1
Výrobky

Softvér a ovládače

Je dôležité produkt pravidelne aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru, aby ste mohli využívať výhody, ktoré prinášajú všetky zlepšenia, nové či vylepšené funkcie a opravy chýb.

Kde môžem nájsť číslo modelu?

Ako nájsť správny softvér pre váš produkt

  1. Do poľa vyhľadávania zadajte číslo modelu produktu alebo produkt vyhľadajte pomocou vyhľadávania podľa kategórie. Kliknutím tu zistíte, ako nájdete číslo modelu svojho produktu.

  2. Ak na vyhľadanie produktu použijete pole vyhľadávania, ako prvý výsledok by sa mala zobraziť stránka podpory. Ak použijete vyhľadávanie podľa kategórie, výberom produktu sa automaticky dostanete na stránku podpory k danému produktu.

  3. Ponúkanú verziu softvéru porovnajte s verziou, ktorú už máte v produkte nainštalovanú, aby ste zistili, či je aktualizácia softvéru potrebná. Tip: U väčšiny výrobkov nájdete aktuálnu verziu softvéru v ponuke. V televízoroch môžete zvyčajne zobraziť aktuálnu verziu softvéru výberom položiek Ponuka > Nastavenie > Softvér > Aktuálny softvér. Postup na zistenie tejto informácie nájdete v pokynoch na inštaláciu softvéru (uvedených na rovnakej stránke ako softvér).

  4. Ak je v časti podpory k dispozícii novšia verzia, príslušný súbor si prevezmite a uložte v počítači. Poznámka: Aktualizácia softvéru je zvyčajne skomprimovaný súbor .zip, ktorý je potrebné dekomprimovať pomocou špeciálneho softvéru (napr. Winzip alebo WinRar).

  5. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na inštaláciu, aby ste softvér úspešne nainštalovali.

Najčastejšie otázky