Dosiahnutie správneho prispôsobenia

hero masks large

Maska Wisp s minimálnym nosovým kontaktom

Maska na terapiu spánkového apnoe, ktorá bola navrhnutá s prihliadnutím na používateľov

*

Contact information

* This field is mandatory
*
*
*
*
*
*
*
*
*
By specifying your reason for contact we will be able to provide you with a better service.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Spoločnosť Philips si cení a rešpektuje súkromie svojich zákazníkov. Svoje povolenia môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Philips.

Dosiahnutie správneho prispôsobenia s maskou Wisp
je jednoduché

 

Podľa pokynov uvedených nižšie dosiahnete správne prispôsobenie masky na terapiu spánkového apnoe Wisp. Môžete si aj pozrieť inštruktážne video.

 

choosing the right solution youtube thumbnail
Úvod k nosovej maske Wisp (ENG)

Príručka na prispôsobenie masky Wisp

wisp fitting
Pred nasadením masky odpojte svorky hlavového popruhu ich vytočením od rámu. Masku Wisp je možné používať so svorkami hlavového popruhu alebo bez nich. Ak svorky nepoužívate, presuňte držiaky cez otvor v ráme masky.
wisp fitting

Natiahnite hlavový popruh nad hlavu a podržte vankúšik nad nosom. Úpravy môžete podľa potreby vykonať v sede.

 

Hlavový popruh by mal riadne priľnúť ku hlave.

wisp fitting

Podržte masku na mieste a pripojte svorky ich pritlačením na rám masky.

 

Ak nepoužívate svorky, prevlečte hlavový popruh cez otvory v ráme masky.

wisp fitting

Zatiahnutím držiakov smerom dozadu rovnomerne upravte bočné a dolné popruhy. Maska by mala zľahka spočinúť na nose. Na požiadanie je k dispozícii aj väčší hlavový popruh.

 

Nedoťahujte nadmerne. Hlavový popruh by mal byť aplikovaný zľahka a pohodlne.

wisp fitting

Pripojte hadicu a otočnú zahnutú časť k prednej strane masky. Hadicu masky taktiež môžete presunúť cez prstencovú slučku hlavového popruhu pred natiahnutím na hlavu.

 

Vďaka prstencovej slučke hlavového popruhu sú niektoré polohy pri spaní omnoho pohodlnejšie.

wisp fitting

Pripojte hadicu Wisp k flexibilnej hadici, ktorá tvorí súčasť dodávky tejto terapeutickej pomôcky.

 

Mierny únik vzduchu je normálny. Upravte bočné popruhy tak, aby nedochádzalo k netesnostiam v okolí očí.

wisp fitting
Vyskúšajte si rôzne polohy pri spánku. Prispôsobujte masku dovtedy, kým vám nebude pohodlne sedieť. Ak dochádza k nadmerným únikom vzduchu, v polohe ležmo vykonajte záverečné úpravy prispôsobenia.

Nižšie uvádzame niektoré užitočné rady, na ktoré je počas používania masky na terapiu spánkového apnoe Wisp potrebné prihliadať:

 

  1. Podložka Wisp vykazuje iné vnímanie prietoku vzduchu než maska, ktorú aktuálne používate, pretože je skonštruovaná tak, aby priľnula bližšie k nosu. Ak máte pocit, že sa vám nedostáva dostatok vzduchu, vyskúšajte použiť niektorú z väčších vankúšikov dodávaných spolu s pomôckou.
  2. Masku na terapiu spánkového apnoe Wisp príliš nedoťahujte, aby ste ju riadne utesnili. Povoľte popruhy tak, aby sa vankúšik nasal vzduchom a vytvorte na tvári pohodlné utesnenie.
  3. Maska Wisp bola vytvorená tak, aby pokrývala menšiu oblasť tváre. Vankúšik spočinie okolo hrotu nosa a maska bude aplikovať terapiu.

 

*Údaje v súbore