Alergény v domácnosti – Čističky vzduchu

Čističky vzduchu Philips v triede: zníženie rizika prenosu vzduchom prenášaného vírusu SARS-CoV-2

3-minútové čítanie

Nezávislá štúdia Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho v nemeckom Frankfurte preukázala, že použitie prenosných čističiek vzduchu Philips môže pomôcť znížiť hladinu aerosólu v preplnených, nedostatočne vetraných priestoroch.

 

Profesor v oblasti experimentálneho výskumu atmosféry Joachim Curtius so svojím tímom testoval štyri čističky vzduchu Philips AC2887 v triede s 27 študentmi a ich učiteľmi po dobu jedného týždňa. Čističky Philips majú predfiltre na hrubé prachové častice a prach ako aj filtre Philips NanoProtect HEPA a filtre s aktívnym uhlím. Popri koncentrácii aerosólov vedci merali aj objem jemných prachových častíc a koncentráciu CO2 a analyzovali hladiny hluku, ktorý z prístroja vychádza.

 

Výsledok? Pol hodiny po zapnutí čističky vzduchu odstránili zo vzduchu 90 % aerosólov[1].

 

Na základe zistení z experimentu výskumníci tvrdia, že "čističky vzduchu sú dôležitým doplnkovým opatrením, najmä v prípadoch, kde nie sú nainštalované pevné ventilačné systémy a kde sa nedajú otvoriť okná".

 

WHO v rámci ventilačných opatrení odporúča, aby sa vzduch v interiéri vyvetral aspoň šesťkrát za hodinu vonkajším vzduchom alebo sa správne filtroval. Ak to nie je možné z dôvodu nedostatočných ventilačných systémov alebo ak je prirodzené vetranie obmedzené z dôvodu chladného počasia alebo silne znečisteného vonkajšieho vzduchu, WHO navrhuje použiť ako ďalšie ochranné opatrenie proti vírusovým aerosólom čističky vzduchu. V publikácii, ktorú zdieľa aj spoločnosť REHVA (združenie výrobcov systémov HVAC), sa tiež uvádza, že správne vetranie interiérov je jedným zo spôsobov, ako znížiť riziká infekcie SARS-CoV-2.

 

Samotné vetranie a ďalšie podporné opatrenia na čistenie vzduchu však na ochranu pred COVID-19 nestačia. Ak sa však použijú v kombinácii s ďalšími osvedčenými postupmi (ako sú odstupy, časté umývanie rúk a dezinfekcia povrchu), môžu byť súčasťou plánu na ochranu vás a vašej rodiny.

 

[1] Testovanie mobilných čističiek vzduchu v školskej učebni: Zníženie rizika prenosu SARS-CoV-2 vzduchom Stručná verzia | Úplná verzia

Náčrt triedy, čističky vzduchu Philips v školskej učebni

Obrázok 1: Náčrt triedy s uvedením polohy čističiek vzduchu (#1 až 4) a meracích prístrojov na dvoch miestach A a B.

Náčrt triedy, čističky vzduchu Philips v školskej učebni

Obrázok 2: Horný panel: Reprezentatívne meranie celkovej koncentrácie počtu aerosólov v triede pomocou čističiek vzduchu (červená a čierna čiara) a v miestnosti bez čističiek počas vyučovacej hodiny (modrá čiara). Počas hodiny boli so zatvorenými oknami a dverami v prevádzke štyri čističky vzduchu nastavené na 3. stupeň. V miestnosti bez čističiek sa o 12:06 na ~ 1 minútu krátko otvorilo okno, pričom zvonka vnikli dovnútra ďalšie častice. Koncentrácie častíc sú spriemerované v 1-minútových intervaloch. Stredný panel: Počet koncentrácií väčších častíc (0,3 až 10 µm, meranie OPS) v učebniach s čističkami vzduchu (červená) a bez čističiek (modrá). Spodný panel: Hmotnostná koncentrácia častíc PM10 v miestnostiach s čističkami vzduchu alebo bez nich. Hodnoty sú rozptýlenejšie z dôvodu štatistiky na základe nízkeho počtu najväčších častíc, ktoré sa najviac podieľajú na odvodenej hmotnostnej koncentrácii.

Viac článkov o kvalite vzduchu

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.