1
Získajte podporu presne na mieru
Hľadáte konkrétne riešenie pre váš výrobok?

Čo znamenajú symboly na zubnej kefke Philips Sonicare ExpertClean?

Zubná kefka Philips Sonicare ExpertClean obsahuje inteligentné upozornenia a symboly, ktoré sa týkajú napríklad nastavenia intenzity, snímača tlaku, pripomenutia výmeny kefkového nástavca a indikátora batérie. Zistite nižšie, čo tieto upozornenia a symboly znamenajú.

Nastavenia intenzity

Zubná kefka Philips Sonicare má tri rôzne nastavenia intenzity: nízke, stredné a vysoké. Po nasadení kefkový nástavec automaticky zvolí odporúčané nastavenie intenzity. Ak chcete intenzitu manuálne zmeniť, stačí zapnúť rúčku a stlačiť tlačidlo režimu/intenzity.

Upozornenie: Na automatický výber nastavenia intenzity po nasadení musia mať kefkové nástavce technológiu BrushSync. Technológiu BrushSync majú tieto modely kefkových nástavcov: C3 Premium Plaque Control, G3 Premium Gum Care, W3 Premium White, W DiamondClean.

Nastavenia intenzity Philips Sonicare

Snímač tlaku

Zubná kefka Philips Sonicare ExpertClean meria tlak, ktorý počas čistenia kefkou vyvíjate, aby chránila vaše ďasná a zuby. Ak príliš pritlačíte, pocítite zmenu vibrácií, až kým tlak neznížite.

Snímač tlaku Philips Sonicare

Pripomenutie výmeny kefkového nástavca

Zubná kefka Philips Sonicare ExpertClean sleduje opotrebovanie inteligentného kefkového nástavca. Meria sa pomocou nasledujúcich faktorov:

  • Celkový tlak, ktorý vyvíjate pri čistení
  • Celkový čas čistenia pomocou kefkového nástavca

Keď už váš kefkový nástavec nebude účinný alebo sa opotrebuje, ikona pripomenutia výmeny kefkového nástavca na rúčke bude blikať nažlto. Znamená to, že sa odporúča výmena kefkového nástavca.

Pripomenutie výmeny kefkového nástavca Philips Sonicare

Indikátor batérie

Keď je kefka Philips Sonicare ExpertClean uložená na nabíjačke, indikátor batérie bude blikať zelenou farbou podľa aktuálnej úrovne nabitia batérie:

  • Ak bliká 1 indikátor LED: Batéria je takmer vybitá
  • Ak blikajú 2 indikátory LED: Batéria je nabitá do polovice
  • Ak blikajú 3 indikátory LED: Batéria je úplne nabitá

Keď sa kefka Philips Sonicare ExpertClean odoberie z nabíjačky, indikátory v spodnej časti rúčky ukazujú stav batérie:

  • Ak neprerušovane svietia 3 zelené indikátory: Batéria je úplne nabitá
  • Ak neprerušovane svietia 2 zelené indikátory: Batéria je nabitá do polovice
  • Ak neprerušovane svieti 1 zelený indikátor: Batéria je takmer vybitá
  • Ak nažlto bliká 1 indikátor a zaznie 5 pípnutí: Batéria je vybitá
Zaregistrujte svoj výrobok
Zaregistrujte svoj výrobok

Majte vždy prehľad o záručnom krytí produktu

Splňte podmienky na vrátenie peňazí (cash-back), darčeky a špeciálne ponuky

Získajte jednoduchý prístup k podpore pre výrobky

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.