Oboznámte sa s faktami

baby better patient care

Oboznámte sa s faktami

Vysvetlenie bežných mýtov o obštrukčnom spánkovom apnoe
Teofilo Lee-Chiong MD

Informujte sa o faktoch od Teofilo Lee‑Chionga MD
Hlavný lekár, Philips Home Healthcare Solutions

Ako nebezpečné ochorenie je OSA?

Mýtus

Chrápanie je iba stav, ktorý nemá žiadne zdravotné následky.

 

Fakt

Chrápanie je rizikový faktor z hľadiska obštrukčného spánkového apnoe, ktorého následky môžu byť v prípade neliečenia krátkodobé aj dlhodobé.

Vysoký krvný tlak
Vysoký krvný tlak
Ochorenie srdca
Ochorenie srdca
Infarkt
Infarkt
Mŕtvica
Mŕtvica
Nehoda
Nehoda

Kto je skutočne ohrozený?

Mýtus

Dospelí s odstránením mandlí v detskom veku nebudú trpieť obštrukčným spánkovým apnoe.

 

Fakt

Aj v prípade odstránených mandlí sa u dospelého môže vyvinúť obštrukčné spánkové apnoe.

Mýtus

Nikdy nespávam na chrbte a preto je nepravdepodobné, že budem trpieť obštrukčným spánkovým apnoe.

 

Fakt

Spánkové apnoe sa môže vyvinúť bez ohľadu na polohy, v ktorých spávate.

Mýtus

Obštrukčné spánkové apnoe sa vyvinie iba u obéznych mužov stredného veku.

 

Fakt

Spánkové apnoe môže postihnúť mužov, ženy a deti všetkých hmotností v každého veku.

1 z 5
dospelých v Spojených štátoch trpí najmenej miernou formou obštrukčného spánkového apnoe*

1 z 5
*Young T, et al. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. AJRCCM 2002;165:1217-1239.

Ako bude prebiehať moja diagnostika?

Mýtus

Na diagnostiku obštrukčného spánkového apnoe postačuje jednoduché nočné meranie podielu kyslíka v krvnom systéme.

 

Fakt

Diagnostika spánkového apnoe vyžaduje aj meranie aktivity mozgu, dýchania, pohybov končatín a svalov a monitorovanie zvuku.

Mýtus

Laboratórne vyšetrenie je jediným spôsobom diagnostiky spánkového apnoe.

 

Fakt

V závislosti od zdravotného stavu a poistného krytia je k dispozícii prenosná technológia na testovanie počas spánku v domácom prostredí.

Mýtus

Myslím si, že sa v spánkovom laboratóriu nevyspím.

 

Fakt

Tieto obavy má väčšina ľudí a väčšina z nich bez problémov zaspí.

Ako bude prebiehať moja diagnostika?

Oboznámenie sa s maskami CPAP

Mýtus

Celotvárová maska CPAP sa vždy uprednostňuje pred nosovou maskou.

 

Fakt

Nie je to tak vždy. Celotvárové masky vykazujú vyššiu pravdepodobnosť netesností, požiadavky na vyšší tlak zariadenia a nižšiu úroveň zhody s požiadavkami na liečbu. Mnohým ľuďom vyhovuje nosová maska, ak nedýchajú ústami. Ak áno, riešením je nosová maska s popruhom na bradu.

Mýtus

Používanie masky CPAP znižuje atraktívnosť používateľa.

 

Fakt

Podľa nedávnej štúdie sú používatelia masky CPAP atraktívnejší než tí, ktorí nie sú liečení. Dobrý spánok s partnerom v rovnakej miestnosti za používanie masky stojí.

Mýtus

Jedna maska je vhodná pre všetkých.

 

Fakt

Každá tvár je jedinečná. Je dôležité nájsť si masku, ktorá vám bude vyhovovať.

Oboznámenie sa s maskami CPAP

Oboznámenie sa s pomôckou CPAP

Mýtus

Väčšina ľudí, ktorým boli predpísané pomôcky CPAP, tieto pomôcky nepoužíva.

 

Fakt

Výhody masiek, pomôcok a motivačných pomôcok môžu pomôcť tým, ktorí bojujú s terapiou, aby sa stali pravidelnými používateľmi CPAP.

Mýtus

So zariadením CPAP sa zle spí kvôli hluku, ktorý produkuje.

 

Fakt

Nové technologické poznatky umožnili vyrábať tichšie zariadenia CPAP.

Mýtus

Všetky pomôcky CPAP sú podobné.

 

Fakt

Pomôcky CPAP ponúkajú odlišné funkcie vrátane fixného alebo variabilného tlaku, technológie uvoľnenia tlaku a zvlhčovania. Zistite, čo vám najviac vyhovuje.

Oboznámenie sa s pomôckou CPAP

Oboznámte sa s liečbou

Mýtus

Väčšina poisťovní nekryje náklady na testovanie a liečbu OSA.

 

Fakt

Väčšina poisťovní tieto náklady uhrádza. Ďalšie informácie o vašom krytí získate od svojej poisťovne.

Mýtus

Používatelia CPAP okamžite zomrú v prípade výpadku napájania.

 

Fakt

Vôbec nie! Všetky masky sú vytvorené tak, aby ste po ukončení činnosti pomôcky mohli voľne dýchať.

Mýtus

Mám príliš vysoký vek na absolvovanie terapie CPAP.

 

Fakt

Nikdy nie ste príliš starí na využitie výhod liečby spánkového apnoe.

ventilation success main

Mýtus

Kyslíková terapia je rovnako účinná ako CPAP pre ľudí s obštrukčným spánkovým apnoe.

 

Fakt

Tak to nie je. Na rozdiel od kyslíkovej terapie sa terapia CPAP zameriava na pauzy v dýchaní. Kyslíková terapia môže byť v niektorých prípadoch prepísaná spoločne s CPAP.

Mýtus

Požitie alkoholu pred spaním mi umožňuje lepšie spať.

 

Fakt

Alkohol môže viesť k rýchlejšiemu zaspaniu, obmedzuje však rýchle pohyby očí (REM), t. j. dôležitú fázu spánku. Zároveň zhoršuje symptómy spánkového apnoe.

Mýtus

Zníženie hmotnosti vylieči obštrukčné spánkové apnoe.

 

Fakt

Môže to byť pomôcka, ale obezita nie je jedinou príčinou spánkového apnoe. Bez ohľadu na vašu hmotnosť sa terapia CPAP môže vyžadovať.

Získajte naspäť svoju energiu a chuť do života.
Absolvujte kvíz a zistite, či netrpíte spánkovým apnoe.
Absolvovať kvíz