Dosiahnutie správneho prispôsobenia

youre the expert banner

Nosová maska Wisp Pediatric

Minimálny kontakt, maximálny komfort

Príručka na prispôsobenie pre pacientov s maskou
Wisp Pediatric


Dosiahnutie správneho prispôsobenia masky Wisp Pediatric je jednoduché. Stačí, ak si prezriete toto video o prispôsobení alebo budete postupovať podľa pokynov nižšie.
video thumbnail image
Úvod k nosovej maske Wisp Pediatric (ENG)

Príručka na prispôsobenie masky Wisp Pediatric

krok 1
Natiahnite hlavový popruh nad hlavu dieťaťa a opatrne podržte podložku nad nosom.
krok 2
Vankúšik masky by mal vyhovovať šírke nosa bez toho, aby blokoval nosné dierky.
krok 3
Pripojte svorky ich zatlačením na rám masky.
krok 4
Pripojte hadicu a otočnú ohnutú súčasť masky Wisp Pediatric k prednej časti masky.
K dispozícii sú tri veľkosti vankúšikov (SCS, SCM, SCL). Ďalšie informácie o prispôsobení nájdete v návode na použitie.