Výmena zariadenia

research lab

Kedy vymieňať zariadenie na spánkovú terapiu

Opotrebované zariadenia môžu znižovať účinnosť liečby. Zistite, kedy je ho potrebné vymeniť.
cta cpap lifestyle

Kedy je potrebné vymeniť súčasti spánkovej terapie?

 

Výmena zariadenia pred jeho opotrebovaním je dôležitou súčasťou postupov spánkovej terapie. Informácie o špecifických produktoch nájdete v podrobných údajoch o produktoch v časti o výberoch zariadenia.

Známky, ktoré potvrdzujú potrebu výmeny masky alebo jej súčastí

Dochádza k únikom spôsobeným opotrebovaním súčastí v maske

 

Mastnota na pleti časom zhoršuje kvalitu tesnenia vankúšika, a to aj v prípade zachovania požadovanej úrovne hygieny. Keď zistíte, že dochádza k únikom, nedoťahujte hlavový popruh. Nadmerné dotiahnutie vedie k pocitu nepohodlia a vytváraniu miest s nadmerným tlakom, a môže viesť k ďalším netesnostiam.

Poškodenie v prípade nesprávneho čistenia

 

Používajte výlučne slabý mydlový roztok. Nepoužívajte mydlá zo zvlhčovacími prísadami alebo parfumami.  

Maska dobre „nesedí“

 

Maska, ktorá dobre „nesedí“, môže vyžadovať kontinuálnu úpravu nastavenia z vašej strany a výsledné nadmerné dotiahnutie hlavového popruhu – tieto kroky však ovplyvňujú časový úsek efektívnej funkčnosti masky. O nastavenie prispôsobenia požiadajte svojho poskytovateľa.

Príznaky opotrebovania alebo poškodenia

 

Môže ísť o problémy s netesnosťami, stratou tvaru vankúšikov alebo ich prasknutím či roztrhaním.

Kedy vymieňať súčasti spánkovej terapie od spoločnosti Philips*

Komponent
Navrhovaný harmonogram
Frekvencia zdravotnej starostlivosti
Nosový vankúšik
Mesačne
2 razy mesačne
Vankúšik
Mesačne
2 razy mesačne
Celotvárový vankúšik
Mesačne
1 raz mesačne
Filter, jemný jednorazový
Mesačne
2 razy mesačne
Filter, penový na veľké častice
Mesačne
1 raz za 6 mesiacov
Maska
Každé 3 mesiace
1 raz za 3 mesiace
Hadica
Každé 3 mesiace
1 raz za 3 mesiace
Hlavový popruh
Každých 6 mesiacov
1 raz za 6 mesiacov
Popruh na bradu
Každých 6 mesiacov
1 raz za 6 mesiacov
Terapeutická pomôcka
Každých 5 rokov
1 raz za 5 rokov
* Informácie týkajúce sa harmonogramu výmeny, ktorá je krytá poistkou, získate od poisťovne.

Ako vymením svoje zariadenie na spánkovú terapiu?

 

S otázkami týkajúcimi sa výmeny zariadenia sa obráťte na poskytovateľa domácej starostlivosti. Poskytovateľ vám pomôže s formulármi o poistení a s náhradnými súčiastkami.