obmedzenie kognitívneho učenia a schopnosti riešenia problémov, zvýšenie podielu agresívneho alebo nevhodného správania a dokonca nárast akné.

 

Ako sa uvádza v článku, súčasťou štátom realizovanej štúdie, ktorá sa mala skončiť do konca roka 2014, malo byť preskúmanie poznatkov o potrebách spánku detí, výhodách dostatočného odpočinku a vplyvu, aký má nedostatok spánku na výkon v škole. Taktiež sa mala zamerať na vplyv zmeny školských hodín na školské aktivity v príslušných okresoch.

 

Aruna Miller, hlavná predkladateľka tohto zákona v Snemovni reprezentantov, je presvedčená o tom, že posun začiatku školského dňa pomôže študentom viac vyniknúť, keďže nedostatok spánku im to v súčasnosti celkom neumožňuje. „Štúdie preukazujú, že keď sa školský deň začína príliš skoro, a to platí najmä pre študentov stredných škôl, títo študenti nedokážu absorbovať všetok výučbový materiál,“ uvádza v článku „Nedostatok spánku má vplyv nielen na ich zdravie, ale aj známky.“

 

Keďže stále viac ľudí si uvedomuje riziká nedostatku spánku, uvedené kroky štátu Maryland môžu byť inšpiráciou aj pre iné štáty. Je zároveň úplne jasné, že študenti by voči takémuto posunu nemali absolútne žiadne námietky.

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.