Cestovanie a spánkové apnoe

baby better patient care

Cestujte všade tam, kam to vaše srdce ťahá

Nenechajte spánkové apnoe, aby vám zabránilo vidieť svet.

CPAP a letecká doprava 

 

Ak trpíte spánkovým apnoe, neznamená to, že sa musíte vzdať cestovania. Zastavenie terapie počas ciest môže viesť aj k opätovným návratom príznakov. Tu nájdete informácie o tom, ako cestovať so zariadením na terapiu spánkového apnoe a ako sa nevzdať túžby spoznávať neobjavené.

 

Zistite, ako môžete jednoduchšie letieť s vaším prístrojom CPAP.

 

Správa dopravnej bezpečnosti umožňuje prechádzať bezpečnostnými kontrolnými bodmi so zariadením CPAP. Nižšie uvádzame spôsob, ako na to:

Môže sa vyžadovať, aby ste prístroj vybalili z prepravného obalu na kontrolu použitím RTG a detekciu stôp výbušných látok.
Na uchovanie čistoty prístroja CPAP si vezmite veľké priehľadné igelitové vrecko a prístroj doň vložte predtým, než ho vložíte do košíka.
Od pracovníka TSA môžete požadovať, aby si pred začatím manipulácie s prístrojom vzal nové rukavice, očistil stôl a aby použil nové zariadenie na detekciu stôp výbušných látok.
Prístroj po skríningu RTG vložte späť do prepravného obalu, aby prístroj ostal čistý.

Dôležité!

 

Ak sa vás budú pýtať na váš prístroj CPAP, uveďte, že v dolnej časti každého prístroja od spoločnosti Philips je uvedené, že ide o zdravotnícke zariadenie, ktoré je možné používať na palubách lietadla.  

Medzinárodné cestovanie

 

Ak cestujete mimo územia Spojených štátov, nezabudnite si so sebou vziať správny napájací adaptér alebo kábel. V niektorých krajinách sa používa prúd iných charakteristík alebo iné zásuvky. Používanie nesprávneho prúdu bez adaptéra môže poškodiť zariadenie.

Všade tam, kam cestujem, cestuje so mnou aj CPAP

„Všade tam, kam cestujem, cestuje so mnou aj CPAP.“ (ENG)

 

Máte obavy cestovať so svojou pomôckou? Prečítajte si, čo o cestovaní hovoria skúsení používatelia.