Prehľad

ventilation main

Začnite žiť spokojnejší a zdravší život.

Nedávno vám diagnostikovali spánkové apnoe? Oboznámte sa so zdrojmi, ktoré vám pomôžu zvyknúť si na liečbu, a nestrácajte motiváciu.

Terapia CPAP

Zariadenie s kontinuálnym pretlakom v dýchacích cestách (CPAP) zaisťuje otvorenie dýchacích ciest počas spánku. Získajte ďalšie informácie o liečbe spánkového apnoe pomocou terapie CPAP.